Seminarieserier

Finanspanelen

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn. Finanspanelen arrangeras av SNS och finansforskningsinstitutet Swedish House of Finance.

Läs mer

Forum för medierelationer

Mötesplatsen riktar sig till kommunikationschefer, presschefer och andra kommunikationsproffs bland SNS medlemmar, men även till övriga i SNS medlemskrets som är intresserade av kommunikationsfrågor.

Läs mer

IIES/SNS International Policy Talks

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan SNS och Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet som innebär en möjlighet för SNS medlemmar att lyssna på internationellt ledande nationalekonomer som besöker Stockholm.

Läs mer

Mötesplats integration

Kartlägger de främsta hindren för lyckad integration – och diskuterar möjliga lösningar.
LÄS MER

Seminarieserie demokrati

Under 2017–2018 arrangerar SNS en rad seminarier, där internationella och svenska ledande forskare presenterar ny forskning på demokratiområdet.
Läs mer

Tidigare seminarieserier

Digitech Forum

Fördjupad kunskap om den digitala ekonomin.

LÄS MER

Sustainability Roundtable

Kunskapsinhämtning och diskussion om trenderna inom hållbart företagande.

Läs mer