SNS valberedning består av Magnus Tegborg, Alumni (ordförande), Gustav Bard, Adelis Equity Partners, Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm, Eva Gidlöf, Mondrago Consulting, och Staffan Salén, Salénia, förtroenderådets ordförande.