Mia Horn af Rantzien
Senior rådgivare, ekon.dr
08-507 025 48
0761-40 24 00
miah@sns.se

Jonas Klarin
Forskningsledare, fil.dr
(tjänstledig)

Louise Lorentzon
Forskningsledare, fil.dr
(tjänstledig)

Allan Seppa
Grafisk formgivare, fotograf, it-ansvarig
08-507 025 54
0722-51 79 14
allan.seppa@sns.se

Alma Zunic
Medlemsservice enskilda medlemmar

Marie Åhman
Koordinator event och förlag
08-507 025 76
0707-23 45 11
marie.ahman@sns.se