SNS Skåne utgör en viktig mötesplats för näringsliv, offentliga förvaltning, universitet och högskola. Gruppen bedriver en aktiv verksamhet och ordnar varje år 4–6 möten. Inriktningen är att skapa program med koppling till SNS forskning och rapportutgivning blandat med aktuella samhällsfrågor på regional och lokal nivå.

Aktuella möten för SNS Skåne publiceras i SNS kalendarium.

SNS Skånes styrelse

Ordförande

Thomas Pålsson, vd Aspekta Group

Sekreterare

Philip Tönning, Aspekta

Ledamöter

Kerstin Enflo, professor, Lunds universitet
Malin Grönberg, regionchef, Nordea
Pia Kinhult, rådgivare, European Spallation Source, ESS
Micael Nord, näringslivsdirektör i Malmö stad
Mikael Stamming, f.d. utvecklingsdirektör, Region Skåne
Pernilla Ström, styrelseproffs
Margaretha Söderström, Kommunikationschef MKB Fastighets AB