Programmet är åtta dagar långt fördelat på tre etapper. Lärandet förstärks genom digitala utbildningstillfällen.

ETAPP 1. STOCKHOLM, 10–11 september

Samhällsprogrammets första etapp tillbringar vi på en konferensanläggning utanför Stockholm. Vi fördjupar oss i ekonomisk politik, Sveriges statsskick, beslutsfattande på lokal och regional nivå, opinionsbildning samt ansvarsfördelning mellan stat, kommun och region. Du får träffa statsvetare, ekonomer, företagsledare, myndighetschefer samt kommun- och landstingspolitiker.

ETAPP 2. STOCKHOLM, 8–9 oktober

Under andra etappen gör vi studiebesök i Stockholm och du kommer lära dig mer om samspelet mellan arbetsmarknadens parter, riksdagen, regeringssamarbetet, Sveriges rättsväsende och mediernas roll. Du får bland annat träffa ministrar, ordförandena för LO och Svenskt Näringsliv, riksdagsledamöter och representanter för Riksbanksdirektionen.

ETAPP 3. BRYSSEL, 18–21 november

Den tredje etappen genomförs i Bryssel och ger en översikt över hur beslut fattas i EU. Du får bland annat träffa representanter vid EU-kommissionen, ministerrådet, EU-parlamentet och Sveriges EU-representation.

Program för SNS Samhällsprogram 2023

Under fyra dagar i Bryssel besöker deltagarna EU:s
viktigaste institutioner.
Foto: Olle Sporrong / EXP / TT /