SNS vetenskapliga råd samlar några av Sveriges ledande samhällsforskare. Rådet fyller en viktig roll för att upprätthålla och säkerställa oberoende, god vetenskaplig kvalitet och tillgång till ett nätverk av olika forskarmiljöer.


Rådets uppgifter

  • Bistår med idéer och råd om SNS forsknings långsiktiga inriktning.
  • Ger råd inför beslut om enskilda forskningsprojekt och ger forskningsledarna råd vid behov.
  • Sprider information om SNS i den akademiska världen.
  • Bistår vid forskarrekrytering.
  • Följer varje forskningsprojekt genom att en ledamot, eller en annan forskare som utses av rådet, medverkar i projektets referensgrupp som rådet representant.
  • Utvärderar att SNS följt sina processer för att säkerställa kvalitet och akademisk frihet inom ramen för respektive projekt.

Rådets medlemmar

Johannes Lindvall (ordförande), professor i statsvetenskap, innehavare av August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Martin Hällsten, professor i sociologi, Stockholms universitet

Karin Jonnergård, professor i företagsekonomi, Lunds universitet

Robert Lundmark, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Katarina Nordblom, professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm