SNS är en plattform för lärande och nätverkande som samlar samhällsengagerade personer i näringsliv, politik, förvaltning och forskning. Cirka 260 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har tecknat medlemskap i SNS.

Skicka intresseanmälan

SNS medlemmar

Anta utmaningen

På SNS blir du utmanad att fördjupa din förståelse för politik och samhälle och följa den senaste forskningen.

SNS är för dig som vill

  • få en djupare insikt i näringslivets och samhällets viktigaste frågor och de omvärldstrender som avgör villkoren för din bransch eller profession,
  • lyssna på och samtala med ledande svenska och internationella samhällsforskare,
  • bygga ditt professionella nätverk av ledande beslutsfattare.

Medlemskap i SNS

SNS medlemskap är en möjlighet för företag, organisationer och myndigheter att bidra till en mer kunskapsbaserad samhällsdebatt.

Medlemskapet innebär i korthet att alla era medarbetare får möjlighet att delta i de drygt 100 seminarier som vi anordnar i Stockholm och i SNS lokalgrupper varje år på en rad olika policyrelevanta områden.

Chefer och specialister i er organisation får möjlighet att gå vår executive-utbildning Samhällsprogrammet om hur Sverige och EU styrs, samt medverka i rundabordssamtal och referensgrupper till våra forskningsprojekt.

Vd och styrelseordförande blir inbjudna till de årliga evenemangen SNS Tylösandskonferens i augusti, presentation av SNS Konjunkturrådsrapport med efterföljande middag i januari, samt SNS förtroenderådsmöte i juni där SNS presenterar insikter från SNS forskning.

Sist men inte minst är medlemskapet ett sätt att bidra till SNS vision om att beslut som är centrala för samhällsutvecklingen ska vara välgrundade.

Årsavgiften är kopplad till organisationens storlek mätt som antal anställda eller balansomslutning.


Andra sätt att delta i SNS verksamhet

Egenföretagare eller pensionär

För dig som är egenföretagare eller pensionär har vi andra former av medlemskap som ger dig möjlighet att ta del av SNS utbud av seminarier och konferenser. Läs mer

Politiker / forskare/ student

För dig som är politiker, forskare eller student finns särskilda möjligheter att delta i vår verksamhet. Kontakta Felicia Thun, felicia.thun@sns.se.

Journalist

Som journalist med presslegitimation är du välkommen att delta i alla SNS offentliga seminarier och beställa våra forskningsrapporter. Kontakta Caroline Raxell, caroline.raxell@sns.se.

Intresseanmälan för medlemskap