SNS styrelse

Styrelsen utses av SNS Förtroenderåd för en mandatperiod om ett år.

sarah-macphee

Sarah McPhee

Ordförande sedan 2015. Ordförande i Fjärde AP-fonden och Houdini AB. Styrelseledamot i Axel Johnson Inc., Klarna AB och i Bure AB.

ann-carlsson-

Ann Carlsson

Vd i Apoteket AB, styrelseledamot Martin & Servera och Vattenfall.

erik-engellau-nilsson-sns-styrelse

Erik Engellau-Nilsson

Vd, Norrsken. Styrelseledamot 29k, Norrsken Founders Fund samt Stockholm International Montessori School.

anna-hedborg

Anna Hedborg

Ledamot i Jämlikhetsdelegationen och i Delegationen för Senior Arbetskraft

mia-horn-af-rantzien

Mia Horn af Rantzien

Vd för SNS, ekon.dr. Styrelseledamot i Sida, Nobelmedia, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning och ledamot i Svenska institutets insynsråd. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

per-krusell

Per Krusell

Professor vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

Monica Lindstedt

Monica Lindstedt

Grundare av och styrelseordförande i hemtjänstföretaget Hemfrid. Styrelseordförande i Företagarna. Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Apotea AB och Gullringsbo Egendomar.

eva-mörk-sns-styrelse

Eva Mörk

Professor i nationalekonomi, Uppsala universitet.

lars-g-nordstrom

Lars G. Nordström

Styrelseordförande i Vattenfall AB. Ordförande för Finsk-svenska handelskammaren. Styrelseledamot i Viking Line Abp och Svensk-amerikanska handelskammaren. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hederskonsul för Finland i Sverige.

sara-öhrvall

Sara Öhrvall

Medlem av koncernledningen i SEB med ansvar för Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation. Styrelsemedlem i Vinnova, Bonnier Books, och Bonnier News.

Revisorer

Jens Karlsson

Aukt. revisor, EY

Eva Fernvall

Kommunikationsdirektör Apoteket AB

Revisorssuppleanter

Thomas Lönnström

Aukt. revisor, EY

Agneta Jacobsson

Cushman & Wakefield