Senast avslutade projekt

Framtidens energisystem 2021–2024

Skatter i en globaliserad värld 2019–2022

Vård och omsorg i det 21:a århundradet 2018–2022

Hållbar samhällsbyggnad 2019–2022

Lärdomar om integration 2017–2021


Tidigare projekt

Penningtvätt och visselblåsning 2021
Global migration – orsaker och konsekvenser 2019
Konjunkturrådets rapport 2019
Nya utmaningar för pensionssystemet 2016–2018
Konjunkturrådets rapport 2018
Framtidens kompetensförsörjning 2015–2018
Trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre 2018
Investeringar i likvärdiga livschanser 2014–2018
SNS Konjukturråd 2017
SNS Demokratirapport 2017
Flyget och näringslivsstrukturen 2015–2016
SNS Corporate Governance Roundtable 2012–2015
Från välfärdsstat till välfärdssamhälle 2010–2016
SNS Utbildningskommission 2011–2016
SNS Konjunkturråd 2016
SNS Konjunkturråd 2015
Innovationer för ett längre arbetsliv 2014
SNS Konjunkturråd 2014
Klimat och näringsliv 2010–2013
Revisionens roll i den framtida bolagsstyrningen 2013
Värdet av nya läkemedel 2011–2013
Planering av byggande och infrastruktur – ett helhetsgrepp 2013
SNS Konjunkturråd 2013
Utvärdering av Riksbankens okonventionella penningpolitik 2012
SNS Konjunkturråd 2012
SNS Demokratiråd 2011
Framtidens tjänstepensioner 2011
SNS Välfärdsrapport 2011
Likvärdighet i skolan 2011
SNS Konjunkturråd 2011
SNS Arbetsmarknad 2011
SNS Konjunkturråd 2010
SNS Välfärdsråd 2010
SNS Demokratiråd 2010


SNS forskning 1990-2009