Johan Brorsson, projektledare Public Affairs på Saab

”Det unika med SNS Vision är tillgången till ett brett kontaktnät, och att ta del av samtal som djupdyker i samspelet mellan samhällets olika aktörer.”

Josephine Maxén, hållbarhetsspecialist Danske Bank

”Det jag uppskattar mest med SNS Vision är kunskapsutbytet! Alla deltagare är otroligt nyfikna, kunniga och öppna, vilket skapar en miljö där inga frågor är för dumma och insikterna är många.”

Tamim Alameddine, förbundssekreterare och påverkansansvarig DIK

”Vi deltagare får ett sammanhang där vi på ett samlat och fördjupat sätt kan diskutera frågor om samhället, vår samtid och framtid. I en alltmer polariserad, faktaresistent och orolig omvärld behöver vi ett ökat fokus på kunskap och samarbete mellan branscher. Det menar jag att SNS Vision bidrar till.”