• SNS KALENDARIUM

  Tidigare möten
 • Professor Arnoud Boot gästade SNS/SIFR Finanspanel

  Nyhet
  29 Jan 2015

  En av Europas främsta experter på den europeiska banksektorn, professor Arnoud Boot, gästade SNS/SIFR Finanspanel för att ge perspektiv på utmaningarna för en banksektor i förändring och diskutera nya potentiella risker för den finansiella stabiliteten i Europa.

 • Måndagsklubben: Migrationsverkets gd om det säkerhetspolitiska läget

  Nyhet
  28 Jan 2015

  Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson besökte SNS för att diskutera det säkerhetspolitiska läget i omvärlden, behovet av samordning inom EU och Sveriges utmaningar för att ta emot ett stort antal asylsökande.

 • Hushållens skulder inget akut hot

  Forskningsrapport
  10 Dec 2014

  De svenska hushållens skulder utgör inget akut hot mot den finansiella stabiliteten. Men åtgärder krävs för att göra systemet mer robust mot störningar och få lånemarknaderna att fungera bättre för hushåll och företag.

 • Stiftelser som företagsägare - vad säger forskningen?

  Nyhet
  20 Jan 2015

  Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School besökte SNS för att berätta om resultaten från forskningsprojektet ”Industrial Foundations as Owners”

 • Ny undersökning: Hög ägarkoncentration i nordiska börsbolag

  Nyhet
  07 Jan 2015

  En ny undersökning som gjorts av SIS Ägarservice på uppdrag av SNS visar att 67 procent av svenska börsbolag har minst en aktieägare som kontrollerar mer än 20 procent av rösterna i bolaget.

 • Harvardprofessor John Ruggie besökte SNS

  Nyhet
  17 Dec 2014

  John Ruggie är den som ligger bakom att FN:s råd för mänskliga rättigheter 2011 antog ”FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter” (”the Ruggie Principles”).

 • Bättre vård genom medskapande patienter

  Forskningsrapport
  09 Dec 2014

  Patienternas egna erfarenheter kan användas för att förbättra vården av kroniska sjukdomar. Digitala patientnätverk är ett kraftfullt verktyg för att involvera patienterna och göra dem till medskapare av kunskap för en bättre vård. Det visar amerikansk forskning som sammanfattas i ett nytt nummer av skriftserien SNS Analys: Nätverk förbättrar vården för patienter med kroniska sjukdomar.

 • Det ekonomiska läget 2014

  Nyhet
  05 Dec 2014

  Årets konferens om det ekonomiska läget satte fokus på finanspolitiken och det parlamentariska läget i Sverige. 

 • Ny bok om bolagsstyrning
  i Norden

  Bok
  01 Dec 2014

  Boken "The Nordic Corporate Governance Model" (SNS Förlag) är resultatet av ett unikt nordiskt samarbete där experter på bolagsstyrning från Danmark, Finland, Norge och Sverige presenterar en samlad nordisk modell för bolagsstyrning.

 • Lära för livet? Om skolans och arbetslivets avtryck i vuxnas färdigheter

  Forskningsrapport
  13 Nov 2014

  En internationell studie av den vuxna befolkningens kunskaper visar på samma försämring av kunskapsläget i läsning och matematik bland yngre vuxna som vi sett i PISA-undersökningens analys av skolelever.

 • "Låt inte medierna sätta agendan för företagens samhällsansvar"

  Forskningsrapport
  28 Nov 2014

  Journalistiken får allt större makt att värdera företags agerande. Medierna sätter agendan för vad som anses vara rätt och fel i frågor som rör företagens roll och ansvar i samhället.

 • Överenskommelsen om vinst i välfärden

  Nyhet
  25 Nov 2014

  Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade nyligen en överenskommelse om ”en välfärd utan vinstintresse”. SNS bjöd in till samtal om vilka frågor som är viktiga för den utredning som ska tillsättas och vilka effekter en vinstbegränsning kan få.  

 • Lautenschläger: Ny era för Europas banktillsyn

  Nyhet
  14 Nov 2014

  ECB:s direktionsledamot Sabine Lautenschläger kom till SNS/SIFR Finanspanel för att tala om bankunionen och ECB:s nya banktillsynsuppgifter som trädde i full kraft den 4 november.

 • Sociala investeringsfonder kräver nya samarbetsformer

  Nyhet
  10 Nov 2014

  Karen Wilson, Senior Fellow på Bruegel och knuten till OECD:s ”Structural Policy Division of the Science, Technology and Industry Directorate”, kom till SNS för att presentera rapporten New Investment Approaches for addressing Social and Economic Challenges.

 • Nya grepp krävs för att möta lärarbristen

  Nyhet
  04 Nov 2014

  Vid ett frukostseminarium på SNS presenterade riksrevisor Margareta Åberg resultaten av rapporten Statens dimensionering av lärarutbildningen- utbildas rätt antal lärare?

 • Vad kan England lära av Sverige?

  Nyhet
  29 Okt 2014

  Henrik Jordahl, extern forskningsledare för SNS, besökte den 22 oktober tankesmedjan Reform i London för att tala om den brittiska statsskulden och vad England kan lära av Sverige.

 • Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder

  Forskningsrapport
  22 Okt 2014

  Ökad kunskap behövs om vilka åtgärder som på ett effektivt sätt kompenserar för en sämre start i livet, exempelvis till följd av för tidig födsel eller andra hälsoproblem under barns tidiga utveckling. Det är en av slutsatserna i SNS Analys Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder skriven av fil.dr Peter Nilsson.

 • Hans-Werner Sinn om vägar ut ur eurokrisen

  Nyhet
  22 Okt 2014

  En av Europas mest inflytelserika ekonomer, Hans-Werner Sinn, kom till SNS/SIFR Finanspanel för att diskutera vägar ut ur eurokrisen.

 • Forskarsamtal om den svenska välfärdsmodellens historiska rötter

  Nyhet
  21 Okt 2014

  Irene Wennemo och Henrik Berggren har nyligen kommit ut med böcker som sätter in den svenska välfärdsmodellen i ett historiskt perspektiv. Vi bjöd in dem till SNS för att presentera och kommentera varandras böcker.

 • SNS söker praktikanter

  Nyhet
  10 Okt 2014

  SNS söker studenter som vill praktisera i en intellektuellt spännande miljö i nära samarbete med forskare och ledande beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Vi söker dig som studerar ekonomi eller något annat samhällsvetenskapligt ämne på universitet eller högskola och har ett genuint...

 • "Tydliga rutiner frigör tid för att värna mjuka värden"

  Nyhet
  10 Okt 2014

  Det sade Patrik Döl, verksamhetschef för Vardaga på ett seminarium om forskningsrapporten "Att styra och leda äldreomsorg".

 • Starkt samband mellan föräldrars ekonomi och barns hälsa

  Forskningsrapport
  22 Sep 2014

  Det finns stora skillnader i hälsa bland barn i Sverige och dessa skillnader hänger samman med föräldrarnas inkomst och utbildning. Särskilt utsatta är barn till föräldrar som får ekonomiskt bistånd från kommunen. Dessa barn har en kraftigt ökad sjuklighet jämfört med andra barn.

 • Ingves: Svenska banker känsliga för likviditetschocker

  Nyhet
  03 Okt 2014

  Arbetet med att utforma det nya globala regelverket för bankerna, även kallat Basel III, pågår för fullt. Riksbankens ordförande Stefan Ingves gästade SNS/SIFR Finanspanel för att tala om det nya regelverket och framtida utmaningar.  

 • Stärkt skydd för visselblåsare

  Nyhet
  30 Sep 2014

  I våras presenterades en statlig utredning som föreslog en förstärkning av det arbetsrättsliga skyddet för visselblåsare. Vad blir effekterna av den föreslagna lagstiftningen? Och hur arbetar svenska företag i dag med olika verktyg för att förebygga och upptäcka etiska övertramp?

 • Ojämlikhetens anatomi – Per Molander presenterade sin senaste bok

  Nyhet
  23 Sep 2014

  SNS fortsatte sin seminarieserie på temat ojämlikhet. Samhällsvetaren och ämbetsmannen Per Molander föreläste om sin nya bok Ojämlikhetens anatomi. Boken handlar om ojämlikhetens historia och hur filosofer och ekonomer har sett på den.

 • SNS/SIFR Finanspanel: Är finanskrisen och eurokrisen över?

  Nyhet
  22 Sep 2014

  Europas ekonomi står och stampar och alltfler röster varnar för ett japanskt scenario med kroniska tillväxtproblem.

 • SNS Eftervalsanalys

  Nyhet
  16 Sep 2014

  Tisdagen efter riksdagsvalet bjöd SNS in till eftervalsanalys. I en fullsatt hörsal diskuterade forskare, opinionsbildare och tidigare politiker varför valet gick som det gick och vad som nu händer.

 • SNS Tylösandskonferens 2014: USA- a superpower challenged?

  Nyhet
  05 Sep 2014

  Den 27 augusti samlades drygt 200 företagsledare, myndighetschefer, organisationsföreträdare, forskare och toppolitiker till SNS traditionsenliga Tylösandskonferens.

 • Inför riksdagsvalet: läget på arbetsmarknaden

  Nyhet
  03 Sep 2014

  Jobben är en av de viktigaste valfrågorna. Hur är läget på den svenska arbetsmarknaden? Vilka utmaningar väntar framöver? Och vilka politiska åtgärder krävs för att hantera dem?

 • Ojämlikheten i Europa – vad säger den sociologiska forskningen?

  Nyhet
  01 Sep 2014

  Vilken roll spelar utformningen av välfärdspolitiken för att utjämna skillnader i människors livsvillkor? Om denna fråga handlar sociologen Gösta Esping-Andersen internationellt uppmärksammade bok ”Three Worlds of Welfare Capitalism”.

 • Kärnkraftens framtid

  Nyhet
  29 Aug 2014

  Per Kågeson, professor i miljö- och systemanalys, presenterade sin nyutkomna bok ”Farväl till kärnkraften?” vid ett seminarium på SNS.

 • Välfärdens framtida finansiering i demografisk motvind

  Nyhet
  25 Aug 2014

  I januari 2014 presenterades SNS Konjunkturrådsrapport Hur får vi råd med välfärden? som undersökte utmaningarna för välfärdens långsiktiga finansiering. Sedan rapporten presenterades har det kommit nya rapporter i ämnet. SNS bjöd in till ett seminarium för en diskussion mellan ordföranden i SNS...

Äldre nyheter

Mia Horn af Rantzien, vd SNS
Välkommen till SNS! Som medlem i SNS ingår du i Sveriges viktigaste nätverk och skaffar dig kunskap för välgrundade beslut. Läs hur din organisation blir medlem.
Mia Horn af Rantzien, vd

SNS FORSKNING

SNS forskning bidrar med kunskap om hur Sverige ska kunna möta framtidens utmaningar. Vi belyser handlingsalternativen genom oberoende, policy-relevant och faktabaserad analys.

Mer om SNS forskning