SNS Job Market vänder sig till alla arbetsgivare som söker högkvalificerad kompetens som kan utföra statistiska analyser på stora mängder data och annan avancerad datahantering.

De deltagande doktoranderna har mycket goda kunskaper i statistik, empiriska metoder och ekonomisk teori. Deras forskning spänner över fält som exempelvis makro, finansiell ekonomi, arbetsmarknads-, miljö- och beteendeekonomi.

Eventet riktar sig inte bara till arbetsgivare som vill hålla intervjuer utan även de som är intresserade av att knyta kontakter med forskarutbildade ekonomer och ta del av ny nationalekonomisk forskning.

Doktorander från samtliga svenska lärosäten som har tillstånd att utfärda doktorsexamen i nationalekonomi bjuds in att delta. Under dagen presenterar doktoranderna kortfattat sin forskning och det ges tillfällen till informella samtal. För dig som är arbetsgivare finns möjlighet att ta del av doktorandernas cv:n, uppsatser och rekommendationsbrev i förväg. Det går bra att delta under hela dagen eller komma till de sessioner som är relevanta för dig. Schema för dagen kommuniceras i god tid.

Evenemanget äger rum den 19 december.

Anmälan

Vänligen kontakta Susanna Allstrin, projektledare, om du är intresserad av att delta. Sista anmälningsdatum för institutioner på lärosäten och doktorander är den 29 oktober. Sista anmälningsdatum för andra arbetsgivare är den 19 november.


Kontakt

Jonas Klarin, forskningsledare, jonas.klarin@sns.se, 072-251 57 98

Susanna Allstrin, projektledare, susanna.allstrin@sns.se, 0790-98 13 33