SNS styrelse består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare högst sju ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie förtroenderådssammanträde, då även ordförande utses av rådet, för en mandatperiod om ett år. SNS vd utses av styrelsen.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.

Patrik Tigerschiöld

Patrik Tigerschiöld
Ordförande sedan 2021. Styrelseordförande i Bure, Mycronic och Cavotec samt för Föreningen för God Sed på Värdepappersmarknaden. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Ann Carlsson Meyer
Vd för Systembolaget, styrelseledamot i Vattenfall.

Magnus Hall
Styrelseordförande i Höganäs AB, NTM Media och Göta Kanal samt styrelseledamot i Södra Skogsägarna. Ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Foto: Henrik Hellström

John Hassler
Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Monica Lindstedt
Grundare av och styrelseordförande i Hemfrid. Styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Tysk-Svenska handelskammaren och Apotea AB.

Eva-Lindström

Eva Lindström
Svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Ledamot i Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA).

Eva Mörk
Professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

Klas Tikkanen
Operativ chef på riskkapitalbolaget Nordic Capital.

Sara Öhrvall
Chief Operating Officer på Axel Johnson. Styrelseledamot i Vinnova, Bonnier Books, och Bonnier News.

Revisorer

Tomas Mathiesen, aukt. revisor, KPMG, ordinarie
Fredrik Sjölander, aukt. revisor, KPMG, suppleant

Lekmannarevisorer

Eva Fernvall, styrelseordförande, Inera, ordinarie
Torbjörn Becker, director, SITE, suppleant