I vår nya konferensserie Making Better Use of Research sammanför vi framstående forskare med centrala beslutsfattare från näringslivet, offentlig sektor och andra delar av samhället.

Målet är att mer forskning ska komma till användning och ligga till grund för beslutsfattande i politik, näringsliv och offentlig sektor.

Serien startas som en del av SNS 75-årsjubileum och möjliggörs tack vare generösa donationer till vår jubileumsinsamling. Den kommer att vara årligt återkommande.