Här samlar vi debattartiklar som forskare skrivit om sina forskningsresultat och rekommendationer i samband med lanseringen av deras SNS-rapport. Forskarna svarar för analys, slutsatser och förslag, SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Publicerade debattartiklar (2020–)

”Är kommunernas vurm för bolag rimlig?”
Publicerad 2022.06.08 | Svenska Dagbladet

”Sänk skatten på arbete och inför enhetlig moms”
Publicerad 2022.06.01 | Dagens Nyheter

”Den lokala demokratins spelregler måste renodlas”
Publicerad 2022.04.26 | Dagens Samhälle

”Stora resurser läggs på ineffektiv vård”
Publicerad 2022.03.28 | Svenska Dagbladet

”Inför ett betygssystem för offentliga upphandlingar”
Publicerad 2022.01.19 | Dagens Nyheter

Debatt: Förslag till en bättre bostadsmarknad
Publicerad 2021.12.01 | Dagens Industri

Migranters värderingar integreras snabbt
Publicerad 2021.11.24 | Svenska Dagbladet

”När vården belastas för hårt ökar överdödligheten”
Publicerad 2021.09.20 | Dagens Nyheter

”Hur bör konsumtion beskattas?”
Publicerad 2021.06.04 | Ekonomistas

”SNS-rapport om äldreomsorgen: Obalans mellan krav och resurser i arbetsmiljön”
Publicerad 2021.05.21 | Altinget

”Politisk polarisering behövs i en levande demokrati”
Publicerad 2021.03.26 | Dagens Nyheter

”Begränsad föräldrapenning – ingen mirakelkur!”
Publicerad 2021.03.16 | Dagens Samhälle

”Stärk Sveriges konkurrenskraft i den digitala ekonomin”
Publicerad 2021.01.25 | Ny Teknik

”Ta bort energiskatterna på elektrisk kraft och bränslen”
Publicerad 2020.11.12 | Altinget

”Stärk ungas anknytning till arbetsmarknaden”
Publicerad 2020.10.27 | Dagens Samhälle

”Inför en ny neutral bostads­beskattning”
Publicerad 2020.10.11 | Svenska Dagbladet

”Inte enkelt att få enkla jobb för flyktinginvandrare”
Publicerad 2020.10.03 | Dagens Nyheter

”Hushållen löser inte elbristen”
Publicerad 2020.09.13 | Dagens Industri

”Dela upp vårdvalet i två nivåer”
Publicerad 2020.08.21 | Svenska Dagbladet

”Eldrivna vägtransporter krävs för att nå klimatmålet”
Publicerad 2020.08.25 | Dagens Nyheter

”Subventionerade bostäder för fattiga fel väg för Sverige”
Publicerad 2020.06.25 | Dagens Nyheter

”Mer skoltid i låg ålder gynnar barn hela livet”
Publicerad 2020.06.15 | Svenska Dagbladet

”Lagstiftningen behöver it-anpassas”
Publicerad 2020.06.09 | Dagens Samhälle

”Hög beskattning av energisektorn riskerar bromsa omställningen”
Publicerad 2020.05.14 | Tidningen Balans

”Så kan invandrares skolresultat förbättras”
Publicerad 2020.03.05 | Svenska Dagbladet

”Inrikta svensk klimatpolitik på globala utsläppsminskningar”
Publicerad 2020.01.14 | Dagens Nyheter