2023 års Demokratiråd studerar huruvida internationella organisationer har vad som krävs i kampen mot vår tids globala problem.

Krig, klimatkris, flyktingströmmar och växande handelshinder kräver ökat samarbete över landsgränser. Till stor del kan det ske inom internationella organisationer som redan finns. Men då måste de stärkas – och trenden går åt motsatt håll, skriver forskarna i rapporten Global governance – fit for purpose.


Kontakt

Forskningsledare: Stefan Sandström, stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64.

Projektledare: Nina Bruce, nina.bruce@sns.se, 08-507 025 74.


Tidigare demokratiråd

Demokratirådets rapport 2022. Den lokala demokratins vägval

Det måste bli tydligare vem som faktiskt styr kommunerna, menar SNS Demokratiråd 2022, som föreslår en rad reformer för att främja rättssäkerhet och ansvarsutkrävande i Sveriges kommuner. Läs mer om Demokratirådets rapport 2022.

Demokratirådets rapport 2021. Polarisering i Sverige

”Vi lever i en polariserad tid” är ett uttalande som hörs allt som oftast i debatten. Men innebörden av polarisering är ofta oklar och därför finns det anledning att syna detta begrepp närmare. Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson har tillsammans med tre kollegor för SNS räkning undersökt hur utbredd den politiska polariseringen är i Sverige och vilken betydelse den kan ha för demokratin. Resultaten presenteras i Demokratirådets rapport 2021.


SNS Demokratiråd och SNS Demokratirapport 2017

SNS Demokratiråd presenterade under perioden 1995–2011 årliga rapporter kring olika aspekter av demokrati, alltifrån Demokrati som dialog till Makten i Europa. 2017 släpptes ”SNS Demokratirapport 2017. Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin”.