Här samlar vi debattartiklar som forskare skrivit om sina forskningsresultat och rekommendationer i samband med lanseringen av deras SNS-rapport. Forskarna svarar för analys, slutsatser och förslag, SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Publicerade debattartiklar (2020–)

”Sänkta ambitioner i klimatpolitiken fördröjer svenskt näringslivs omställning”
Publicerad 2024.04.16 | Dagens Industri

”Svensk vård kan spara miljardbelopp med mer förebyggande hälsoarbete”
Publicerad 2024.03.12 | Dagens Industri

”Ge mer resurser till yngre lärosäten”
Publicerad 2024.02.06 | Svenska Dagbladet

”Sverige måste stå emot ropen på handelshinder”
Publicerad 2024.01.17 | Dagens Nyheter

”Social kompetens allt viktigare för den som vill bli pappa”
Publicerad 2023.12.05 | Dagens Nyheter

”Lärosätena har för stort inflytande över utbildningsplatserna”
Publicerad 2023.12.04 | Tidningen Curie

”Nationalistisk energipolitik går emot svenska intressen”
Publicerad 2023.11.28 | Dagens Nyheter

”Låt Sverige ta ledningen i arbetet med avskiljning av koldioxid”
Publicerad 2023.11.23 | Dagens Industri

”Föräldraförsäkringen bör även omfatta vård av äldre”
Publicerad 2023.10.24 | Dagens Nyheter

”Politisk favorisering försvårar Sveriges energiförsörjning”
Publicerad 2023.09.27 | Dagens Industri

”Lärosäten borde ta större hänsyn till vad studenter och arbetsmarknad vill ha”
Publicerad 2023.09.19 | Dagens Industri

”Förenkla för familjer att lämna utsatta områden”
Publicerad 2023.06.13 | Svenska Dagbladet

”Toppstyrd finansiering hotar den fria forskningen”
Publicerad 2023.05.30 | Dagens Industri

”Digitaliseringen befriar inte vården från prioriteringar”
Publicerad 2023.05.26 | Dagens Medicin

”How childcare and parental leave affect children’s development”
Publicerad 2023.05.17 | LSE

”Utlandsfödda forskare mer produktiva än svenskfödda”
Publicerad 2023.05.02 | Dagens Nyheter

”Sverige bör ta ledartröjan i förstärkningen av internationellt samarbete”
Publicerad 2023.04.21 | Altinget

”Sextrakasserier avskräcker kvinnor från höglönejobb”
Publicerad 2023.03.12 | Dagens Nyheter

”Tillitsbaserad styrning är vackra ord utan innehåll”
Publicerad 2023.02.07 | Dagens Samhälle

”Flera risker i systemet för elbortkoppling”
Publicerad 2023.01.24 | Dagens Industri

”Stöd till studier och korttidsarbete ger hjälp till fel personer”
Publicerad 2023.01.18 | Dagens Nyheter

”Kvinnliga politiker får betala ett högre pris”
Publicerad 2022.11.27 | Svenska Dagbladet

”Svag svenska hindrar många från att få jobb”
Publicerad 2022.10.24 | Svenska Dagbladet

”Ökande elnätspriser tyder på brister i regleringen”
Publicerad 2022.10.16 | Dagens Nyheter

”En väl avvägd klimatpolitik krävs för att undvika företagsflytt från Sverige”
Publicerad 2022.09.27 | Dagens Industri

”Låt de äldre få komma till tals om äldreomsorgen”
Publicerad 2022.09.20 | Dagens Samhälle

”Tre förslag för att minska den lokala bristen på el”
Publicerad 2022.08.31 | Dagens Nyheter

”Skär ner på högskolans dyra administratörer”
Publicerad 2022.08.28 | Svenska Dagbladet

”Är kommunernas vurm för bolag rimlig?”
Publicerad 2022.06.08 | Svenska Dagbladet

”Sänk skatten på arbete och inför enhetlig moms”
Publicerad 2022.06.01 | Dagens Nyheter

”Den lokala demokratins spelregler måste renodlas”
Publicerad 2022.04.26 | Dagens Samhälle

”Stora resurser läggs på ineffektiv vård”
Publicerad 2022.03.28 | Svenska Dagbladet

”Inför ett betygssystem för offentliga upphandlingar”
Publicerad 2022.01.19 | Dagens Nyheter

Debatt: Förslag till en bättre bostadsmarknad
Publicerad 2021.12.01 | Dagens Industri

Migranters värderingar integreras snabbt
Publicerad 2021.11.24 | Svenska Dagbladet

”När vården belastas för hårt ökar överdödligheten”
Publicerad 2021.09.20 | Dagens Nyheter

”Hur bör konsumtion beskattas?”
Publicerad 2021.06.04 | Ekonomistas

”SNS-rapport om äldreomsorgen: Obalans mellan krav och resurser i arbetsmiljön”
Publicerad 2021.05.21 | Altinget

”Politisk polarisering behövs i en levande demokrati”
Publicerad 2021.03.26 | Dagens Nyheter

”Begränsad föräldrapenning – ingen mirakelkur!”
Publicerad 2021.03.16 | Dagens Samhälle

”Stärk Sveriges konkurrenskraft i den digitala ekonomin”
Publicerad 2021.01.25 | Ny Teknik

”Ta bort energiskatterna på elektrisk kraft och bränslen”
Publicerad 2020.11.12 | Altinget

”Stärk ungas anknytning till arbetsmarknaden”
Publicerad 2020.10.27 | Dagens Samhälle

”Inför en ny neutral bostads­beskattning”
Publicerad 2020.10.11 | Svenska Dagbladet

”Inte enkelt att få enkla jobb för flyktinginvandrare”
Publicerad 2020.10.03 | Dagens Nyheter

”Hushållen löser inte elbristen”
Publicerad 2020.09.13 | Dagens Industri

”Dela upp vårdvalet i två nivåer”
Publicerad 2020.08.21 | Svenska Dagbladet

”Eldrivna vägtransporter krävs för att nå klimatmålet”
Publicerad 2020.08.25 | Dagens Nyheter

”Subventionerade bostäder för fattiga fel väg för Sverige”
Publicerad 2020.06.25 | Dagens Nyheter

”Mer skoltid i låg ålder gynnar barn hela livet”
Publicerad 2020.06.15 | Svenska Dagbladet

”Lagstiftningen behöver it-anpassas”
Publicerad 2020.06.09 | Dagens Samhälle

”Hög beskattning av energisektorn riskerar bromsa omställningen”
Publicerad 2020.05.14 | Tidningen Balans

”Så kan invandrares skolresultat förbättras”
Publicerad 2020.03.05 | Svenska Dagbladet

”Inrikta svensk klimatpolitik på globala utsläppsminskningar”
Publicerad 2020.01.14 | Dagens Nyheter