Ett samarbete mellan SNS och Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet. Samarbetet innebär att SNS medlemmar får ta del av internationellt ledande nationalekonomiska studier som presenteras i Stockholm.

Välgrundade beslut i privat och offentlig sektor leder till hållbara lösningar och framgångsrika policyer. Inte sällan finns dock ett glapp mellan forskningen och det omgivande samhället.

Med IIES/SNS International Policy Talks erbjuder SNS i samarbete med IIES en mötesplats där internationellt ledande nationalekonomer presenterar aktuell forskning med policyrelevans. Det är en möjlighet för SNS medlemmar att ta del av insikter från internationell forskning och för forskningen att fungera som en del av beslutsfattandet i Sverige.


kontakt

Forskningsledare: Louise Lorentzon, louise.lorentzon@sns.se

Projektledare: Simon Torell Witt, simon.torell.witt@sns.se


kommande seminarier

Jens Ludwig – Kan beteendevetenskap minska brottsligheten bland unga? 2024.03.08


genomförda Seminarier

Ekonomiska konsekvenser av konflikter – lärdomar från Israel och Ukraina 2023.09.29

Ett globalt perspektiv på inflation och återhämtningen efter covid-19 2023.05.17

Argument för fortsatt tillväxt 2022.09.14

Big Data and the Economy 2022.05.17

Konsekvenser av flyktinginvandring 2022.02.15

Hur kan skolor bli bättre på att attrahera och behålla bra lärare? 2021.11.22

Hur påverkar internationell handel ekonomiska kriser? 2021.04.12

Hur har coronarestriktionerna upplevts och följts i Sverige? 2021.02.15

Economic responses and optimal restrictions to mitigate Covid-19 2021.02.04

Esteban Rossi-Hansberg on Job Polarization and Geographical Redistribution 2021.02.01

World Economic Outlook 2020 on Mitigating Climate Change 2020.12.09

Ekaterina Zhuravskaya om fejkade nyheters och sociala mediers påverkan på demokratin 2019.11.05

Hur kan ojämlikheter i hälsa och livslängd minskas? 2019.06.20

Effektiva åtgärder för att minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden 2019.03.06

Könsskillnader på arbetsmarknaden – hur kan glastaket förklaras? 2018.12.17

Effekterna av flyktinginvandringen till EU 2018.10.10

Eric Verhoogen om företagens anpassning till ny teknologi 2018.08.28

Elhanan Helpman om globalisering och ojämlikhet 2018.03.23

Effektivare hivprevention i teori och praktik 2018.01.23

Gabriel Zucman om skatteflykt och ojämlikhet 2017.10.26

Matthew Gentzkow om politisk polarisering, sociala medier och falska nyheter 2017.09.14

Lise Vesterlund om varför kvinnor halkar efter i karriären 2017.06.20

Torsten Persson om vem som blir politiker 2017.02.07

Magne Mogstad om ökat uttag i sjuk- och aktivitetsersättningar 2016.12.15

Xavier Vives om framtidens bankreglering 2016.09.16

Raj Chetty om social rörlighet 2016.06.02