Det måste bli tydligare vem som faktiskt styr kommunerna, menar SNS Demokratiråd 2022, som i rapporten ”Den lokala demokratins vägval” föreslår en rad reformer för att främja rättssäkerhet och ansvarsutkrävande i Sveriges kommuner.

Läs om och ladda ner Demokratirådets rapport 2022: Den lokala demokratins vägval.

2023 års Demokratiråd studerar huruvida internationella organisationer har vad som krävs i kampen mot vår tids globala problem.


Kontakt

Forskningsledare: Stefan Sandström, stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64.

Projektledare: Nina Bruce, nina.bruce@sns.se, 08-507 025 74.


Tidigare demokratiråd

Demokratirådets rapport 2021

”Vi lever i en polariserad tid” är ett uttalande som hörs allt som oftast i debatten. Men innebörden av polarisering är ofta oklar och därför finns det anledning att syna detta begrepp närmare. Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson har tillsammans med tre kollegor för SNS räkning undersökt hur utbredd den politiska polariseringen är i Sverige och vilken betydelse den kan ha för demokratin. Resultaten presenteras i Demokratirådets rapport 2021.

”Polarisering är ett av de begrepp som används flitigt för att beskriva och förklara politisk förändring i vår tid. Vi vill utreda vad de som använder begreppet menar med det och undersöka om det verkligen stämmer att Sverige är mer polariserat i dag än tidigare. Är svensk politik mer eller mindre polariserad än andra länders? Och vilken roll kan polariseringen komma att ha för den framtida politiska utvecklingen i Sverige?”, säger Henrik Ekengren Oscarsson, ordförande för ”Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige”.

Forskarna kartlägger och systematiserar befintlig kunskap om polarisering med speciellt fokus på medier, partisystem, parlament samt bland väljare. I rapporten presenteras ett stort antal sätt att mäta om och hur graden av polarisering har förändrats i Sverige samt. Författarna diskutera även vilken betydelse polariseringen har för demokratiers funktionssätt.

Rapporten finansierades med stöd av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond och publicerades i mars 2021.

Forskare

Henrik Oscarsson (ordförande), professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Torbjörn Bergman, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Annika Bergström, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet

Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet


SNS Demokratiråd och SNS Demokratirapport 2017

SNS Demokratiråd presenterade under perioden 1995–2011 årliga rapporter kring olika aspekter av demokrati, alltifrån Demokrati som dialog till Makten i Europa. 2017 släpptes ”SNS Demokratirapport 2017. Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin”.