SNS engagerar ett brett nätverk av forskare som skriver rapporter, är talare vid seminarier och konferenser, föreläser i utbildningar, samt bistår med akademisk granskning.

På så sätt erbjuder SNS en plattform för framstående forskare att delta i det offentliga samtalet. Forskningen bedrivs under full akademisk frihet. Forskarna svarar självständigt för rapporternas innehåll och SNS som organisation tar inte ställning till det. Rapporterna genomgår alltid en akademisk granskningsprocess, som också utvärderas av SNS vetenskapliga råd.

Under de senaste fem åren har sammantaget 190 forskare medverkat i SNS forskningsprojekt. De kommer från 20 internationella och 26 svenska akademiska institutioner. Läs mer om dem och deras forskning på respektive projekts sida.

internationella universitet, högskolor och forskningsinstitut

Harvard University, Imperial College Business School, London School of Economics and Political Science, Ludwig-Maximilians-Universität, Maastricht University, Massachusetts Institute of Technology, Monash Business School, Northwestern University, Pompeu-Fabra University,  Stanford University, Statistics Norway, Tilburg University, Universitetet i Bergen, University of California, University of Copenhagen, University of Duisburg-Essen, University of Florida, University of Helsinki, University of Pittsburgh, VATT Institute for Economic Research.

svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut

Beijerinstitutet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), Institutet för näringslivsforskning (IFN), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Jönköping University, Karolinska Institutet, Konjunkturinstitutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, Uppsala universitet, Vinnova, Västra Götalandsregionen, Örebro universitet.