Föreläsare och talare till nästkommande program bokas in under våren och sommaren för att göra programmet så aktuellt och relevant som möjligt.

Ett urval av de senaste årens medverkande talare:

Politiker

Gulan Avci, riksdagsledamot och partisekreterare (L) 

Kristina Axén Olin, riksdagsledamot (M)

Alice Bah Kuhnke, europaparlamentariker, Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Erik Bergkvist, europaparlamentariker, Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Tobias Billström, utrikesminister och tidigare riksdagsledamot (M)

Karin Enström, riksdagsledamot och partisekreterare (M)

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje (S)

Jytte Guteland, riksdagsledamot och tidigare europaparlamentariker (S)

Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande i Mora (C)

Ylva Johansson, EU-kommissionär och tidigare Arbetsmarknads- och etableringsminister (S)

Karin Karlsbro, europaparlamentariker, Renew Europe Group

Parisa Liljestrand, kulturminister och tidigare kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna (M)

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande i Uppsala (M)

Jessica Polfjärd, europaparlamentariker, Group of the European People’s Party (Christian Democrats)

Sara Skyttedal, europaparlamentariker, Group of the European People’s Party (Christian Democrats)

Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S)

Elisabeth Thand Ringqvist, riksdagsledamot, vice ordförande näringsutskottet (C)

Tomas Tobé, europaparlamentariker, Group of the European People’s Party (Christian Democrats)

Jörgen Warborn, europaparlamentariker, Group of the European People’s Party (Christian Democrats)

Anders Ygeman, riksdagsledamot och tidigare migrations- och integrationsminister samt idrottsminister (S)

Ämbetsmän

Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi och tidigare statssekreterare vid Finansdepartementet

Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten

Daniel Barr, generaldirektör Finansinspektionen

Lars Danielsson, Sveriges ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid EU

Paulina Dejmek-Hack, Director for General Affairs på på Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen på Europeiska Kommissionen. Tidigare financial advisor till Jean-Claude Juncker och vice chefsförhandlare i Brexit

Martin Flodén, vice riksbankschef, Riksbanken

Torbjörn Haak, ambassadör, biträdande myndighetschef, Sveriges ständiga representation vid EU

Martin Holmgren, generaldirektör, Kriminalvården

Kerstin af Jochnick, ledamot i ECB:s tillsynsnämnd

Helena Jäderblom, ordförande, Högsta Förvaltningsdomstolen

Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen

Eva Lindström, ledamot i Europeiska revisionsrätten

Mikael Lindvall, Sveriges ambassadör för utrikes- och säkerhetspolitik vid Sveriges ständiga representation vid EU

Ingvar Mattson, riksdagsdirektör, Riksdagens förvaltning

Guy Milton, Head of Analysis and Research Team, General Secretariat of the Council of the European Union

Andreas Norberg, rättslig rådgivare på Rådets rättstjänst, Ministerrådet

Åke Nordlander, budgetchef, Budgetavdelningen, Finansdepartementet

Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket

Thomas Rolén, generaldirektör, Domstolsverket

Joakim Stymne, generaldirektör, Statistiska centralbyrån

Anders Wahlberg, ministerråd, Sveriges ständiga representation vid EU

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR

Katrin Westling Palm, generaldirektör, Skatteverket

Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen 

Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen

Nils Öberg, generaldirektör Försäkringskassan

Fackliga ledare

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv

Susanna Gideonsson, ordförande, LO

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Claes-Mikael Ståhl, vice generalsekreterare Europafacket

Therese Svanström, ordförande, TCO

Journalister

Teresa Küchler, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel

Anne Lagercrantz, chef för nyhets- och sportverksamheten på SVT

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet

Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent i Bryssel

Michael Peel, journalist, Financial Times

Valentina Pop, Europe Express editor, Financial Times

Martin Wicklin, journalist och radioproducent som bland annat är programledare för Söndagsintervjun i P1

Forskare

Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet

John Hassler, professor vid IIES, Stockholms universitet, och tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet

Johannes Lindvall, professor, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Göran von Sydow, direktör och chef för Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier)

Jan Teorell, professor, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Näringslivsrepresentanter

Sofia Arkelsten, Executive DirectorHallvarsson & Halvarsson, tidigare riksdagsledamot (M)

Magnus Hall, styrelseordförande Höganäs AB

Ann Carlsson Meyer, vd, Systembolaget

Erik Engellau-Nilsson, vd, Norrsken Foundation

Hannalena Ivarsson, Senior Partner, Kreab i Bryssel

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande, Bure Equity

Klas Tikkanen, operativ chef, Nordic Capital