• SNS KALENDARIUM

  Tidigare möten
 • SNS Tylösand Summit 2016

  Nyhet
  16 Maj 2016

  An Age of Insecurity – Economic and Political Risks. Onsdagen den 24 augusti. Årets Tylösandskonferens handlar om det alltmer osäkra omvärldsläget. Bland talarna finns Margaret MacMillan, en av vår tids mest lästa historiker, Joe Kaeser, Siemens globala vd, Carl-Henric Svanberg, BP:s...

 • "Lärlingsprogram är nyckeln till integration"

  Nyhet
  16 Maj 2016

  Det säger Holger Bonin, professor vid ZEW - Center for European Economic Research i Mannheim när han medverkade i SNS Arbetsmarknadsdag: Så får Tyskland invandrare i jobb.

 • "De finansiella sanktionerna mot Ryssland är mycket effektiva."

  Nyhet
  12 Maj 2016

  Det säger Östeuropaexperten Anders Åslund under ett seminarium på torsdagen hos SNS/SIFR Finanspanel. Åslund visade bland annat hur tätt sammankopplad den ryska ekonomin är med oljepriset och hur sanktionerna gentemot Ryssland slår. 

 • "Utgå från storyn, inte kanalen"

  Nyhet
  11 Maj 2016

  Det säger Staffan Ekengren, head of Scania Newsdesk under SNS seminariet: Sociala medier – möjligheter och fallgropar som hölls under onsdagen.

 • "Framgångsrik satsning på lärarnas kompetens i utsatta områden"

  Nyhet
  02 Maj 2016

  Det konstaterar Caroline Hall, fil. dr i nationalekonomi, och Martin Lundin, docent i statsvetenskap, IFAU, i sin rapport ”Erfarenheter och effekter av satsningar på lärare i skolor med låga elevresultat” som presenterades på SNS. 

 • "Apple och Google kommer att gå samma väg som de stora järnvägsbolagen”

  Nyhet
  26 Apr 2016

  Det säger Klarnas grundare och vd Sebastian Siemiatkowski under seminariet "Hur kan bankerna och fintechbolagen dra nytta av varandra." Han anser att Apple och Google är för stora och inte kommer att klara av att konkurrera med allt och alla utan behöver nischa in sig.

 • Storbritanniens Europaminister: "Vi måste stanna i EU"

  Nyhet
  21 Apr 2016

  Storbritanniens Europaminister David Lidington besökte SNS för att berätta om sin syn på Storbritanniens framtid i EU. 

 • Hur bör delningsekonomin regleras och beskattas?

  Nyhet
  19 Apr 2016

  Inom ramen för SNS Digitech Forum arrangerades ett seminarium om delningsekonomins möjligheter och utmaningar. Vid mötet presenterades en kartläggning som Skatteverket har gjort på uppdrag av regeringen av delningsekonomin och dess konsekvenser på skattesystemet. Ubers Sverigechef Alok...

 • "Sverige blir mer beroende av prisutvecklingen i Europa"

  Forskningsrapport
  19 Apr 2016

  Det skriver Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, i en ny rapport från SNS. Anledningen är att Europas energimarknader kopplas samman allt mer.

 • Flyget har stor betydelse för det lokala näringslivet

  Forskningsrapport
  12 Apr 2016

  Inrikes direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin i kommunerna utanför de tre storstadsregionerna och internationella direktlinjer är särskilt betydelsefulla för tjänstesektorn. Det är två av slutsatserna i en ny forskningsrapport från SNS författad av nationalekonomerna Shon Ferguson och Rikard Forslid.

 • Nya EU-regler för dataskydd - Hur förbereder sig svenska företag bäst?

  Nyhet
  08 Apr 2016

  På SNS Digitech Forum diskuterades under fredagen frågor om EU:s nya regelverk för dataskydd. De nya EU-reglerna som väntas träda i kraft 2018 kommer att innebära en omvälvande förändring för alla som hanterar personuppgifter. Den nya lagstiftningen är något som alla svenska företag,...

 • Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta

  Forskningsrapport
  08 Mar 2016

  Det behövs en starkare lagreglering för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj. Det menar forskarna Titti Mattsson och Bo Vinnerljung – som tillsammans har skrivit en ny forskningsrapport för SNS.

 • Jonas Vlachos: Betygssystemet ger för stor vikt åt svagheter

  Nyhet
  31 Mar 2016

  På SNS skolpolitiska konferens ”Utmaningar för en skola i världsklass” presenterade Jonas Vlachos förslag på hur det svenska betygssystemet kan förbättras. Förslagen beskrivs i den nyligen publicerade forskningsrapporten ”Policyidéer för svensk skola” författad av forskarna Jan-Eric Gustafsson,...

 • Delade meningar om likvärdigheten i svenska skolan

  Nyhet
  22 Mar 2016

  I dag avslutades en två dagars skolpolitisk konferens på SNS. En av programpunkterna handlade om likvärdigheten i den svenska skolan. Med likvärdighet menar man att elever från alla samhällsklasser och alla delar av landet ska ha lika goda förutsättningar. 

 • Rapport om den svenska skolan

  Forskningsrapport
  21 Mar 2016

  Författarna uppmärksammar kvalitets- och resultatfrågor, lärarnas ställning och utbildning, undervisningskvaliteten, likvärdigheten, resurser och betyg och hur de stora reformerna på 1990-talet verkat.

 • Börjesson: "Regeringen går på trafikmyter"

  Nyhet
  18 Mar 2016

  I stället för att titta på hur infrastrukturssatsningar kan bli lönsamma slösar politikerna pengar och går på trafikmyter, skriver Maria Börjesson, föreståndare för Centrum för transportstudier och medlem i SNS Konjunkturråd 2016 i en debattartikel i tidningen Land.

 • "Viktigt att stärka villkoren i kvinnodominerade yrken"

  Forskningsrapport
  05 Feb 2016

  Det sa jämställdhetsminister Åsa Regnér i samband med presentationen av SNS Analys: Nordisk familjepolitik och jämställdhet på arbetsmarknaden.

 • Konsekvenserna av Brexit

  Nyhet
  11 Mar 2016

  Vilka blir de politiska och ekonomiska konsekvenserna av en eventuell Brexit? Och hur påverkas Sverige? Sveriges Londonambassadör Nicola Clase och Stockholms Handelskammares chefekonom Andreas Hatzigeorgiou gav sin syn på frågorna.

 • "Vi har inte helt löst problemen med too big to fail"

  Nyhet
  09 Mar 2016

  Det sa vice riksbankschef Martin Flodén under SNS/SIFRs Finanspanel på temat: "Hur mycket kapital ska bankerna ha?" Panelen med företrädare för Riksbanken, Finansinspektionen och Bankföreningen var dock överens om att svenska banker står starka i ett internationellt perspektiv.

 • Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?

  Forskningsrapport
  25 Feb 2016

  Svenska vårdcentraler har generellt sett god styrning och ledning. Men de kan bli bättre på personalfrågor, till exempel att behålla nyckelpersoner. Vårdcentraler i utsatta områden har bättre styrning och ledning än övriga. Det är några av slutsatserna i en ny SNS-rapport som bygger på intervjuer med 119 vårdcentralchefer.

 • Stark diskussion om infrastrukturen

  Nyhet
  29 Feb 2016

  I tidningen Land har Maria Börjesson, föreståndare för Centrum för transportstudier och Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson under den senaste veckan debatterat politikens roll i infrastrukturprojekt. Börjesson hävdar att statliga pengar ofta slösas bort på samhällsekonomiskt...

 • SNS söker praktikanter

  Nyhet
  25 Feb 2016

  SNS söker studenter som vill praktisera i en intellektuellt stimulerande miljö i nära kontakt med forskare och beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Vi söker dig som studerar ekonomi eller något annat samhällsvetenskapligt ämne på universitet eller högskola och har ett genuint intresse...

 • Det här gjorde SNS 2015

  Nyhet
  24 Feb 2016

  SNS strävan är att erbjuda fördjupad kunskap om centrala samhällsfrågor som på olika sätt berör och engagerar vår breda medlemskrets. Läs om vad SNS gjorde 2015. Här är vår verksamhetsberättelse. 

 • Åtkomliga bostäder. Så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad

  Bok
  17 Feb 2016

  Om låginkomsttagare ska kunna hitta bostad till rimliga villkor måste det byggas bostäder som inte är attraktiva för höginkomsttagare. Samtidigt måste byggandet öka kraftigt. Det är möjligt – om staten tar en större roll. Det skriver Hans Lind, professor vid Kungliga Tekniska högskolan, i en ny bok om social bostadspolitik utgiven av SNS.

 • ”Värna stabiliteten och skydda skattebetalarna”

  Nyhet
  16 Feb 2016

  Det är huvudsyftena med det nya ramverket Resolution för hantering av krisande banker, som riksgäldsdirektör Hans Lindblad presenterade på SNS/SIFR Finanspanel under tisdagen.

 • Intensiv debatt om NPM i skolan

  Nyhet
  15 Feb 2016

  ”I skoldebatten står kunskap, forskning och evidens lågt i kurs”. Det konstaterar forskarna bakom SNS-rapporten  Information - ett verktyg för bättre skolsystem , i ett pågående meningsutbyte på SvD Brännpunkt med debattörerna Daniel Suhonen och Sten Svensson.   

Äldre nyheter

Mia Horn af Rantzien, vd SNS
Välkommen till SNS! Som medlem i SNS ingår du i Sveriges viktigaste nätverk och skaffar dig kunskap för välgrundade beslut. Läs hur din organisation blir medlem.
Mia Horn af Rantzien, vd

Nya rapporter