SNS styrelse

Styrelsen utses av SNS Förtroenderåd för en mandatperiod om ett år.

Sarah McPhee

sarah-macphee

Ordförande sedan 2015. Ordförande i Fjärde AP fonden. Styrelseledamot i Axel Johnson Inc., Klarna AB samt i Bure AB.

Ann Carlsson

ann-carlsson

Vd Apoteket AB, styrelseledamot Axfood och Svensk Handel. (f.1966)

Johanna Frelin

johanna-frelin

Vd för Tengbom, och dessförinnan vd för Hyper Island. Expert i Regeringens Medieutredning. Styrelseledamot i tidningen Fokus. Tidigare Divisionschef över Program på SVT. (f. 1969)

Anna Hedborg

anna-hedborg

Ordförande i Systembolagets Pensionsstiftelse och Arbetarrörelsens Arkivs Forskningsråd samt ledamot i SCB:s insynsråd. (f. 1944)

Mia Horn af Rantzien

mia-horn-af-rantzien

Vd SNS, ekon.dr. (f. 1953)

Per Krusell

per-krusell

Professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. (f. 1959)

Lars G. Nordström

lars-g-nordstrom

Styrelseordförande Vattenfall AB. Ordförande för Finsk-Svenska Handelskammaren. Styrelseledamot i Nordea Bank, Viking Line Abp och Svensk-Amerikanska Handelskammaren. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hederskonsul för Finland i Sverige. (f. 1943)

Staffan Salén

staffan-salen

Vd i Salénia. Styrelseordförande i Amapola och E-Work. Styrelseledamot i bland annat Landauer Ltd, Sagax, Strand Kapitalförvaltning och Westindia AB. (f. 1967)

Lars Strannegård

lars-strannegard

Rektor, Handelshögskolan i Stockholm. Professor i företagsekonomi och tidigare gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala universitet. (f. 1969)

Gunnar Wetterberg

gunnar-wetterberg

Författare och historiker. Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. (f. 1953)

Revisorer

Lars Erik Engberg

Aukt. revisor, Allegretto Revision

Eva Fernvall

Kommunikationsdirektör Apoteket AB

Revisorssuppleanter

Jan Gustafsson

Aukt. revisor, Allegretto Revision

Agneta Jacobsson

Cushman & Wakefield