Vem riktar sig programmet till?

Samhällsprogrammet är en utbildning för dig som är chef eller specialist i en av SNS medlemsorganisationer och vill fördjupa dina kunskaper om hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning.

Vilka förkunskaper behöver jag ha för att gå Samhällsprogrammet?

Du behöver ha erfarenhet av att arbeta som chef eller specialist, inga specifika förkunskaper krävs.

Måste jag vara hög chef för att få gå Samhällsprogrammet?

Ja, Samhällsprogrammet riktar sig till dig som är chef eller specialist.

Hur är programmet upplagt?

Samhällsprogrammets första etapp tillbringar vi på en konferensanläggning utanför Stockholm. Vi fördjupar oss i ekonomisk politik, Sveriges statsskick, beslutsfattande på lokal och regional nivå, ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun samt opinionsbildning.

Under andra etappen gör vi studiebesök i Stockholm och lär oss mer om samspelet mellan arbetsmarknadens parter, riksdagen, regeringssamarbetet, Sveriges rättsväsende och mediernas roll.

Den tredje etappen genomförs i Bryssel och ger en översikt över hur beslut fattas i EU. Vi träffar bland annat representanter från EU-kommissionen, ministerrådet, EU-parlamentet och Sveriges EU-representation.

När äger programmet rum?

Programmet äger rum under åtta dagar varje höst och är uppdelat i tre etapper. Lärandet förstärks genom digitala utbildningstillfällen.

2024 genomför vi programmet 10–11 september, 8–9 oktober och 18–21 november.

Vilka medverkar som talare i programmet?

För att göra programmet så aktuellt och relevant som möjligt förändras det från år till år vilka som medverkar som talare. Här är ett urval av de senaste årens medverkande.

När släpper ni de medverkande till årets upplaga av Samhällsprogrammet?

Vi jobbar löpande med att boka in föreläsare.

Hur behöver jag förbereda mig inför första kurstillfället?

I god tid före kursstart får du en litteraturlista i form av några relevanta SNS-rapporter samt faktablad och broschyrer om bland annat riksdagen, EU med mera. Listan är rekommenderad läsning, med anvisningar om vilka delar av rapporterna som är särskilt relevanta.

Det är också bra om du inför kursstart funderar över vad du personligen vill få ut av programmet och om du har några specifika frågor du vill få belysta och som är särskilt viktiga för din verksamhet. Det är genom dina frågor och ditt perspektiv som programmet blir relevant för dig.

Hur mycket tid behöver jag avsätta för Samhällsprogrammet?

Programmet är upplagt så att du framför allt avsätter tiden då utbildningstillfällena äger rum (åtta heldagar samt några kortare digitala sessioner). Vi rekommenderar dock att du även tar dig tid att läsa den anvisade litteraturen och förbereder dig genom att tänka igenom vad du är intresserad av att veta och vilka frågor du har inför varje pass och till de olika föreläsarna. Det är också bra om du tar dig tid att under programmets gång reflektera över vad du har lärt dig och vad du kan ta med dig tillbaka till din organisation.

Kan jag välja att bara gå några delar av Samhällsprogrammet?

Nej, det är viktigt både för gruppen som helhet och för ditt eget lärande att du deltar i hela programmet.

Rekommenderar ni att vi är flera kollegor som går Samhällsprogrammet samtidigt?

Nej, vi lägger stor vikt vid att det i gruppen ska finnas en blandning av personer från olika branscher och med olika yrkesroll. Är ni flera personer från samma organisation som är intresserade av programmet rekommenderar vi att ni anmäler er olika år för att själva få ut så mycket som möjligt av ert deltagande.

Vad kostar det och vad ingår i priset?

Avgiften är 156 000 kronor. En kostnad på 23 000 kronor för kost och logi tillkommer, liksom moms.

I avgiften ingår åtta utbildningsdagar samt några digitala kortare sessioner, kurslitteratur, logi på första och tredje etappen samt måltider under de åtta utbildningsdagarna.

Behöver jag köpa någon kurslitteratur?

Nej, kurslitteratur ingår i priset för utbildningen och skickas till dig i god tid före kursstart.

När betalar jag?

Avgiften faktureras under våren 2024.

Behöver jag göra några praktiska arrangemang kring hotellbokning, resebokning osv?

SNS ordnar logi för första etappen som äger rum på en kursgård utanför Stockholm och för tredje etappen i Bryssel. Om du inte bor i Stockholm behöver du ordna boende en natt under den andra etappen. Mat för alla åtta dagar ingår. Resor tillkommer till självkostnadspris, de bokar du själv. SNS rekommenderar flyg till Bryssel.

Hur anmäler jag mig?

Om du är intresserad av att anmäla dig kontakta Isabella Parling via mejl, isabella.parling@sns.se, eller via telefon +46 721 44 83 42, och beskriv kortfattat vem du är och vilken yrkesroll du har.

Vi ser löpande över de intresseanmälningar vi får in och kan ganska snart meddela om vi kan erbjuda en plats i programmet.

Vad händer om jag får förhinder efter att jag anmält mig till programmet?

Vid avanmälan efter 1 augusti 2024 debiteras hela avgiften. Vid eventuellt förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.

Får jag något bevis/diplom/intyg efter att ha gått Samhällsprogrammet?

Efter avslutat program får du ett diplom som intygar att du har gått SNS Samhällsprogram.