SNS styrelse

Styrelsen utses av SNS Förtroenderåd för en mandatperiod om ett år.

Sarah McPhee

sarah-macphee

Ordförande sedan 2015. Ordförande i Fjärde AP fonden och Houdini AB. Styrelseledamot i Axel Johnson Inc., Klarna AB samt i Bure AB.

Ann Carlsson

ann-carlsson-

Vd Apoteket AB, styrelseledamot Ramirent PLC. (f.1966)

Anna Hedborg

anna-hedborg

Mia Horn af Rantzien

mia-horn-af-rantzien

Vd SNS, ekon.dr. (f. 1953)

Per Krusell

per-krusell

Professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. (f. 1959)

Monica Lindstedt

Monica Lindstedt

Grundare och styrelseordförande i hemtjänstföretaget Hemfrid. Styrelseordförande för Företagarna. Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Apotea AB och Gullringsbo Egendomar. (f.1953)

Lars G. Nordström

lars-g-nordstrom

Styrelseordförande Vattenfall AB. Ordförande för Finsk-Svenska Handelskammaren. Vice ordförande i Nordea Banks styrelse. Styrelseledamot i Viking Line Abp och Svensk-Amerikanska Handelskammaren. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hederskonsul för Finland i Sverige. (f. 1943)

Lars Strannegård

lars-strannegard-

Rektor, Handelshögskolan i Stockholm. Professor i företagsekonomi och tidigare gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala universitet. (f. 1969)

Gunnar Wetterberg

gunnar-wetterberg

Författare och historiker. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Styrelseledamot i Lunds universitet, Länsförsäkringar Liv och Sveriges Radio. (f. 1953)

Sara Öhrvall

SaraÖhrvallKvadratisk

Medlem av koncernledningen SEB med ansvar för Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation. Styrelsemedlem i Vinnova och Bonnier Books. Tidigare Senior Vice President, Research & Development, Bonnier AB, och tidigare styrelsemedlem i bland annat Investor, Bonnier News och Umeå universitet. (f. 1971)

Revisorer

Jens Karlsson

Aukt. revisor, EY

Eva Fernvall

Kommunikationsdirektör Apoteket AB

Revisorssuppleanter

Thomas Lönnström

Aukt. revisor, EY

Agneta Jacobsson

Cushman & Wakefield