Få kvinnor med flyktingbakgrund jobbar i rutsubventionerade företag

Företag som tar emot rutavdrag sysselsätter många kvinnor som är utrikes födda, men relativt få av dem har flyktingbakgrund. Det visar en ny studie av nationalekonomen Johanna Rickne, som publiceras av SNS.

Läs mer och ladda ner rapporten

Hur styrs Sverige och EU? SNS Samhällsprogram ger svaren.

Läs mer och ansök!

mia-square

Som medlem i SNS deltar du i kunskapsbaserade samtal om viktiga samhällsfrågor.

Mia Horn af Rantzien, VD

Välkommen som medlem i SNS

På SNS möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund; beslutsfattare från privat och offentlig sektor, forskare, journalister och politiker. 280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har tecknat medlemskap i SNS.

BLI MEDLEMSNS medlemmar

Håll dig uppdaterad.
Prenumerera på SNS nyhetsbrev.