Genom SNS Vision får morgondagens ledare ökad kunskap om samspelet mellan forskning, politik och näringsliv. Programmet riktar sig till unga, ambitiösa och samhällsengagerade talanger i SNS medlemsorganisationer.

Deltagarna i SNS Vision vill utvecklas i sin yrkesroll, bidra till samhällsutvecklingen och är högst 35 år gamla. Tillsammans får de under ett år chans att vässa sin omvärldsanalys, träffa inspirerande personer på ledande positioner såsom företagsledare, myndighetschefer och politiker och utbyta erfarenheter med varandra.

SNS är Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt. Med runt 290 medlemmar har vi ett brett nätverk inom näringsliv, politik, akademi, civilsamhälle och offentlig förvaltning.

Programmet består av sex tillfällen under ett år och varvar föredrag med informella samtal, erfarenhetsutbyte, nätverkande och mingel.

Genom programmet får deltagarna

  • Fördjupad kunskap om centrala samhälls- och näringslivsfrågor
  • Ett nytt personligt kontaktnät av yngre talanger och tillgång till SNS befintliga nätverk av framstående ledare inom näringsliv, akademi, politik, civilsamhälle och offentlig förvaltning.
  • Inspiration från ledande beslutsfattare och opinionsbildare