Seminarieserier

Finanspanelen

Finanspanelen är ett mötesforum för den finansiella sektorn. Finanspanelen arrangeras av SNS och finansforskningsinstitutet Swedish House of Finance.

Läs mer

Samhällsbyggnad och hållbarhet

Att skapa ett samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart är en av vår tids största utmaningar. Målet med SNS seminarieserie Hållbart samhälle är att bidra till ökad kunskap om hur vi kan hantera denna utmaning på bästa sätt.
Läs mer

IIES/SNS International Policy Talks

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan SNS och Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet som innebär en möjlighet för SNS medlemmar att lyssna på internationellt ledande nationalekonomer som besöker Stockholm.

Läs mer

Mötesplats integration

Kartlägger de främsta hindren för lyckad integration – och diskuterar möjliga lösningar.
LÄS MER

Seminarieserie demokrati

Under 2017–2019 arrangerar SNS en rad seminarier, där internationella och svenska ledande forskare presenterar ny forskning på demokratiområdet.
Läs mer

Tidigare seminarieserier

Forum för medierelationer

Mötesplats för kommunikation

LÄS MER

Digitech Forum

Fördjupad kunskap om den digitala ekonomin.

LÄS MER

Sustainability Roundtable

Kunskapsinhämtning och diskussion om trenderna inom hållbart företagande.

Läs mer