SNS forskningsprojekt och seminarieserier finansieras av många olika aktörer från både offentlig och privat sektor. Spridningen av finansiärer från flera delar av samhället stärker SNS oberoende. Finansieringen kommer dels via avgifterna från SNS närmare 300 medlemmar, dels genom bidrag från aktörer som medverkar i projektens referensgrupper och anslag från forskningsråd, forskningsstiftelser och andra aktörer.


Forskningsråd och stiftelser som bidrar till forskningsprojekt och seminarieserier under 2022

Bertil Edlunds stiftelse
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Vetenskapsrådet


Bidragsgivare genom medverkan i SNS referensgrupper 2022

Akavia
Apoteket
Arbetsförmedlingen
Arvarn Security
AstraZeneca
Attendo
Bankföreningen
Bostadsrätterna
Byggföretagen
Chalmers tekniska högskola
Deloitte
Domstolsverket
E.ON
Einar Mattsson
Elentreprenörerna
Ellevio
Energimarknadsinspektionen
Energimyndigheten
EQT
FAR
Fastighetsägarna
Finansinspektionen
Forskningsrådet Formas
Forskningsrådet Forte
Fortum
Försäkringskassan
Getinge
Göteborgs energi
Göteborgs stad
Hemfrid
Holmen
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Installatörsföretagen
Investor
Jernhusen
JM
KK-stiftelsen
Kommunal
Kommuninvest
Kraftringen
Kriminalvården
Kronofogdsmyndigheten
Kry
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Lantmännen
Livsmedelshandlarna
Läkarförbundet
Länsförsäkringars forskningsfond
Malmö stad
Mannheimer Swartling
Mellby Gård
Min Doktor
MKB
Nacka Kommun
Newsec
Pfizer
Piteå kommun
Praktikertjänst
Ramboll
Region Halland
Region Stockholm
Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen)
Saab
SACO
SCA
Scania
SEB
Sjunde AP-fonden
Skandia
Skatteverket
Sophiahemmet
SoS Alarm
SSAB
Stiftelsen för strategisk forskning
Stockholm exergi
Stockholm stad
Stockholms universitet
Stora Enso
SVCA
Svensk försäkring
Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads)
Svenska Kraftnät
Svenskt Näringsliv
Sveriges ingenjörer
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Läkarförbund
Swedbank
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
TCO
Teknikföretagen
Trafikverket
Transportföretagen
Trygghetsrådet TRR
Tågföretagen
Täby kommun
Uniper
Universitetskanslerämbetet (UKÄ)
Vardaga
Vattenfall
Vetenskapsrådet
Vinnova
Volvo Bussar
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen (VGR)
White Arkitekter