SNS valberedning består av Stefan Ränk, Einar Mattsson (ordförande), Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm, Eva Gidlöf, Mondrago Consulting, Magnus Tegborg, Alumni, och Staffan Salén, Salénia, förtroenderådets ordförande.