SNS Vision är programmet för morgondagens ledare. Antalet platser är begränsade till ett 30-tal och vi är måna om en bra gruppsammansättning och en spridning mellan branscher.

Kvalifikationer

  • Ett stort samhällsintresse och ambition att vilja delta i samhällsutvecklingen
  • Anställd i SNS medlemsorganisationer
  • Max 35 år
  • Intresserad av att knyta kontakter med andra inom SNS medlemsorganisationer