SNS engagerar ett brett nätverk av forskare som skriver rapporter, är talare vid seminarier och konferenser, föreläser i utbildningar, samt bistår med akademisk granskning.

På så sätt erbjuder SNS en plattform för framstående forskare att delta i det offentliga samtalet. Forskningen bedrivs under full akademisk frihet. Forskarna svarar självständigt för rapporternas innehåll och SNS som organisation tar inte ställning till det. Rapporterna genomgår alltid en akademisk granskningsprocess, som också utvärderas av SNS vetenskapliga råd.

Under de senaste fem åren har sammantaget 205 forskare medverkat i SNS forskningsprojekt. De kommer från 23 internationella och 30 svenska akademiska institutioner. Läs mer om dem och deras forskning på respektive projekts sida.

Beijerinstitutet
Brunel Law School
Chalmers tekniska högskola
Copenhagen Business School
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Harvard University
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Institutet för Framtidsforskning (IFFS)
Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
IVL Svenska Miljöinstitutet
Karolinska Institutet
Konjunkturinstitutet
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
London School of Economics and
Political Science
Ludwig-Maximilians-Universität
Lunds universitet
Maastricht University
Malmö universitet
Massachussetts Institute of Technology (MIT)
Mittuniversitetet
Monash Business School
Mälardalens högskola
Northwestern University
Norweigan School of Economics
Polytechnic University of Turin
Pompeu-Fabra University
Region Örebro län
Stanford University
Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI)
Statistics Norway
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Södertörns högskola
Tilburg University
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Umeå universitet
Universitetet i Bergen
University of California
University of Copenhagen
University of Duisburg-Essen
University of Florida
University of Helsinki
University of Pittsburgh
Uppsala universitet
VATT Institute for Economic Research
Västra Götalandsregionen
Örebro universitet