SNS forskningsprojekt och seminarieserier finansieras av många olika aktörer från både offentlig och privat sektor. Spridningen av finansiärer från flera delar av samhället stärker SNS oberoende. Finansieringen kommer dels via avgifterna från SNS närmare 300 medlemmar, dels genom bidrag från aktörer som medverkar i projektens referensgrupper och anslag från forskningsråd, forskningsstiftelser och andra aktörer.


Forskningsråd och stiftelser som bidrar forskningsprojekt och seminarieserier under 2020 och 2021

Bertil Edlunds stiftelse
Formas
Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Vetenskapsrådet


Bidragsgivare genom medverkan i SNS referensgrupper 2020 och 2021

A2B Sverige
AcadeMedia
Apoteket
Arbetsförmedlingen
AstraZeneca
Atlas Copco
Attendo
Axfood
Axfoundation
Bostadsrätterna
Bräcke Diakoni
Byggföretagen
Einar Mattsson
Ellevio
E.ON.
EQT
FAR
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
Jernhusen
JM
Kommuninvest
Kompetensföretagen
Kry
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Länsförsäkringars forskningsfond
Länsstyrelsen Stockholm
Medlearn
Mellby Gård
Nacka kommun
Newsec
Praktikertjänst
Ramböll
Region Stockholm
Riksförbundet M Sverige
SACO
Scania
Sjunde AP-fonden
Skandia
Skanska
Sophiahemmet
SOS Alarm
Stockholms stad
Stora Enso
SVCA
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Läkarförbund
Södertälje kommun
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
TCO
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportföretagen
Tågföretagen
Unionen
Uniper
Vattenfall
White arkitekter
Vinnova
Volvo Bussar
Västra Götalandsregionen