SNS styrelse består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare högst åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie förtroenderådssammanträde, då även ordförande utses av rådet, för en mandatperiod om ett år. SNS vd utses av styrelsen och är självskriven ledamot av denna.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.

Patrik Tigerschiöld

Patrik Tigerschiöld
Ordförande sedan 2021. Styrelseordförande i Bure, Mycronic och Cavotec samt för Föreningen för God Sed på Värdepappersmarknaden. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Ann Carlsson
Vd för Apoteket, styrelseledamot i Vattenfall.

Erik Engellau-Nilsson
Vd för Norrsken. Styrelseledamot i ABC Labs, 29k och Stockholm International Montessori School.

Magnus Hall
Styrelseordförande i Höganäs AB, NTM Media och Göta Kanal samt styrelseledamot i Södra Skogsägarna. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Foto: Henrik Hellström

John Hassler
Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Mia Horn af Rantzien
Vd för SNS, ekon.dr. Styrelseledamot i Nobelprize Outreach AB, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Sida, STINT och Misum. Ledamot i Svenska institutets insynsråd och i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Monica Lindstedt
Grundare av och styrelseordförande i Hemfrid. Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Tysk-Svenska handelskammaren och Apotea AB.

Eva-Lindström

Eva Lindström
Svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Ledamot i Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA).

Eva Mörk
Professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

Sara Öhrvall
Chief Operating Officer på Axel Johnson. Styrelseledamot i Vinnova, Bonnier Books, och Bonnier News.

Revisorer

Jens Karlsson, aukt. revisor, EY, ordinarie
Thomas Lönnström, aukt. revisor, EY, suppleant

Lekmannarevisorer

Eva Fernvall, styrelseordförande, Inera, ordinarie
Torbjörn Becker, director, SITE, suppleant