SNS vetenskapliga råd samlar några av Sveriges ledande samhällsforskare. Rådet fyller en viktig roll för att upprätthålla och säkerställa oberoende, god vetenskaplig kvalitet och tillgång till ett nätverk av olika forskarmiljöer.


Rådets uppgifter

  • Bistår med idéer och råd om SNS forsknings långsiktiga inriktning.
  • Ger råd inför beslut om enskilda forskningsprojekt och ger forskningsledarna råd vid behov.
  • Sprider information om SNS i den akademiska världen.
  • Bistår vid forskarrekrytering.
  • Följer varje forskningsprojekt genom att en ledamot, eller en annan forskare som utses av rådet, medverkar i projektets referensgrupp som rådet representant.
  • Utvärderar att SNS följt sina processer för att säkerställa kvalitet och akademisk frihet inom ramen för respektive projekt.

Rådets medlemmar

Johannes Lindvall, ordf, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Martin Hällsten, professor i sociologi, Stockholms universitet

Robert Lundmark, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet

Therese Nilsson, professor i nationalekonomi, Lunds universitet

Sten Nyberg, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Tidigare ordföranden i SNS vetenskapliga råd

Staffan Helmfrid 1990–1991, ordf, ekonomisk geografi, Stockholms universitet

Lars Engwall 1990–1998, ordf från 1991, företagsekonomi, Uppsala universitet

Lars Calmfors 1990–2008, ordf från 1999, nationalekonomi, IIES, Stockholms universitet

Harry Flam 2008–2015, ordf, nationalekonomi, IIES, Stockholms universitet

Eva Mörk 2009–2019, ordf från 2015, nationalekonomi, Uppsala universitet

Tidigare ledamöter i SNS vetenskapliga råd

Clas Wihlborg 1990–1997, nationalekonomi, Göteborgs universitet

Björn Wittrock 1990–1995, statskunskap, Stockholms universitet

Rolf Ohlsson 1992–2004, ekonomisk historia, Lunds universitet

Sverker Sörlin 1996–2001, idehistoria, Umeå universitet

Peter Englund 1998–2001, nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Lauri Karvonen 1999–2006, statsvetenskap, Åbo akademi

Lars Bergman 2000–2002, adjungerad, nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Tore Ellingsen 2001–2005, nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Per Davidsson 2001–2004, företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Susanne Ackum 2003–2005, nationalekonomi, IFAU

Merle Jacob 2004–2008, vetenskapsteori, Copenhagen Business School, från 2005 forskningspolitik, Lunds universitet

Ann-Sofie Kolm 2005–2008, nationalekonomi, Stockholms universitet

Lars Hultkrantz 2005–2013, nationalekonomi, Örebro universitet

Li Bennich-Björkman 2008–2014, statsvetenskap, Uppsala universitet

Clas Bergström 2008–2015, finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Lennart Schön 2008–2013, ekonomisk historia, Lunds universitet

Michael Tåhlin 2008–2013, sociologi, Stockholms universitet

Robert Erikson 2014–2019, sociologi, SOFI, Stockholms universitet

Lars Strannegård 2014–2016, företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Ari Kokko 2014–2019, nationalekonomi, Copenhagen Business School

Katarina Nordblom 2015–2022, nationalekonomi, Göteborgs universitet

Per Strömberg 2015–2022, finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Karin Jonnergård 2017–2022, företagsekonomi, Lunds universitet