Arbetar du på ett företag som är medlem i SNS och vill ansluta dig kostnadsfritt till SNS? Kontakta medlemsservice, alma.zunic@sns.se.

Våra medlemmar


A – D

Adelis Equity Partners

Advokatfirman Vinge

Afa Försäkring

Akademiska Hus

Akavia

Alecta

Almega

Altor Equity Partners

Alumni

Amazon Sverige

AMF

Andra AP-fonden

Apoteket

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverket

Arkitektkopia

Arla Sverige

AstraZeneca

Attendo

Avfall Sverige

Axel Johnson

Axfood

Bankomat

Beijer Alma

BoardClic

Bonnier

Bostadsrätterna

Brummer & Partners

Brunswick group

Brunswick Real Estate

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Bure

Business Sweden

Carnegie

Cevian Capital

Chalmers tekniska högskola

Cirio Advokatbyrå

Creandum

Danske Bank Sverige

Deloitte

Deutsche Bank

Didner & Gerge

DIK

Dina Försäkringar

Diplomat Communications

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Drivkraft Sverige


E – I

E-hälsomyndigheten

E.ON Sverige

Einar Mattsson

Electrolux

Ellevio

Energiföretagen Sverige

Energimarknadsinspektionen

Energimyndigheten

EQT

Ericsson

Ersta diakoni

European Investment Bank

Exportkreditnämnden

EY

Fabege

FAR

Fastighetsägarna Sverige

Finansförbundet

Finansinspektionen

Fjärde AP-fonden

Flower

Folkbildningsrådet

Folksam

Fondbolagens Förening

Forskningsrådet Formas

Forte

Fortum Sverige

Företagarna

Första AP-fonden

Försvarshögskolan

Försäkringskassan

Getinge

Google Sverige/Google Sweden

Grant Thornton Sweden

Gröna arbetsgivare

Gullers Grupp

Göteborgs stad

H&M

Hallvarsson & Halvarsson

Hanaholmen-Kulturcentrum

Handelsbanken

Handelshögskolan vid Umeå universitet

HealthCap

Helsingborgs stad

Hemfrid

Hjärnfonden

HSB Riksförbund

Humlegården Fastigheter

Höganäs

Högskolan Väst

ICA

If Skadeförsäkring

IFS Sverige

IK Investment Partners Norden

IKEA

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Industriarbetsgivarna

Industrivärden

Industrifonden

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Installatörsföretagen

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Investor

IVL Svenska Miljöinstitutet


J – M

Jernhusen

Jernkontoret

JM

Jurie Advokat

Jämställdhetsmyndigheten

Kekst CNC Stockholm

Kivra

KK-stiftelsen

Kommerskollegium

Kommunal

Kommuninvest i Sverige

Konjunkturinstitutet

Konkurrensverket

KPA Pensionsförsäkring

KPMG

Kraftringen

Kreab

Kriminalvården

Landsorganisationen i Sverige (LO)

Latour

L E Lundbergföretagen

LIF

Lifco

Linde

Livsmedelshandlarna

Livsmedelsverket

LKAB

LRF Lantbrukarnas Riksförbund

Luftfartsverket

Lumo Advice

Lunds universitet

Läkemedelsverket

Länsförsäkringar

Malmö stad

Mannheimer Swartling Advokatbyrå

McKinsey & Company

Medlingsinstitutet

Mellby Gård

Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

MKB Fastighets AB

Moody’s Investors Service

Morgan Stanley

Myndigheten för totalförsvarsanalys (MTFA)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys


N – R

Nacka kommun

NASDAQ Stockholm

NCC

Nordea

Nordic Capital

Nordstjernan

Northzone

Novare

Novo Nordisk Scandinavia

Omställningsfonden

Patent- och registreringsverket (PRV)

Paues Åberg Communications

Pensionsmyndigheten

PostNord

Praktikertjänst

Preem

Procuritas Capital Investors VI Holding

PwC

Region Halland

Revisorsinspektionen

Riksbankens Jubileumsfond

Riksgälden

Rikshem

Riksrevisionen

RISE

Roschier Advokatbyrå


S

SAAB

Saco

Sagax

Salénia

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SCA

SEB

Segulah

Sehlhall Fastigheter

Siemens Energy

Sjunde AP-fonden

Skandia

Skandia Fastigheter

Skanska

Skatteverket

Skellefteå kommun

Skellefteå Kraft

Skolinspektionen

Skolverket

Sobona

Socialstyrelsen

Sollentuna kommun

Sophiahemmet

SOS Alarm Sverige

Sparbankernas Riksförbund

Sparbanken Skåne

SSAB

Statistiska centralbyrån

Statskontoret

Stena

Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond

Stockholm Exergi

Stockholms Handelskammare

Stockholms stad

Stockholms universitet

Stora Enso

Stronghold Invest

Structor

Suntarbetsliv

SVCA

Sveafastigheter

Sveaskog

Sweco

Swedac

Swedavia

Swedbank

Svensk Exportkredit

Svensk Försäkring

Svenska Bankföreningen

Svenska ESF-rådet

Svenska institutet

Svenska kraftnät

Svenska skidförbundet

Sveriges a-kassor

Sveriges Allmännytta

Sveriges Företagshälsor

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Sveriges riksbank

Sysav

Systembolaget

Söderberg & Partners

Södra Skogsägarna


T – Ö

Teknikföretagen

Telenor Connexion

Teracom

Tetra Laval

Tillväxtanalys

Tillväxtverket

Tjänstemännens centralorganisation TCO

Traction

Trafikverket

Transportföretagen

Tredje AP-fonden

Triton Advisers Sweden

TRR Trygghetsrådet

Trygghetsfonden TSL

Trygghetsrådet TRS

Trygghetsstiftelsen

Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Tullverket

Täby kommun

Unionen

Uniper

Universitets- och högskolerådet

Upphandlingsmyndigheten

Vasakronan

Vattenfall

Vinnova

Vision

Volati

Volvo

Volvo Cars

Vårdförbundet

Västra Götalandsregionen

Westander

White arkitekter