SNS Skåne utgör en viktig mötesplats för näringsliv, offentliga förvaltning, universitet och högskola. Gruppen bedriver en aktiv verksamhet och ordnar varje år 4–6 möten. Inriktningen är att skapa program med koppling till SNS forskning och rapportutgivning blandat med aktuella samhällsfrågor på regional och lokal nivå.

Aktuella möten för SNS Skåne publiceras i SNS kalendarium.

Kontakt

Anna Jahre, anna.jahre@sns.se, +46 (0) 76-724 43 45.

SNS Skånes styrelse

Ordförande

Thomas Pålsson, vd Aspekta Group

Sekreterare

Philip Tönning, Aspekta

Ledamöter

Pia Kinhult, rådgivare, European Spallation Source, ESS
Mikael Stamming, f.d. utvecklingsdirektör, Region Skåne
Pernilla Ström, styrelseproffs
Margaretha Söderström, Kommunikationschef MKB Fastighets AB
Ola Yndeheim, Omvärldsenheten, Malmö stad