Genom SNS Vision får morgondagens ledare ökad kunskap om samspelet mellan forskning, politik och näringsliv. Programmet riktar sig till unga, ambitiösa och samhällsengagerade talanger i SNS medlemsorganisationer.

 

Deltagarna i SNS Vision vill utvecklas i sin yrkesroll, bidra till samhällsutvecklingen och är högst 35 år gamla. Tillsammans får de under ett år chans att vässa sin omvärldsanalys, träffa inspirerande personer på ledande positioner såsom företagsledare, myndighetschefer och politiker och utbyta erfarenheter med varandra.

SNS är Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt. Med runt 280 medlemmar har vi ett brett nätverk inom näringsliv, politik, akademi, civilsamhälle och offentlig förvaltning.

Programmet består av sex tillfällen under ett år och varvar föredrag med informella samtal, erfarenhetsutbyte, nätverkande och mingel. Programmet börjar i september.

Genom programmet får deltagarna

  • Fördjupad kunskap om centrala samhälls- och näringslivsfrågor
  • Ett nytt personligt kontaktnät av yngre talanger och tillgång till SNS befintliga nätverk av framstående ledare inom näringsliv, akademi, politik, civilsamhälle och offentlig förvaltning.
  • Inspiration från ledande beslutsfattare och opinionsbildare

Kvalifikationer för att gå programmet

  • Ett stort samhällsintresse och ambition att vilja delta i samhällsutvecklingen
  • Anställd i SNS medlemsorganisationer
  • Max 35 år
  • Intresserad av att knyta kontakter med andra inom SNS medlemsorganisationer

Anmälan och avgift

Avgiften för programmet är 9 900 kronor.

Antalet platser är begränsat till cirka 25–30 deltagare per år och vi är måna om en bra gruppsammansättning.

Är du intresserad av att delta? Skicka en intresseanmälan till oss där du beskriver dig själv, din roll och varför du vill gå programmet, samt ett intyg av chef. Vi ser gärna att anmälan kompletteras med en rekommendation av din chef. Det går även bra att nominera en medarbetare som du tycker ska gå programmet.

Anmälningar och nomineringar skickas till Dorothea Lindberger, dorothea.lindberger@sns.se.

Är du inte anställd i en av SNS medlemsorganisationer? Hör av dig till oss om du vill veta mer om medlemskap.

Kontakt

Projektledare: Isabella Parling, isabella.parling@sns.se.