Hur påverkas produktivitet, arbetsmiljö och lönsamhet av distansarbete? Och vad kännetecknar managementpraktiker i svenska organisationer? Det är ämnet för den första konferensen i serien Making Better Use of Research som äger rum den 19 oktober. Huvudtalare är Stanfordprofessorn Nicholas Bloom och Thomas Ekman, vd för Axel Johnson.

Hanna Fager, Nicholas Bloom, Thomas Ekman

Nicholas Bloom är världsledande expert på distans- och hybridarbete. Han leder även World Management Survey som under 20 år samlat in data från tusentals företag för att studera hur managementpraktiker påverkar organisationers utfall. Under konferensen delar han med sig av nya forskningsresultat, bland annat för Sverige.

Thomas Ekman, nytillträdd vd för Axel Johnson, bidrar med sina insikter utifrån mångårig erfarenhet som uppskattad företagsledare om hur framtidens ledarpraktiker kan utformas. Thomas Ekman kommer närmast från rollen som vd för Dustin Group och har tidigare bland annat varit vd för Tele2 Sverige. Hör även Hanna Fager, Chief People Officer på Volvo Cars, om varför arbete på plats är utgångspunkten hos Sveriges största arbetsgivare. I diskussionen medverkar också Joakim Tåg, professor i nationalekonomi, vars forskning belyser hur rätt person på rätt position kan stärka företags konkurrenskraft.

Konferensen vänder sig till ledande beslutsfattare i företag och offentlig förvaltning samt forskare. Det ges flera tillfällen under dagen att ta del av och diskutera ny forskning samt utbyta kunskaper och erfarenheter. Konferensen avslutas med mingel och förfriskningar.

Varmt välkommen!

Medverkande

Katarina Berg, HR-chef, Spotify

Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi vid Stanford University

Thomas Ekman, vd för Axel Johnson

Hanna Fager, Chief People Officer, Volvo Cars

Joacim Tåg, professor i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet Företagens Konkurrenskraft på IFN

Om du har frågor, kontakta projektledare Emelie Lekebjer, emelie.lekebjer@sns.se.


I år fyller SNS 75 år. Det firar vi med att införa den årliga konferensen Making Better Use of Research med syftet att främja utbytet av kunskaper och erfarenheter om hur forskningen kan nyttiggöras i samhället. Årets tema är Management Practices for the Future of Work.