Styrelsen utses av SNS Förtroenderåd för en mandatperiod om ett år.

Sarah McPhee
Ordförande sedan 2015. Ordförande i Fjärde AP-fonden och Houdini Sportswear AB. Styrelseledamot i Axel Johnson Inc., Klarna AB och Bure Equity AB. Ledamot i Kungl. Ingenjörs­vetenskapsakademien (IVA).

Ann Carlsson
Vd för Apoteket, styrelseledamot i Martin & Servera, Ruter Dam och Vattenfall.

Erik Engellau-Nilsson
Vd för Norrsken. Styrelseledamot i ABC Labs, 29k och Stockholm International Montessori School.

Mia Horn af Rantzien
Vd för SNS, ekon.dr. Styrelseledamot i Nobelprize Outreach AB, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Sida, STINT och Misum. Ledamot i Svenska institutets insynsråd och i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Per Krusell
Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Sekreterare i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, Centennial Professor vid London School of Economics.

Monica Lindstedt
Grundare av och styrelseordförande i Hemfrid. Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Tysk-Svenska handelskammaren och Apotea AB.

Eva-Lindström

Eva Lindström
Svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Ledamot i Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA).

Eva Mörk
Professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

Patrik Tigerschiöld

Patrik Tigerschiöld
Styrelseordförande i Bure, Mycronic och Cavotec samt för Föreningen för God Sed på Värdepappersmarknaden. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Sara Öhrvall
Chief Transformation Officer SEB. Styrelseledamot i Vinnova, Bonnier Books, och Bonnier News.

Revisorer

Jens Karlsson, aukt. revisor, EY
Eva Fernvall, styrelseordförande, Inera

Revisorssuppleanter

Torbjörn Becker, director, SITE
Thomas Lönnström
, aukt. revisor, EY