Mia Horn af Rantzien
Vd, ekon.dr
08-507 025 48
0761-40 24 00
miah@sns.se

Allan Seppa
Grafisk formgivare, fotograf, it-ansvarig
08-507 025 54
0722-51 79 14
allan.seppa@sns.se

Alma Zunic
Medlemsservice enskilda medlemmar

Marie Åhman
Koordinator event och förlag
08-507 025 76
0707-23 45 11
marie.ahman@sns.se