Nu har SNS Analys nått hundra publiceringar jämnt. Hur beteendevetenskap kan användas för att minska brottslighet och skolavhopp av Jens Ludwig, professor i nationalekonomi vid University of Chicago, blev på torsdagen den 7 mars det första verket i skriftserien som fick ett tresiffrigt nummer.

SNS forskningsledare Stefan Sandström har varit med sedan starten.

»Vi funderade på ett lämpligt sätt att publicera forskning som inte riktigt passade i formatet för vanliga rapporter. Tanken var liksom idag att ge ut forskningsöversikter och lite mer pedagogiska, svenskspråkiga versioner av vetenskapliga artiklar. Dessutom ville vi ge yngre forskare möjlighet att publicera kortare texter, till exempel bearbetade kapitel ur avhandlingar«, säger han.

Med dessa ambitioner söktes medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, som sedan återkommande har bidragit med ekonomiskt stöd. I juni 2011 kom SNS Analys 1, Människans drivkrafter. Behovet av psykologi i ekonomisk analys av nationalekonomen Tore Ellingsen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ett brett spektrum av ämnen har berörts inom serien och många av skrifterna har fått stort genomslag. Under 2023 väcktes till exempel stor uppmärksamhet kring Föräldraledighet kontra tidig barnomsorg – av Jonas Jessen och Nabanita Datta Gupta – liksom kring Effekter av förstelärarreformen av Erik Grönqvist, Lena Hensvik och Anna Thoresson.

Men det är inte bara de senaste verken som uppmärksammas i olika sammanhang.

»Man ser ofta referenser till skrifter som publicerades för flera år sedan, så SNS Analys-serien kan egentligen ses som ett uppslagsverk«, säger Stefan Sandström.


SNS Analys 100. Hur beteende­vetenskap kan användas för att minska brottslighet och skolavhopp. Jens Ludwig, 2024.03.07

SNS Analys 99. Den moderna papparollen – ett faderskap i förändring. Lina Aldén och Anne Boschini, 2023.12.06

SNS Analys 98. Mot nettonollutsläpp – hur kan koldioxidavskiljning bidra? Filip Johnsson, Lars Zetterberg och Kenneth Möllersten, 2023.11.22

SNS Analys 97. Omsorgsansvar för äldre anhöriga. Maria Stanfors, 2023.10.24

SNS Analys 96. Effekter av förstelärarreformen. Erik Grönqvist, Lena Hensvik och Anna Thoresson, 2023.06.21

SNS Analys 95. Föräldraledighet kontra tidig barnomsorg. Nabanita Datta Gupta och Jonas Jessen, 2023.05.11

SNS Analys 94. Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten. Olle Folke och Johanna Rickne, 2023.03.13

SNS Analys 93. Hur påverkas barn av att en förälder blir av med jobbet? Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd, 2023.02.03

SNS Analys 92. Betalar kvinnor ett högre pris för makten? Hot och våld mot svenska politiker. Sandra Håkansson, 2022.11.28

SNS Analys 91. Lönar sig högskolestudier efter komvux? Linn Karlsson, 2022.11.17

SNS Analys 90. Hur påverkas kvinnors ledarskap av gruppens könssammansättning? Eva Ranehill och Anna Sandberg, 2022.11.10

SNS Analys 89. Hur påverkas studenters välmående och betyg av digital undervisning? Adrian Mehic, 2022.10.06

SNS Analys 88. Resultat och betygsättning i gymnasiefriskolor. Karin Edmark och Lovisa Persson, 2022.09.26

SNS Analys 87. Allt fler högutbildade administratörer på universiteten – avlastning eller belastning? Anders Kärnä, 2022.08.29

SNS Analys 86. Spridningseffekter av striktare invandringspolitik. Cristina Bratu, Matz Dahlberg och Till Nikolka, 2022.08.16

SNS Analys 85. Kommunala bolag: fler nackdelar än fördelar? Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson, 2022.06.08

SNS Analys 84. Is NIMBYism Standing in the Way of the Clean Energy Transition? Stephen Jarvis, 2022.04.21

SNS Analys 83. Gynnas småföretag av sänkt bolagsskatt? Jarkko Harju, Aliisa Koivisto och Tuomas Matikka, 2022.02.17

SNS Analys 82. Social rörlighet. Adrian Adermon, Mikael Lindahl och Mårten Palme, 2021.12.08

SNS Analys 81. Konkurrens och prisbildning på den svenska bostadsmarknaden. Mats A. Bergman och Sten Nyberg, 2021.11.30

SNS Analys 80. Migranters attityder och värderingar. Olle Hammar, 2021.11.24

SNS Analys 79. Policyer för integrerade energisystem. Carlo Cambini, 2021.11.15

SNS Analys 78. Föräldraskap – ett hinder i karriären? Petter Lundborg, 2021.10.17

SNS Analys 77. Alternativkostnadens psykologi – känslor och kostnadseffektivitet vid beslut i offentlig sektor. Gustav Tinghög, 2021.10.01

SNS Analys 76. Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist? Björn af Ugglas, 2021.09.21

SNS Analys 75. Vad kan förklara regionala skillnader i svensk hälso- och sjukvård? Naimi Johansson, 2021.09.01

SNS Analys 74. Vilka effekter har lågkonjunkturer på lång sikt? Lärdomar från 90-talskrisen. Mattias Engdahl och Martin Nybom, 2021.06.22

SNS Analys 73. Sex hinder för politiska reformer. Johannes Lindvall, 2021.05.06

SNS Analys 72. Bedömning av utländsk utbildning: effekter på sysselsättning och lön. Andrey Tibajev, 2021.04.29

SNS Analys 71. Inkomstojämlikhet och boendesegregation. Che-Yuan Liang, 2021.04.08

SNS Analys 70. Luftkvalitet och barns hälsa. Erfarenheter från två naturliga experiment. Peter Nilsson och Jenny Jans, 2021.03.11

SNS Analys 69. Grön nudge som miljöpolitiskt styrmedel. Fredrik Carlsson, Åsa Löfgren och Katarina Nordblom, 2020.12.14

SNS Analys 68. Hur påverkas företags utsläpp av ett pris på koldioxid? Per Strömberg och Gustav Martinsson, 2020.12.02

SNS Analys 67. Ekonomiska konsekvenser av investeringar i digital infrastruktur. Anders Åkerman, 2020.11.24

SNS Analys 66. Kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer. Sanna Ericsson, 2020.11.10

SNS Analys 65. Från skola till arbete – vikten av kontakter. Dagmar Müller, 2020.10.27

SNS Analys 64. Långsiktiga effekter av mer undervisningstid. Martin Fischer, Martin Karlsson och Therese Nilsson, 2020.06.15

SNS Analys 63. Kalkylräntan och statliga infrastrukturinvesteringar. Disa Asplund, 2020.05.26

SNS Analys 62. Sambandet mellan volym och kvalitet inom sjukvården. Daniel Avdic, 2019.12.17

SNS Analys 61. Företagsledare och strategiska beslut. Jerker Holm, 2019.12.05

SNS Analys 60. Lärdomar om den svenska arvsskatten. Sebastian Escobar-Jansson, 2019.11.05

SNS Analys 59. Det statliga kommittéväsendets förändring 1990–2016. Carl Dahlström, Erik Lundberg och Kira Pronin, 2019.10.15

SNS Analys 58. Städer och stora datamängder. Edward Glaeser, 2019.09.24

SNS Analys 57. Digitala innovationsplattformar i vården – lärdomar från ett kvalitetsregister. Anna Essén, 2019.09.04

SNS Analys 56. Kvinnor med flyktingbakgrund i rutsubventionerade företag. Johanna Rickne, 2019.06.24

SNS Analys 55. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga. David Seim, 2019.05.15

SNS Analys 54. Medicinsk utbildning för framtidens vård. Anders Bergenfelz, Li Felländer-Tsai och Annika Östman Wernerson, 2019.05.07

SNS Analys 53. Uppehållstillstånd och integration. Elisabet Olme och Matilda Kilström, 2019.02.04

SNS Analys 52. Bidrar etnisk segregation till mer egenföretagande? Henrik Andersson, 2018.12.14

SNS Analys 51. Kinas medier: politik och ekonomi. David Strömberg, 2018.10.03

SNS Analys 50. Promoting integration through child care: Lessons from Norway. Nina Drange, 2018.06.01

SNS Analys 49. Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster. Martin Karlsson och Therese Nilsson, 2018.04.18

SNS Analys 48. Kvinnorna i toppen av den svenska inkomstfördelningen. Anne Boschini, Kristin Gunnarsson och Jesper Roine, 2018.03.08

SNS Analys 47. Hivprevention med hjälp av lotterier. Martina Björkman Nyqvist och Jakob Svensson, 2018.01.23

SNS Analys 46. Vad kan vi lära av lyckoforskningen? Martin Berlin, 2017.12.14

SNS Analys 45. Lockpriser på bostadsmarknaden. Anders Österling, 2017.12.06

SNS Analys 44. Flyktinginvandring och nyhetsinhämtning. Eleonora Freddi, 2017.10.17

SNS Analys 43. Sociala medier och politisk polarisering. Matthew Gentzkow, 2017.09.14

SNS Analys 42. Könsskillnader i utbildning. David Autor, David Figlio, Krzysztof Karbownik, Jeffrey Roth, Melanie Wasserman och Anna Sjögren, 2017.08.30

SNS Analys 41. Könskvotering, kompetens och karriär. Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne, 2017.05.18

SNS Analys 40. Okonventionell kredit till företag under finanskrisen. Gustav Martinsson, 2017.03.07

SNS Analys 39. Invandring och arbetsmarknaden för infödda – erfarenheter från Danmark. Mette Foged, 2017.01.30

SNS Analys 38. Nudge och pensioner. Fredrik Carlsson, 2016.11.10

SNS Analys 37. Spelar jämställda riksdagsmän någon roll? Helena Olofsdotter Stensöta, 2016.06.16

SNS Analys 36. Talent management i svenska organisationer. Kajsa Asplund och Pernilla Bolander, 2016.05.25

SNS Analys 35. Elpriser och konkurrenskraft. Bengt Kriström, 2016.05.23

SNS Analys 34. Nordisk familjepolitik och jämställdhet på arbetsmarknaden. Julian Vedeler Johnsen och Katrine Vellesen Løken, 2016.03.08

SNS Analys 33. Regional ojämlikhet i Sverige. En historisk analys. Kerstin Enflo, 2016.01.22

SNS Analys 32. Robotar som jobbar. Georg Graetz och Guy Michaels, 2015.11.16

SNS Analys 31. Styrning och ledning i skolan. Nicholas Bloom, Renata Lemos, Raffaella Sadun och John Van Reenen, 2015.06.10

SNS Analys 30. Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel. Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund, 2015.06.02

SNS Analys 29. Utvecklingskluster. Torsten Persson och Tim Besley, 2015.04.21

SNS Analys 28. Teknisk utveckling och jobbpolarisering. Adrian Adermon och Magnus Gustavsson, 2015.03.26

SNS Analys 27. Hur påverkas motivation av ökad kontroll? Ett experiment i ideell sektor. Niklas Bengtsson, 2015.03.17

SNS Analys 26. Strategier för att möta småkommunernas utmaningar. Gissur Erlingsson, Josefina Syssner och Jörgen Ödalen, 2015.03.13

SNS Analys 25. Ungdomsarbetslösheten går inte att pensionera bort. Anders Forslund, 2015.02.13

SNS Analys 24. CSR ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Tommy Lundgren, 2015.01.21

SNS Analys 23. Nätverk förbättrar vården för patienter med kroniska sjukdomar. Martin Rejler, 2014.12.09

SNS Analys 22. Medierna och det goda företaget. Maria Grafström och Karolina Windell, 2014.11.28

SNS Analys 21. Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder. Peter Nilsson, 2014.10.22

SNS Analys 20. Pikettys kritik av kapitalismen. Per Krusell, 2014.08.19

SNS Analys 19. Lärlingsutbildning ‒ en väg till arbetsmarknaden? Jonas Olofsson och Eskil Wadensjö, 2014.03.27

SNS Analys 18. Nya vägar att nå transatlantisk handelsintegration. Bernard Hoekman, 2014.01.30

SNS Analys 17. Revisorers skadeståndsansvar i framtiden. Carl Svernlöv, 2014.01.22

SNS Analys 16. Den europeiska transaktionsskatten och dess mål. Carl Henning Christner och Håkan Thorsell, 2013.12.12

SNS Analys 15. Krisens politiska konsekvenser. Johannes Lindvall, 2013.11.15

SNS Analys 14. Klimatet och ekonomin. John Hassler och Per Krusell, 2013.09.19

SNS Analys 13. Lärdomar från England om konkurrens i vården. Carol Propper, 2013.09.06

SNS Analys 12. Hur fungerar det svenska avtalssystemet? Lars Calmfors, 2013.06.20

SNS Analys 11. Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering. Richard Öhrvall, 2013.06.19

SNS Analys 10. Vad händer på bostadsmarknaden? Hans Lind, 2013.03.22

SNS Analys 9. Könsbalans leder till mer engagerad styrelse. Karin Thorburn, 2013.03.20

SNS Analys 8. Global finansiell kris, penningpolitik och krishantering. Torbjörn Becker, 2012.12.21

SNS Analys 7. Friskolereformens långsiktiga effekter på utbildningsresultat. Anders Böhlmark och Mikael Lindahl, 2012.12.04

SNS Analys 6. Offentlig upphandling från forskningens horisont. Mats Bergman och Jan-Eric Nilsson, 2012.11.08

SNS Analys 5. Vd:s ersättningar – när ägaren själv får välja. Henrik Cronqvist och Rüdiger Fahlenbrach, 2012.11.07

SNS Analys 4. Personröster och politiska karriärer. Olle Folke och Johanna Rickne, 2012.09.17

SNS Analys 3. Kvinna eller man. Gör det skillnad i styrelserummet? Renée Adams och Patricia Funk, 2012.04.17

SNS Analys 2. När facket försvagas. Johannes Lindvall, 2012.03.28

SNS Analys 1. Människans drivkrafter. Behovet av psykologi i ekonomisk analys. Tore Ellingsen, 2011.06.14