Välkommen som medlem i SNS

SNS är en plattform för lärande och nätverkande som samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, förvaltning och forskning. 280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har tecknat medlemskap i SNS.

Skicka en intresseanmälan
SNS medlemmar

Anta utmaningen

På SNS blir du utmanad att fördjupa din förståelse för politik och samhälle och följa den senaste forskningen.

SNS är för dig som vill

 • få en djupare insikt i näringslivets och samhällets viktigaste frågor och de omvärldstrender som avgör villkoren för din bransch eller profession,
 • lyssna på och samtala med ledande svenska och internationella samhällsforskare,
 • bygga ditt professionella nätverk av ledande beslutsfattare.

SNS organisationsmedlemskap

SNS organisationsmedlemskap är en möjlighet för företag, organisationer och myndigheter att bidra till en mer kunskapsbaserad samhällsdebatt. En del av medlemsavgiften går till SNS arbete med att engagera ledande samhällsforskare för att belysa och lösa viktiga samhällsproblem.

Medlemskapet ger alla medarbetare tillgång till hela SNS unika utbud av seminarier, utbildningar och nätverksträffar. Som arbetsgivare har du möjlighet att knyta ett valfritt antal medarbetare till medlemskapet. Årsavgiften är kopplad till organisationens storlek mätt som antal anställda eller balansomslutning.

Se lista på de 280 företag, myndigheter och organisationer som är SNS medlemmar i dag.

sns-förtroenderådsmöte

Medlemsförmåner för dig och dina medarbetare

 • De högsta cheferna inom din organisation får möjlighet att delta i referensgrupper till SNS forskningsprojekt.
 • Alla medarbetare får tillgång till cirka 80 SNS-seminarier per år (varav mer än hälften är exklusiva för medlemmar).
 • Tillgång till kostnadsfria medlemsmöten.
 • Möjlighet att nominera deltagare till SNS Samhällsprogram.
 • SNS lokalgrupper i Sverige och utomlands.
 • Digitalt bibliotek med videos, podcasts och forskningsrapporter om viktiga samhällsfrågor.

 

Medlemsförmåner för dig som vd/gd och styrelseordförande

 • SNS Tylösandskonferens träffas omkring tvåhundra av Sveriges ledande företagsledare, myndighetschefer och politiker.
 • SNS exklusiva nätverk träffas dessutom på en årlig middag i samband med presentationen av SNS Konjunkturrådsrapport i januari.
 • I juni sammanträder SNS Förtroenderåd med efterföljande sommarfest.

Intresseanmälan för medlemskap i SNS

mia-square

Vill du veta mer om vad medlemskap skulle innebära för dig och din organisation? Kontakta SNS medlemsservice 08-507 025 85, medlem@sns.se.

Mia Horn af Rantzien, vd

100

6000

20

280

Andra sätt att delta i SNS verksamhet

Egenföretagare / student / pensionär

För dig som är egenföretagare, student eller pensionär har vi andra former av medlemskap som ger dig möjlighet att ta del av SNS utbud av seminarier och konferenser.

Läs mer

Politiker / forskare

För dig som är politiker eller forskare finns särskilda möjligheter att delta i vår verksamhet.

Kontakta Felicia Thun, felicia.thun@sns.se.

Journalist

Som journalist med presslegitimation är du välkommen att delta i alla SNS offentliga seminarier och beställa våra forskningsrapporter.

Kontakta Caroline Raxell, caroline.raxell@sns.se.