SNS engagerar ett brett nätverk av forskare som skriver rapporter, är talare vid seminarier och konferenser, föreläser i utbildningar, samt bistår med akademisk granskning.

På så sätt erbjuder SNS en plattform för framstående forskare att delta i det offentliga samtalet. Forskningen bedrivs under full akademisk frihet. Forskarna svarar självständigt för rapporternas innehåll och SNS som organisation tar inte ställning till det. Rapporterna genomgår alltid en akademisk granskningsprocess, som också utvärderas av SNS vetenskapliga råd.

Under de senaste fem åren har 190 forskare varit engagerade i SNS forskningsprojekt. De kommer från 16 internationella och 32 svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut. Läs mer om dem och deras forskning på respektive projekts sida.

Beijerinstitutet
Brunel Law School
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Hanken School of Economics
Harvard University
HEC Paris
Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Institutet för Framtidsforskning (IFFS)
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE)
Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
IVL Svenska Miljöinstitutet
Karolinska Institutet
Kommunforskning i Västsverige
Konjunkturinstitutet
Kungliga Tekniska högskolan
Leidens universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
London School of Economics and Political Science
Ludwig-Maximilians-Universität
Lunds universitet
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Monash Business School
Mälardalens högskola
Norweigan School of Economics
Polytechnic University of Turin/ Politecnico di Torino
Potsdams universitet
Region Örebro län
Statens ekonomiska forskningscentral (VATT)
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Statistics Norway
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Södertörns högskola
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Umeå universitet
University of Duisburg-Essen
University of Helsinki
University of Pittsburgh
Uppsala universitet
Västra Götalandsregionen