• SNS KALENDARIUM

  Tidigare möten
 • Rundabordssamtal med SNS i Almedalen om bostadssektorn

  Nyhet
  07 Jul 2016

  SNS bjöd in Sveriges främsta beslutsfattare och experter inom bygg- och bostadspolitik för att diskutera åtgärder för att skapa åtkomliga bostäder för låginkomsttagare. 

 • Ny bok om ägandet efter finanskrisen

  Bok
  23 Jun 2016

  I en ny bok från SNS skriver ekonomijournalisten Torun Nilsson om den nya syn på ägandets betydelse som vuxit fram efter finanskrisen. Boken tar sin utgångspunkt i en serie samtal på SNS som samlade internationella toppforskare, svenska ägare och företagsledare som bidrog med olika perspektiv på ägandet betydelse för näringslivets utvecklingskraft

 • Föräldraledighet kan få politiker att skifta fokus

  Forskningsrapport
  15 Jun 2016

  Vad händer om män i högre grad får tillgång till det som traditionellt varit kvinnors erfarenheter? Utvecklar de starkare politiskt intresse för frågor som hört till kvinnors domän? SNS Analys undersöker om riksdagsledamöternas politiska intresse för kvinnors traditionella frågor påverkas av föräldraledighet under deras riksdagsperiod.

 • Ny styrelse i SNS och nya ledamöter i SNS Förtroenderåd

  Nyhet
  09 Jun 2016

  Lars Strannegård och Gunnar Wetterberg valdes in i SNS styrelse den 8 juni.

 • Ansvarsfullt företagande och globala leverantörskedjor

  Nyhet
  07 Jun 2016

  Professor Richard M. Locke från Brown University i USA är en av världens ledande forskare och experter på hur företag kan säkra efterlevnad av krav på rättvisa arbetsvillkor och miljöhänsyn i globala leverantörskedjor. Han har samarbetat med bland annat Nike, Coca Cola och Apple. Här...

 • "Chansen att nå amerikanska drömmen är mycket större i Sverige än i USA"

  Nyhet
  02 Jun 2016

  Det säger professor Raj Chetty under sitt föredrag hos SNS under torsdagen.

 • "Hållbarhetsrapportering är en fantastisk möjlighet att skapa värde"

  Nyhet
  26 Maj 2016

  Det säger professor Robert Eccles under sitt föredrag på SNS under torsdagen. Eccles är professor vid Harvard och en auktoritet inom hållbarhets- och integrerad rapportering.

 • "Talent management-systemen bör matcha kultur och affärsmodell"

  Forskningsrapport
  24 Maj 2016

  Det konstaterade forskarna Pernilla Bolander och Kajsa Asplund i presentationen av deras SNS Analys: ”Talent Management i svenska organisationer.”

 • "Begåvningsnivån i finansbranschen har inte ökat i takt med lönerna."

  Nyhet
  24 Maj 2016

  Det säger professor Per Strömberg som under tisdagen presenterade rapporten "Since you're so rich, you must be really smart": Talent and the Finance Wage Premium.

 • SNS Tylösand Summit 2016

  Nyhet
  16 Maj 2016

  An Age of Insecurity – Economic and Political Risks. Onsdagen den 24 augusti. Årets Tylösandskonferens handlar om det alltmer osäkra omvärldsläget. Bland talarna finns Margaret MacMillan, en av vår tids mest lästa historiker, Joe Kaeser, Siemens globala vd, Carl-Henric Svanberg, BP:s...

 • "Lärlingsprogram är nyckeln till integration"

  Nyhet
  16 Maj 2016

  Det säger Holger Bonin, professor vid ZEW - Center for European Economic Research i Mannheim när han medverkade i SNS Arbetsmarknadsdag: Så får Tyskland invandrare i jobb.

 • "De finansiella sanktionerna mot Ryssland är mycket effektiva."

  Nyhet
  12 Maj 2016

  Det säger Östeuropaexperten Anders Åslund under ett seminarium på torsdagen hos SNS/SIFR Finanspanel. Åslund visade bland annat hur tätt sammankopplad den ryska ekonomin är med oljepriset och hur sanktionerna gentemot Ryssland slår. 

 • "Utgå från storyn, inte kanalen"

  Nyhet
  11 Maj 2016

  Det säger Staffan Ekengren, head of Scania Newsdesk under SNS seminariet: Sociala medier – möjligheter och fallgropar som hölls under onsdagen.

 • "Framgångsrik satsning på lärarnas kompetens i utsatta områden"

  Nyhet
  02 Maj 2016

  Det konstaterar Caroline Hall, fil. dr i nationalekonomi, och Martin Lundin, docent i statsvetenskap, IFAU, i sin rapport ”Erfarenheter och effekter av satsningar på lärare i skolor med låga elevresultat” som presenterades på SNS. 

 • "Apple och Google kommer att gå samma väg som de stora järnvägsbolagen”

  Nyhet
  26 Apr 2016

  Det säger Klarnas grundare och vd Sebastian Siemiatkowski under seminariet "Hur kan bankerna och fintechbolagen dra nytta av varandra." Han anser att Apple och Google är för stora och inte kommer att klara av att konkurrera med allt och alla utan behöver nischa in sig.

 • Storbritanniens Europaminister: "Vi måste stanna i EU"

  Nyhet
  21 Apr 2016

  Storbritanniens Europaminister David Lidington besökte SNS för att berätta om sin syn på Storbritanniens framtid i EU. 

 • Hur bör delningsekonomin regleras och beskattas?

  Nyhet
  19 Apr 2016

  Inom ramen för SNS Digitech Forum arrangerades ett seminarium om delningsekonomins möjligheter och utmaningar. Vid mötet presenterades en kartläggning som Skatteverket har gjort på uppdrag av regeringen av delningsekonomin och dess konsekvenser på skattesystemet. Ubers Sverigechef Alok...

 • "Sverige blir mer beroende av prisutvecklingen i Europa"

  Forskningsrapport
  19 Apr 2016

  Det skriver Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, i en ny rapport från SNS. Anledningen är att Europas energimarknader kopplas samman allt mer.

 • Flyget har stor betydelse för det lokala näringslivet

  Forskningsrapport
  12 Apr 2016

  Inrikes direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin i kommunerna utanför de tre storstadsregionerna och internationella direktlinjer är särskilt betydelsefulla för tjänstesektorn. Det är två av slutsatserna i en ny forskningsrapport från SNS författad av nationalekonomerna Shon Ferguson och Rikard Forslid.

 • Nya EU-regler för dataskydd - Hur förbereder sig svenska företag bäst?

  Nyhet
  08 Apr 2016

  På SNS Digitech Forum diskuterades under fredagen frågor om EU:s nya regelverk för dataskydd. De nya EU-reglerna som väntas träda i kraft 2018 kommer att innebära en omvälvande förändring för alla som hanterar personuppgifter. Den nya lagstiftningen är något som alla svenska företag,...

 • Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta

  Forskningsrapport
  08 Mar 2016

  Det behövs en starkare lagreglering för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj. Det menar forskarna Titti Mattsson och Bo Vinnerljung – som tillsammans har skrivit en ny forskningsrapport för SNS.

 • Jonas Vlachos: Betygssystemet ger för stor vikt åt svagheter

  Nyhet
  31 Mar 2016

  På SNS skolpolitiska konferens ”Utmaningar för en skola i världsklass” presenterade Jonas Vlachos förslag på hur det svenska betygssystemet kan förbättras. Förslagen beskrivs i den nyligen publicerade forskningsrapporten ”Policyidéer för svensk skola” författad av forskarna Jan-Eric Gustafsson,...

 • Delade meningar om likvärdigheten i svenska skolan

  Nyhet
  22 Mar 2016

  I dag avslutades en två dagars skolpolitisk konferens på SNS. En av programpunkterna handlade om likvärdigheten i den svenska skolan. Med likvärdighet menar man att elever från alla samhällsklasser och alla delar av landet ska ha lika goda förutsättningar. 

 • Rapport om den svenska skolan

  Forskningsrapport
  21 Mar 2016

  Författarna uppmärksammar kvalitets- och resultatfrågor, lärarnas ställning och utbildning, undervisningskvaliteten, likvärdigheten, resurser och betyg och hur de stora reformerna på 1990-talet verkat.

Äldre nyheter

Mia Horn af Rantzien, vd SNS
Välkommen till SNS! Som medlem i SNS ingår du i Sveriges viktigaste nätverk och skaffar dig kunskap för välgrundade beslut. Läs hur din organisation blir medlem.
Mia Horn af Rantzien, vd

Nya rapporter