2023 fyllde SNS 75 år. Det uppmärksammade vi med en särskild satsning på nyttiggörande av forskning som finansierades genom en jubileumsinsamling. Satsningen fortsätter även framöver.

Ända sedan starten 1948 har SNS uppdrag varit att sammanföra akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att hitta lösningar på centrala samhällsproblem. Uppdraget framstår som viktigare än någonsin i en tid när fakta ifrågasätts och komplicerade sammanhang reduceras till enkla påståenden på många håll. Samtidigt finns det en rad exempel på hur samverkan mellan forskare, företag och det offentliga har varit avgörande för att hantera svåra utmaningar, inte minst under pandemin.

Tillsammans kan vi bidra till att mer forskning kommer till praktisk användning och att fler forskare involveras i att föreslå, testa och utvärdera politiska reformer och andra samhällsinsatser.

75-årssatsningen består av tre delar:

  • SNS-priset. Ett pris à 200 tkr delas ut vartannat år för att uppmärksamma yngre forskare som aktivt verkar för att deras forskning når beslutsfattare och kommer till nytta. Läs mer om SNS-priset.
  • Making Better Use of Research. En serie med årliga internationella konferenser anordnas för att utbyta kunskaper och erfarenheter om hur forskning kan nyttiggöras i samhället.
  • Digitalisering. Hela SNS historiska produktion av forskningsrapporter digitaliseras och blir fritt tillgänglig på webben.

Givare

Annika Lundius
Annika och Gabriel Urwitz’ Stiftelse
Bertil Edlunds stiftelse
Bure
Carnegie
Einar Mattsson
Google Sverige
Gustav Bard
Healthcap
Industrivärden
Lundbergs
Nordic Capital
Patrik Wahlén
Procuritas
Salénia
Sarah McPhee
SEB
Skanska
The Saven Foundation


Einar Mattsson bidrar till SNS jubileumsinsamling

Stefan Ränk. Foto: John Sandlund

I samband med 75-årsjubileet 2023 genomför SNS en särskild satsning på nyttiggörande av forskning. Bland annat inrättas ett pris till yngre, skickliga forskare som har visat god förmåga att nå ut med sina resultat. För att finansiera satsningen startades en insamling under hösten 2022. Bland dem som skänker pengar märks bygg- och fastighetsbolaget Einar Mattsson som bidrar med en miljon kronor.

»Det här kan betyda mycket för ytterligare spridning av forskningen men även ge framtida kontakter när det kommer till forskningsfinansiering. Men det mest grundläggande argumentet för varför vi ger pengar är att SNS har en så bra verksamhet«, säger Stefan Ränk, koncernchef för Einar Mattsson.

Under de senaste decennierna har han själv engagerat sig i SNS som alltifrån referensgruppsmedlem till ordförande i valberedningen. Han kom dock i kontakt med SNS redan under sin studietid och blev nyfiken på verksamhetens olika delar.

»Mitt intresse väcktes när jag såg att det var en plats för samhällsengagerade inom näringslivet, akademin och det offentliga. Här fanns de främsta samhällsforskarna och aktiviteterna engagerade även politiken. Så är det förstås än i dag. Det bästa med SNS är fortfarande det här med att sammanföra forskare med beslutsfattare och aktörer från skilda delar av samhället. SNS är sällsynt bra på att med en akademisk hederlighet och respektfullt tonläge synliggöra målkonflikter som finns i samhällsfrågor«, säger Stefan Ränk.

Han berättar också om en reflektion som han genom åren har gjort under samtal med forskare och politiker i olika länder:

»SNS är något världsunikt. Det finns knappt någon annanstans där det går att samla samhällsengagerade personer från olika sektorer i samma rum och få till en god dialog. Alltså just ett öppet idéutbyte snarare än ett tyckande.«