SNS Job Market är en årlig arbetsmarknadsdag för doktorander i nationalekonomi som håller på att bli klara med sin forskarutbildning.

SNS Job Market vänder sig till dig som söker kompetens i avancerad datahantering, statistik och analys med tillämpning inom exempelvis arbetsmarknad, finans, företagande, miljö, beteendeekonomi och penningpolitik. Men även till dig som vill ta del av de senaste forskningsrönen inom olika fält.

Under dagen presenterar doktoranderna kortfattat sin forskning och det finns många möjligheter till informella samtal. Doktorander från samtliga svenska lärosäten som har tillstånd att utfärda examen bjuds in att delta. För dig som är arbetsgivare finns möjlighet att ta del av doktorandernas cv:n och uppsatser i förväg. Det går bra att delta under hela dagen eller komma till de sessioner som är relevanta för dig. Schema för dagen kommuniceras i god tid.

För dig som doktorand är SNS Job Market ett bra tillfälle att träffa potentiella arbetsgivare från såväl akademin, som den offentliga sektorn och näringslivet. Tidigare år har bland annat dessa arbetsgivare varit med: Anthesis Enveco AB, Business Sweden, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Ekonomistyrningsverket (ESV), Finansinspektionen (FI), IVL, Konjunkturinstitutet (KI), Finansdepartementet, Nordea, Svenskt Näringsliv, Sveriges Riksbank, Swedbank, Tillväxtanalys, Försäkringskassan, Skatteverket, Statistiska centralbyrån (SCB) och TCO.

Evenemanget äger rum i december.


Kontakt

Gabriella Chirico Willstedt, gabriella.cw@sns.se, 0722-43 41 08

Julia Nederberg, projektledare, julia.nederberg@sns.se, tel +46 (0)790-98 13 33