• SNS KALENDARIUM

  Tidigare möten
 • "Sverige behöver en nationell digitaliseringsstrategi"

  Nyhet
  03 Jul 2015

  Utbildningssystemets roll för en hållbar kompetensförsörjning diskuterades vid SNS välbesökta seminarium under Almedalsveckan i Visby.

 • SNS Sustainability Roundtable i Almedalen

  Nyhet
  02 Jul 2015

  SNS Sustainability Roundtable träffades för att diskutera FN:s nya hållbara utvecklingsmål (SDGs).

 • "Ledarskapets kvalitet avgör elevernas prestationer"

  Forskningsrapport
  10 Jun 2015

  Stanfordprofessorn Nicholas Bloom i en ny SNS-rapport om betydelsen av ledning och styrning i skolan. Studien omfattar drygt 1 800 skolor i åtta länder.

 • "Svenska myndigheter anpassar sig till mediers spelregler”

  Nyhet
  15 Jun 2015

  Det menar forskarna Magnus Fredriksson och Josef Pallas, som vid ett seminarium den 15 juni presenterade sin forskning kring svenska myndigheters strategier för kommunikation och mediehantering.

 • "Miljökrav vid offentlig upphandling missar målet"

  Forskningsrapport
  02 Jun 2015

  Nationalekonomerna Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund visar att miljöhänsyn vid offentlig upphandling inte är måleffektivt. Studien gäller städtjänster men slutsatserna pekar även på generella problem med att använda offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel.

 • "Bättre vård är inte en valfrihetsfråga"

  Forskningsrapport
  21 Maj 2015

  Forskaren Anna Häger Glenngård skriver i Dagens Samhälle att med eller utan valfrihet för brukarna måste landstingen och regionerna bli bättre på att individuellt möta varje patient och styra, följa upp och utvärdera den vård som bedrivs.

 • Nya ledamöter i SNS styrelse

  Nyhet
  26 Maj 2015

  Vid SNS ordinarie Förtroenderådsmöte igår valdes Ann Carlsson, vd Apoteket, Johanna Frelin, vd Hyper Island, samt Lars G Nordström, styrelseordförande Vattenfall till nya ledamöter i SNS styrelse. Sarah McPhee utsågs till ny ordförande. Staffan Salén fortsätter som vice ordförande i styrelsen. 

 • Ta intryck av England: Utvärdera samhällseffekter av förvärv

  Nyhet
  20 Maj 2015

  Leif Johansson, styrelseordförande i Astra Zeneca och Ericsson, besökte SNS/SIFR Finanspanel och gav sin syn på ägandet av de svenska storföretagen. Erik Thedéen, ny vd på KPA pension och tidigare statssekreterare, kommenterade pensionsfondernas roll som ägare i svenska bolag.

 • ”Att vara ung är inget problem, utan det är att vara ung med fel kompetens”

  Nyhet
  20 Maj 2015

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade regeringens förslag för att öka sysselsättningen på SNS årliga arbetsmarknadsdag. Forskare, arbetsmarknadens parter och andra ledande bedömare analyserar läget på arbetsmarknaden och regeringens politik.

 • Fem snabba med SNS nya ordförande Sarah McPhee

  Nyhet
  26 Maj 2015

  Sarah McPhee är ny ordförande för SNS styrelse. Här svarar hon på fem frågor om sitt nya engagemang och vilka erfarenheter hon tar med sig till SNS.

 • SNS Konjunkturråd granskar Sveriges transportinvesteringar

  Nyhet
  11 Maj 2015

  2016 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på den omdebatterade svenska infrastrukturpolitiken. Satsar vi tillräckligt mycket pengar på våra vägar och järnvägar och prioriteras rätt projekt? Rådet kommer också granska hur de politiska besluten fattas. Vad blir effekten när investeringar...

 • Eva Mörk ny ordförande i SNS vetenskapliga råd

  Nyhet
  07 Maj 2015

  Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, är ny ordförande i SNS vetenskapliga råd. Rådet har även fått tre nya ledamöter.

 • Nytt forskningsprogram: Hur säkrar vi Sveriges kompetensförsörjning?

  Nyhet
  27 Apr 2015

  Vilka kompetenser kommer att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad? Hur klarar vi generationsväxlingen med de stora pensionsavgångar som väntar under de kommande 10-20 åren? För att bidra med svar på dessa frågor startar SNS forskningsprogrammet Framtidens kompetensförsörjning. 

 • Torsten Persson: ”Risk för låg avkastning på biståndsinsatser”

  Forskningsrapport
  21 Apr 2015

  I en ny forskningsrapport framhåller Torsten Persson att utvecklingsbiståndet måste utformas för att ta hänsyn till mottagarlandets unika förutsättningar, såsom kapaciteten i samhällets institutioner och förekomsten av våld.

 • Dags för en ny insolvenslagstiftning i Sverige

  Nyhet
  22 Apr 2015

  Det skriver Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i SNS Konjunkturråd 2015, i Dagens Juridik.

 • Behöver låntagarna skyddas?

  Nyhet
  22 Apr 2015

  I takt med att skulder har blivit en normal del av ekonomin för allt bredare grupper av hushåll, har det också blivit viktigare att diskutera behovet av konsumentskydd.

 • Framtidens socialförsäkringssystem

  Nyhet
  20 Apr 2015

  Gunnar Axén, ordförande för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, kom till SNS för att presentera kommitténs förslag till reformer och förändringar av sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen.

 • ”En fungerande demokrati kräver att kunskapsklyftorna motverkas”

  Nyhet
  13 Apr 2015

  Det säger Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning politisk kommunikation, som presenterade en ny underlagsrapport till Demokratiutredningen på SNS.

 • SNS verksamhetsberättelse 2014

  Nyhet
  07 Apr 2015

  Behovet av en arena för djupare analys och konstruktiv dialog är större än någonsin. Det märks i SNS verksamhet. Under 2014 hade SNS 5700 besökare på seminarier och konferenser i Stockholm.

 • Finland behöver återfå sin konkurrenskraft

  Nyhet
  30 Mar 2015

  Anders Borg besökte SNS/SIFR Finanspanel för att berätta om det uppdrag han fått av den finska regeringen.

 • Digitaliseringen slår ut medelinkomstjobben

  Forskningsrapport
  26 Mar 2015

  Datoriseringen leder till att medelinkomstjobben minskar i omfattning. Det gäller jobb med rutinmässiga arbetsmoment som växeltelefonistjobb, repetitiva industrijobb och bokföringsarbete. Det visar en ny studie av nationalekonomerna Adrian Adermon och Magnus Gustavsson.

 • Inför nationellt stöd för kommuner som arbetar med sociala investeringar

  Forskningsrapport
  25 Mar 2015

  Organisera ett nationellt metodstöd för kommuner, landsting och regioner som arbetar med sociala investeringar. Det är en av uppmaningarna som Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi, riktar till regeringen.

 • "Uppföljningen behöver bli bättre"

  Forskningsrapport
  25 Mar 2015

  Det säger nationalekonomiprofessor Lars Hultkrantz i två nya rapporter om sociala investeringar.

 • Skärpt kontroll kan ge ökad effektivitet

  Forskningsrapport
  17 Mar 2015

  Om granskningen uppfattas som legitim minskar även risken för negativa effekter på den inre motivationen hos den som kontrolleras. Det är några av resultaten från ett unikt samhällsvetenskapligt experiment där effekterna av skärpt uppföljning studerades.

 • Sammanslagningar inte enda lösningen för småkommunerna

  Forskningsrapport
  13 Mar 2015

  Den tilltagande urbaniseringen skapar stora utmaningar för avfolkningskommunerna. Men det är inte självklart att kommunsammanslagningar är den enda lösningen på problemet. Det är en av slutsatserna i en ny SNS Analys av forskarna Gissur Erlingsson, Jörgen Ödalen och Josefina Syssner.

 • Den framtida redovisningstillsynen

  Nyhet
  06 Mar 2015

  Hur den svenska redovisningstillsynen ska organiseras har länge varit föremål för diskussion. I slutet av 2013 tillsatte Finansdepartementet en utredning för att se över systemet. Den 6 mars kom utredare Olle Stenman till SNS för att presentera utredningens förslag.

 • Ingves: Banksystemet klarar minusränta

  Nyhet
  06 Mar 2015

  Riksbanken har tagit det historiska beslutet att sänka reporäntan till −0,10 procent. Den 6 mars besökte Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel för att diskutera den penningpolitiska verktygslådan.

 • Ett år med den nya makrotillsynen

  Nyhet
  19 Feb 2015

  2014 fick Finansinspektionen ansvaret för makrotillsynen och arbetet med finansiell stabilitet. SNS/SIFR finanspanel bjöd in gd Martin Andersson för att tala om hur tillsynsarbetet fungerat hittills och vilka utmaningar som väntar framöver.

 • Nordisk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv

  Nyhet
  18 Feb 2015

  Stanford-professorn Ronald Gilson medverkade i den bok om den nordiska bolagsstyrningsmodellen som SNS publicerade i november. Den 18 februari besökte professor Gilson SNS i Stockholm för att föreläsa och diskutera sin beskrivning av den nordiska bolagsstyrningsmodellen i ett internationellt...

 • Ägarprövningsutredningen: Vilka krav kan ställas på aktörer i välfärdssektorn?

  Nyhet
  17 Feb 2015

  Cristina Eriksson Stephanson, särskild utredare för Ägarprövningsutredningen, kom till SNS för att presentera utredningens slutsatser. 

 • Höjd pensionsålder inget hot mot unga

  Forskningsrapport
  12 Feb 2015

  Fler äldre på arbetsmarknaden utgör inget hot mot ungdomars möjlighet att få arbete. En ökning av antalet personer som vill och kan arbeta leder till att fler jobb skapas. Därmed påverkas inte ungdomsarbetslösheten av höjd pensionsålder. Det är slutsatsen i en ny analys av nationalekonomiprofessorn Anders Forslund.

 • SNS söker praktikanter

  Nyhet
  09 Feb 2015

  SNS söker studenter som vill praktisera i en intellektuellt spännande miljö i nära samarbete med forskare och ledande beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Vi söker dig som studerar ekonomi eller något annat samhällsvetenskapligt ämne på universitet eller högskola och har ett genuint...

 • "Sverigefonder ger lägre avkastning än börsen"

  Nyhet
  09 Feb 2015

  Nära 90 procent av fondsparandet i svenska aktier ligger i aktivt förvaltade aktiefonder. I en ny studie undersöker nationalekonomerna Harry Flam och Roine Vestman svenska aktiefonders prestationer under perioden 1993-2014.

 • "Reporting has to be feasible as well as meaningful"

  Nyhet
  06 Feb 2015

  SNS bjöd in till ett samtal med Caroline Rees, chef för den New York-baserade ideella organisationen Shift, som lett arbetet med att utforma ett globalt ramverk för företagens rapportering om mänskliga rättigheter.

 • SNS Analys: CSR ur ett nationalekonomiskt perspektiv

  Forskningsrapport
  20 Jan 2015

  Ur ett nationalekonomiskt perspektiv kan CSR-trenden hos företag förstås som konventionell ekonomisk anpassning. Det menar TommyLundgren, professor i nationalekonomi vid Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi (CERE) vid Umeå universitet.

 • "Den europeiska banksektorns beroende av fåtal aktörer olyckligt"

  Nyhet
  29 Jan 2015

  Det sa professor Arnoud Boot, en av Europas främsta experter på den europeiska banksektorn, när han gästade SNS/SIFR Finanspanel för att ge perspektiv på utmaningarna för en banksektor i förändring och diskutera nya potentiella risker för den finansiella stabiliteten i Europa.

 • Måndagsklubben: Migrationsverkets gd om Sveriges flyktingmottagande

  Nyhet
  28 Jan 2015

  Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson besökte SNS för att diskutera det säkerhetspolitiska läget i omvärlden, behovet av samordning inom EU och Sveriges utmaningar för att ta emot ett stort antal asylsökande.

 • Hushållens skulder inget akut hot

  Forskningsrapport
  15 Jan 2014

  De svenska hushållens skulder utgör inget akut hot mot den finansiella stabiliteten. Men åtgärder krävs för att göra systemet mer robust mot störningar och få lånemarknaderna att fungera bättre för hushåll och företag.

 • Stiftelser som företagsägare - vad säger forskningen?

  Nyhet
  20 Jan 2015

  Professor Steen Thomsen från Copenhagen Business School besökte SNS för att berätta om resultaten från forskningsprojektet ”Industrial Foundations as Owners”

 • Ny undersökning: Hög ägarkoncentration i nordiska börsbolag

  Nyhet
  07 Jan 2015

  En ny undersökning som gjorts av SIS Ägarservice på uppdrag av SNS visar att 67 procent av svenska börsbolag har minst en aktieägare som kontrollerar mer än 20 procent av rösterna i bolaget.

Äldre nyheter

Mia Horn af Rantzien, vd SNS
Välkommen till SNS! Som medlem i SNS ingår du i Sveriges viktigaste nätverk och skaffar dig kunskap för välgrundade beslut. Läs hur din organisation blir medlem.
Mia Horn af Rantzien, vd