Styrelsen utses av SNS Förtroenderåd för en mandatperiod om ett år.

Patrik Tigerschiöld

Patrik Tigerschiöld
Ordförande sedan 2021. Styrelseordförande i Bure, Mycronic och Cavotec samt för Föreningen för God Sed på Värdepappersmarknaden. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Ann Carlsson
Vd för Apoteket, styrelseledamot i Martin & Servera, Ruter Dam och Vattenfall.

Erik Engellau-Nilsson
Vd för Norrsken. Styrelseledamot i ABC Labs, 29k och Stockholm International Montessori School.

Magnus Hall
Styrelseordförande i Höganäs AB, NTM Media och Göta Kanal samt styrelseledamot i Södra Skogsägarna. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Foto: Henrik Hellström

John Hassler
Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Mia Horn af Rantzien
Vd för SNS, ekon.dr. Styrelseledamot i Nobelprize Outreach AB, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Sida, STINT och Misum. Ledamot i Svenska institutets insynsråd och i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Monica Lindstedt
Grundare av och styrelseordförande i Hemfrid. Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Tysk-Svenska handelskammaren och Apotea AB.

Eva-Lindström

Eva Lindström
Svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Ledamot i Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA).

Eva Mörk
Professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

Sara Öhrvall
Chief Transformation Officer SEB. Styrelseledamot i Vinnova, Bonnier Books, och Bonnier News.

Revisorer

Tomas Mathiesen, aukt. revisor, KPMG
Eva Fernvall
, styrelseordförande, Inera

Revisorssuppleanter

Torbjörn Becker, director, SITE
Fredrik Sjölander,
aukt. revisor, KPMG