SNS Samhällsprogram är en unik utbildning för dig som är chef eller specialist och vill fördjupa dina kunskaper om hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning.

Utbildningen varvar föredrag och studiebesök med informella samtal med politiker, ämbetsmän, fackliga ledare, journalister, forskare och företagsledare. I Bryssel besöker vi bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet.

Du kommer att:

  • Få inblick i hur det politiska systemet fungerar i praktiken
  • Utveckla din förmåga att samverka med viktiga samhällsaktörer
  • Bli säkrare i din omvärldsanalys
  • Bygga ett personligt nätverk med deltagare från andra företag och organisationer

Efter programmet blir du en del av ett nätverk bestående av de mer än 500 personer som gått utbildningen sedan starten 1995. Många grupper fortsätter också att hålla kontakten och ordna egna aktiviteter.

De senaste åren har deltagarna gett utbildningen snittbetyget 4,9 av 5.

Kontakt

Projektledare: Agnes Gunnarsson, agnes.gunnarsson@sns.se, +46 (0)70-991 62 11

Koordinator: Moa Jonsson Lundqvist, moa.jonsson.lundqvist@sns.se,  +46 790 98 10 98

Hur styrs Sverige?

Nätverket och återträffar

EU-fokus