Styrelsen utses av SNS Förtroenderåd för en mandatperiod om ett år.

Sarah McPhee
Ordförande sedan 2015. Ordförande i Fjärde AP-fonden och Houdini Sportswear AB. Styrelseledamot i Axel Johnson Inc., Klarna AB och Bure Equity AB. Ledamot i Kungl. Ingenjörs­vetenskapsakademien (IVA).

Ann Carlsson
Vd för Apoteket, styrelseledamot i Martin & Servera och Vattenfall.

Erik Engellau-Nilsson
Vd för Norrsken. Styrelseledamot i 29k, Norrsken Founders Fund och Stockholm International Montessori School.

Anna Hedborg
Ledamot i Jämlikhetsdelegationen och i Delegationen för Senior Arbetskraft.

Mia Horn af Rantzien
Vd för SNS, ekon.dr. Styrelseledamot i Sida, Nobelmedia och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Ledamot i Svenska institutets insynsråd och i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Per Krusell
Professor vid Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet.

Monica Lindstedt
Grundare av och styrelseordförande i Hemfrid. Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management och Apotea AB.

Eva Mörk
Professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Lars G. Nordström
Styrelseordförande i Vattenfall AB. Ordförande för Finsk-svenska handelskammaren. Styrelseledamot i Viking Line Abp och Svensk-amerikanska handelskammaren. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskaps­­akademien (IVA). Hederskonsul för Finland i Sverige.

Sara Öhrvall
Medlem av koncernledningen i SEB med ansvar för Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation. Styrelseledamot i Vinnova, Bonnier Books, och Bonnier News.

Revisorer

Jens Karlsson, aukt. revisor, EY
Eva Fernvall, styrelseordförande, Inera

Revisorssuppleanter

Thomas Lönnström, aukt. revisor, EY
Agneta Jacobsson, vd, Outpoint