• SNS KALENDARIUM

  Tidigare möten
 • Lautenschläger: Ny era för Europas banktillsyn

  Nyhet
  14 Nov 2014

  ECB:s direktionsledamot Sabine Lautenschläger kom till SNS/SIFR Finanspanel för att tala om bankunionen som trädde i full kraft den 4 november.

 • Sociala investeringsfonder kräver nya samarbetsformer

  Nyhet
  10 Nov 2014

  Karen Wilson, Senior Fellow på Bruegel och knuten till OECD:s ”Structural Policy Division of the Science, Technology and Industry Directorate”, kom till SNS för att presentera rapporten New Investment Approaches for addressing Social and Economic Challenges.

 • Nya grepp krävs för att möta lärarbristen

  Nyhet
  04 Nov 2014

  Vid ett frukostseminarium på SNS presenterade riksrevisor Margareta Åberg resultaten av rapporten Statens dimensionering av lärarutbildningen- utbildas rätt antal lärare?

 • Vad kan England lära av Sverige?

  Nyhet
  29 Okt 2014

  Henrik Jordahl, extern forskningsledare för SNS, besökte den 22 oktober tankesmedjan Reform i London för att tala om den brittiska statsskulden och vad England kan lära av Sverige.

 • Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder

  Forskningsrapport
  22 Okt 2014

  Ökad kunskap behövs om vilka åtgärder som på ett effektivt sätt kompenserar för en sämre start i livet, exempelvis till följd av för tidig födsel eller andra hälsoproblem under barns tidiga utveckling. Det är en av slutsatserna i SNS Analys Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder skriven av fil.dr Peter Nilsson.

 • Hans-Werner Sinn om vägar ut ur eurokrisen

  Nyhet
  22 Okt 2014

  En av Europas mest inflytelserika ekonomer, Hans-Werner Sinn, kom till SNS/SIFR Finanspanel för att diskutera vägar ut ur eurokrisen.

 • Forskarsamtal om den svenska välfärdsmodellens historiska rötter

  Nyhet
  21 Okt 2014

  Irene Wennemo och Henrik Berggren har nyligen kommit ut med böcker som sätter in den svenska välfärdsmodellen i ett historiskt perspektiv. Vi bjöd in dem till SNS för att presentera och kommentera varandras böcker.

 • SNS söker praktikanter

  Nyhet
  10 Okt 2014

  SNS söker studenter som vill praktisera i en intellektuellt spännande miljö i nära samarbete med forskare och ledande beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Vi söker dig som studerar ekonomi eller något annat samhällsvetenskapligt ämne på universitet eller högskola och har ett genuint...

 • "Tydliga rutiner frigör tid för att värna mjuka värden"

  Nyhet
  10 Okt 2014

  Det sade Patrik Döl, verksamhetschef för Vardaga på ett seminarium om forskningsrapporten "Att styra och leda äldreomsorg".

 • Starkt samband mellan föräldrars ekonomi och barns hälsa

  Forskningsrapport
  22 Sep 2014

  Det finns stora skillnader i hälsa bland barn i Sverige och dessa skillnader hänger samman med föräldrarnas inkomst och utbildning. Särskilt utsatta är barn till föräldrar som får ekonomiskt bistånd från kommunen. Dessa barn har en kraftigt ökad sjuklighet jämfört med andra barn.

 • Ingves: Svenska banker känsliga för likviditetschocker

  Nyhet
  03 Okt 2014

  Arbetet med att utforma det nya globala regelverket för bankerna, även kallat Basel III, pågår för fullt. Riksbankens ordförande Stefan Ingves gästade SNS/SIFR Finanspanel för att tala om det nya regelverket och framtida utmaningar.  

 • Stärkt skydd för visselblåsare

  Nyhet
  30 Sep 2014

  I våras presenterades en statlig utredning som föreslog en förstärkning av det arbetsrättsliga skyddet för visselblåsare. Vad blir effekterna av den föreslagna lagstiftningen? Och hur arbetar svenska företag i dag med olika verktyg för att förebygga och upptäcka etiska övertramp?

 • Ojämlikhetens anatomi – Per Molander presenterade sin senaste bok

  Nyhet
  23 Sep 2014

  SNS fortsatte sin seminarieserie på temat ojämlikhet. Samhällsvetaren och ämbetsmannen Per Molander föreläste om sin nya bok Ojämlikhetens anatomi. Boken handlar om ojämlikhetens historia och hur filosofer och ekonomer har sett på den.

 • SNS/SIFR Finanspanel: Är finanskrisen och eurokrisen över?

  Nyhet
  22 Sep 2014

  Europas ekonomi står och stampar och alltfler röster varnar för ett japanskt scenario med kroniska tillväxtproblem.

 • SNS Eftervalsanalys

  Nyhet
  16 Sep 2014

  Tisdagen efter riksdagsvalet bjöd SNS in till eftervalsanalys. I en fullsatt hörsal diskuterade forskare, opinionsbildare och tidigare politiker varför valet gick som det gick och vad som nu händer.

 • SNS Tylösandskonferens 2014: USA- a superpower challenged?

  Nyhet
  05 Sep 2014

  Den 27 augusti samlades drygt 200 företagsledare, myndighetschefer, organisationsföreträdare, forskare och toppolitiker till SNS traditionsenliga Tylösandskonferens.

 • Inför riksdagsvalet: läget på arbetsmarknaden

  Nyhet
  03 Sep 2014

  Jobben är en av de viktigaste valfrågorna. Hur är läget på den svenska arbetsmarknaden? Vilka utmaningar väntar framöver? Och vilka politiska åtgärder krävs för att hantera dem?

 • Ojämlikheten i Europa – vad säger den sociologiska forskningen?

  Nyhet
  01 Sep 2014

  Vilken roll spelar utformningen av välfärdspolitiken för att utjämna skillnader i människors livsvillkor? Om denna fråga handlar sociologen Gösta Esping-Andersen internationellt uppmärksammade bok ”Three Worlds of Welfare Capitalism”.

 • Kärnkraftens framtid

  Nyhet
  29 Aug 2014

  Per Kågeson, professor i miljö- och systemanalys, presenterade sin nyutkomna bok ”Farväl till kärnkraften?” vid ett seminarium på SNS.

 • Välfärdens framtida finansiering i demografisk motvind

  Nyhet
  25 Aug 2014

  I januari 2014 presenterades SNS Konjunkturrådsrapport Hur får vi råd med välfärden? som undersökte utmaningarna för välfärdens långsiktiga finansiering. Sedan rapporten presenterades har det kommit nya rapporter i ämnet. SNS bjöd in till ett seminarium för en diskussion mellan ordföranden i SNS...

 • Gulfen- en framtida krutdurk?

  Nyhet
  22 Aug 2014

  På några årtionden har Gulfstaterna förvandlats från fattiga ökensamhällen till mäktiga energiproducenter som världsekonomin är beroende av. Det hypermoderna lever sida vid sida med starka traditioner. SNS bjöd in till ett seminarium om svenska företags förutsättningar och utmaningar på den...

 • Forskarsamtal om Pikettys bok Capital in the 21st Century

  Nyhet
  19 Aug 2014

  Pikettys bok Capital in the Twenty-First Century har fått ett enormt genomslag. Pikettys huvudtes är att det i kapita­listiska ekonomier finns en inneboende ten­dens som leder till ständigt ökande förmögen­hetsskillnader. Denna ökade ojämlikhet i för­delningen av förmögenheter, menar Piketty, är...

 • Färre detaljer i framtidens detaljplaner?

  Nyhet
  18 Aug 2014

  De kommunala planeringsprocesserna kring bostads- och infrastrukturbyggande har kritiserats för att vara ineffektiva. SNS bjöd in till ett samtal om framtidens kommunala planprocess, med Slussen-projektet som exempel.

 • Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

  Forskningsrapport
  22 Maj 2014

  Många äldreboenden i Sverige är bra på att använda beprövade metoder för verksamhets-styrning. Men skillnaderna mellan enskilda äldreboenden är stora, vilket tyder på att det på många håll finns utrymme för förbättringar. Det är några av resultaten i en intervjustudie med 500 verksamhetschefer på svenska äldreboenden.

 • Hur får vi en optimal bolagsskatt?

  Nyhet
  16 Jun 2014

  Den 12 juni redovisade Företagsskattekommittén sitt slutuppdrag. Dagen efter presenterade kommitténs ordförande HG Wessberg utredningens slutsatser vid ett SNS-seminarium. Förslaget från kommittén består av två delar. I den första delen begränsas avdragsrätten för räntekostnader och andra...

 • Nya ledamöter i SNS Förtroenderåd

  Nyhet
  11 Jun 2014

  Vid sitt sammanträde den 10 juni 2014 beslutade SNS Förtroenderåd att välja in 28 nya ledamöter i SNS Förtroenderåd, däribland Lars-Eric Aaro, vd LKAB, Susanna Campbell, vd Ratos, Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket, Johan Karlström, vd Skanska och Eva Mörk, professor Uppsala universitet...

 • Pojkar på efterkälken?

  Nyhet
  09 Jun 2014

  SNS bjöd in till ett seminarium med jämställdhetsminister Maria Arnholm och ledande genusforskare för att diskutera skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat. Varför presterar pojkar sämre än flickor i den svenska skolan? Våren 2013 hade flickor i snitt drygt 20 meritvärdespoäng mer än...

 • Ukrainakrisen – vilka scenarier kan vi vänta oss?

  Nyhet
  03 Jun 2014

  SNS anordnade frukostseminarium om Ukraina, drygt en vecka sedan landet gått till val och röstat fram ”chokladkungen” Petro Porosjenko som ny president. Li Bennich-Björkman, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, menar att valet av president inte är direkt uppseendeväckande.   ”...

 • Ansvarsfulla investeringar – möjligheter och utmaningar

  Nyhet
  02 Jun 2014

  Hur kan man utveckla processer för att integrera ESG (environmental, social och governance) i kapitalförvaltning? Hur sätts målen? Hur kan man mäta och följa upp resultaten? Och vilka är förväntningarna på transparens och extern rapportering?   SNS bjöd in till ett frukostseminarium med Rob...

 • Politiska konflikters påverkan på ekonomin. Exemplet Israel-Palestina

  Nyhet
  27 Maj 2014

  Israel-Palestinakonflikten är världens kanske mest långvariga politiska konflikt. Hur ser förutsättningarna för fred ut? Vilka effekter har politiska konflikter på handel och ekonomisk tillväxt? Vilka utmaningar och dilemman ställs företag inför? Och finns det några lärdomar från Israel-...

 • Överprövning vid offentlig upphandling – en fördel eller nackdel?

  Nyhet
  26 Maj 2014

  Den offentliga upphandlingen uppgår årligen till mellan 550 och 600 miljarder kronor, omkring 15 till 20 procent av BNP. År 2012 överprövades ungefär 7 procent av alla upphandlingar. På ett seminarium anordnat av SNS talade Sofia Lundberg, docent i nationalekonomi om överprövningar och hur de...

 • Att leda när media agerar moralisk domstol

  Nyhet
  16 Maj 2014

  SNS bjöd in till en diskussion om villkoren för företags och organisationers synlighet med utgångspunkt i boken Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol (SNS Förlag). Vid seminariet deltog Pernilla Petrelius Karlberg och Karolina Windell som skrivit boken tillsammans med Maria...

 • eHälsolösningar kan bidra till radikalt förbättrad vård

  Nyhet
  15 Maj 2014

  SNS bjöd in till ett rundabordssamtal om eHälsolösningar i vården med Sarah Staff Myers, Senior Quality Improvement Consultant vid Cincinnati Children's Hospital Medical Center.   I Sverige lider nästan halva befolkningen av långvarig sjukdom. Behandlingen av kroniker tar lejonparten av...

 • Investeringar i likvärdiga livschanser

  Nyhet
  13 Maj 2014

  SNS ordnade en hearing inför starten av nya forskningsprogrammet - Investeringar i likvärdiga livschanser. Programmet ska pågå i tre år och följas av en referensgrupp med representanter från kommuner, myndigheter och det civila samhället. På seminariet medverkade flera av referensgruppens ledamöter...

 • Skiffergasrevolutionens konsekvenser

  Nyhet
  05 Maj 2014

  SNS bjöd in till seminarium för att diskutera skiffergasrevolutionen och dess konsekvenser. Professor Marian Radetzki menade att den miljöförstöring som idag är förknippad med utvinning av skiffergas är barnsjukdomar som kommer att minska med tiden. Han ser en framtid där priset på fossila...

 • "Nytt, oväntat perspektiv på svensk historia"

  Nyhet
  05 Maj 2014

  För att få reda på vad som håller på att hända med det svenska mellanmänskliga förtroendet läste skribenten Håkan Lindgren Den svala svenska tilliten av Lars Trädgårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk och Lars Svedberg (SNS Förlag). ”Boken visar...

 • Europa efter parlamentsvalet

  Nyhet
  28 Apr 2014

  Högerextrema partier vinner mark i flera europeiska länder. Vad händer med EU-politiken om alltfler högerpopulistiska företrädare tar plats i Europaparlamentet?

 • SNS verksamhetsberättelse 2013

  Nyhet
  24 Apr 2014

  2013 var ett år då SNS flyttade fram sina positioner som förmedlare av aktuell forskning i viktiga samhällsfrågor. Totalt presenterades 17 forskningsrapporter och 8 nummer av SNS Analys. Rapporterna har handlat om flera av de frågor som står i centrum för den svenska politiska debatten under...

 • Rektorers arbetssituation utreds

  Nyhet
  14 Apr 2014

  Hösten 2013 gav SNS ut forskningsrapporten Rektor - en stark länk i styrningen av skolan av Olof Johansson, chef för Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet, och Elisabet Nihlfors, docent i pedagogik vid Uppsala universitet. Nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över...

 • Lånar hushållen för mycket?

  Nyhet
  11 Apr 2014

  Vid ett frukostseminarium på SNS presenterade Anna Hedborg sin SOU Överskuldsättning i kreditsamhället. Utredningen visar att i dag har 400 000 personer skulder hos kronofogden. I denna grupp är låginkomsttagare kraftigt överrepresenterade. Mer än 95 000 personer har haft en skuld hos kronofogden i...

 • SNS startar nytt forskningsprojekt: Innovationer för ett längre arbetsliv

  Nyhet
  09 Apr 2014

  Hur ska vi få fler att arbeta längre? SNS samlar nu en arbetsgrupp för att utveckla en nationell agenda för ett nytänkande och systematiskt utvecklingsarbete som möjliggör ett längre arbetsliv. Gruppen består av företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, fackföreningar och experter. Genom...

 • Så kan den ekonomiska styrningen av vården utvecklas

  Forskningsrapport
  20 Mar 2014

  I den svenska vården tillämpas en rad olika metoder för att ersätta vårdgivarna för den vård de producerar. I en ny forskningsrapport från SNS, Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer, analyserar Peter Lindgren för- och nackdelar med olika ersättningsmodeller. Slutsatsen är att vilken modell som fungerar bäst avgörs av vilken typ av vård det gäller.

 • Den svenska skolan – flumskola eller modern och framåtblickande?

  Nyhet
  01 Apr 2014

  ”Flumskola” är kritikernas benämning av progressivismen, den reformpedagogiska idériktning som många menar haft stort inflytande på den svenska skolan. Progressivismen betonar elevens eget ansvar för sitt lärande, ett jämlikt förhållande mellan elever och lärare och att undervisningen ska utgå från...

 • "Förbättra den svenska lärlingsmodellen"

  Forskningsrapport
  27 Mar 2014

  Professorerna Jonas Olofsson och Eskil Wadensjö har funnit att det i dagsläget saknas förutsättningar för att en lärlingsutbildningsmodell ska fungera väl i Sverige.

 • Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning

  Forskningsrapport
  21 Mar 2014

  I forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning från SNS och IFN presenteras en kartläggning av de regelverk som gäller för ett antal centrala välfärdstjänster i Sverige.

Äldre nyheter

Mia Horn af Rantzien, vd SNS
Välkommen till SNS! Som medlem i SNS ingår du i Sveriges viktigaste nätverk och skaffar dig kunskap för välgrundade beslut. Läs hur din organisation blir medlem.
Mia Horn af Rantzien, vd

SNS FORSKNING

SNS forskning bidrar med kunskap om hur Sverige ska kunna möta framtidens utmaningar. Vi belyser handlingsalternativen genom oberoende, policy-relevant och faktabaserad analys.

Mer om SNS forskning