Produktivitetstillväxten har under de senaste årtiondena minskat i många länder, så även i Sverige. Detta är problematiskt, eftersom produktivitet på längre sikt är avgörande för vårt välstånd. Vad är viktigt för att företag ska investera?​ Hur påverkas produktivitet, konkurrens och handel av statsstöd och industripolitik? ​Hur säkrar vi bäst morgondagens kompetens? ​

I SNS kommande forskningsprojektet Produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt vill vi lyfta blicken och fokusera på de långsiktiga förutsättningarna för högre produktivitet, stärkt konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt. Projektet startar i januari 2024 och pågår i tre år.

Kontakt

Louise Lorentzon, forskningsledare SNS,
louise.lorentzon@sns.se, 070-791 21 72

Simon Torell Witt, projektledare SNS,
simon.torell.witt@sns.se, 0766-97 69 88