SNS styrelse

Styrelsen utses av SNS Förtroenderåd för en mandatperiod om ett år.

Sarah McPhee

sarah-macphee

Ordförande sedan 2015. Ordförande i Fjärde AP fonden. Styrelseledamot i Axel Johnson Inc., Klarna AB samt i Bure AB.

Ann Carlsson

ann-carlsson-

Vd Apoteket AB, styrelseledamot Ramirent PLC. (f.1966)

Johanna Frelin

johanna-frelin

Vd för Tengbom, och dessförinnan vd för Hyper Island. Expert i Regeringens Medieutredning. Styrelseledamot i tidningen Fokus. Tidigare Divisionschef över Program på SVT. (f. 1969)

Anna Hedborg

anna-hedborg

Ordförande i Systembolagets Pensionsstiftelse och Arbetarrörelsens Arkivs Forskningsråd samt ledamot i SCB:s insynsråd. (f. 1944)

Mia Horn af Rantzien

mia-horn-af-rantzien

Vd SNS, ekon.dr. (f. 1953)

Per Krusell

per-krusell

Professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. (f. 1959)

Monica Lindstedt

Monica Lindstedt

Grundare och styrelseordförande i hemtjänstföretaget Hemfrid. Styrelseordförande för Företagarna. Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Apotea AB och Gullringsbo Egendomar. (f.1953)

Lars G. Nordström

lars-g-nordstrom

Styrelseordförande Vattenfall AB. Ordförande för Finsk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Nordea Bank, Viking Line Abp och Svensk-Amerikanska Handelskammaren. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hederskonsul för Finland i Sverige. (f. 1943)

Lars Strannegård

lars-strannegard-

Rektor, Handelshögskolan i Stockholm. Professor i företagsekonomi och tidigare gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala universitet. (f. 1969)

Gunnar Wetterberg

gunnar-wetterberg

Författare och historiker. Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. (f. 1953)

Revisorer

Jens Karlsson

Aukt. revisor, EY

Eva Fernvall

Kommunikationsdirektör Apoteket AB

Revisorssuppleanter

Thomas Lönnström

Aukt. revisor, EY

Agneta Jacobsson

Cushman & Wakefield