SNS är ett nätverk för lärande och kunskapsutbyte som samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, akademi, politik och förvaltning. 290 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.

SNS medlemmar

Medlemskap omfattar

Medlemsorganisationens alla anställda kan delta i de drygt 70 seminarier som SNS anordnar varje år inom en rad relevanta områden. De får därigenom:

  • Djupare insikt i samhällets och näringslivets viktigaste frågor och de omvärldstrender som avgör villkoren för din bransch eller profession,
  • Möjlighet att lyssna på och samtala med ledande svenska och internationella samhällsforskare och experter,
  • Ett professionellt nätverk av beslutsfattare och experter.

Chefer och specialister bjuds in till rundabordssamtal och har möjlighet att gå SNS unika utbildning Samhällsprogrammet som ger fördjupad kunskap om hur Sverige och EU styrs.

Vd och styrelseordförande blir inbjudna till de årliga evenemangen:

  • SNS Tylösandskonferens i augusti,
  • SNS förtroenderådsmöte med presentation av SNS Konjunkturrådsrapport och efterföljande middag i januari,
  • SNS förtroenderådsmöte med presentation av nya insikter från SNS forskningsprojekt samt sommarmingel i juni.

Som medlem kan man även medverka i de referensgrupper som följer SNS forskningsprojekt och bidrar med kunskap och finansiering till projektet.

Medlemskapet är också ett sätt att bidra till SNS vision om ett gemensamt kunskapsbyggande för ett bättre samhälle.

Årsavgiften för medlemskapet är kopplad till organisationens storlek mätt i antal anställda eller balansomslutning.

Skicka intresseanmälan till Karolin Bodling, karolin.bodling@sns.se.


Andra sätt att delta i SNS verksamhet

Du som är egenföretagare eller pensionär kan teckna individuellt medlemskap i SNS. Läs mer.

För dig som är politiker, forskare eller student finns möjlighet att delta i SNS seminarier. Kontakta Karolin Bodling, karolin.bodling@sns.se.