Sveriges ledande utbildning om hur samhället fungerar. Vi tar emot anmälningar till år 2021.

Skicka en intresseanmälan.


Insikter för samverkan

SNS Samhällsprogram är en utbildning för dig som är chef eller specialist inom privat eller offentlig sektor och som behöver förstå hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning.

Du kommer att:

  • Lära dig hur det politiska systemet fungerar
  • Utveckla din förmåga att samverka med viktiga samhällsaktörer
  • Bli säkrare i din omvärldsanalys.

Vi varvar föredrag och studiebesök med informella samtal med ministrar, ämbetsmän, fackliga ledare, journalister, forskare och företagsledare. I Bryssel besöker vi Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet.


Många perspektiv

SNS Samhällsprogram samlar varje år runt 20 deltagare som är ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets. Deltagarna har olika bakgrund, kommer från skilda branscher och får många tillfällen att dela erfarenheter.

Som deltagare blir du del av ett alumninätverk som består av de mer än 400 personer som gått utbildningen sedan starten 1995. Många grupper fortsätter hålla kontakten och ordna egna aktiviteter efter programmets slut.


Programledare

Samhällsprogrammet leds av Pernilla Petrelius Karlberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Pernilla har lång erfarenhet som programledare för flera olika chefsutvecklingsprogram i Handelshögskolans regi. Hennes forskning fokuserar på ledning och styrning i det medialiserade samhället samt konsekvenser av beslutsfattande som sker i offentlighetens ljus. År 2017–2018 var hon gästforskare vid Stanford University.

I den här intervjun berättar Pernilla om uppdraget som programledare och sina intryck av utbildningen.


Samhällsprogrammets etapper

Samhällsprogrammet ges en gång per år och består av åtta utbildningsdagar uppdelade i tre etapper. Om vi behöver göra anpassningar i programmet på grund av rese- eller mötesrestriktioner meddelar vi det i god tid.

Etapp 1. Stockholm, 13–14 september

Samhällsprogrammets första etapp tillbringar vi på en konferensanläggning utanför Stockholm. Vi fördjupar oss i ekonomisk politik, Sveriges statsskick, beslutsfattande på lokal och regional nivå, opinionsbildning samt ansvarsfördelning mellan stat, kommun och region. Du får träffa statsvetare, ekonomer, företagsledare och kommunpolitiker.

Etapp 2. Stockholm, 4–5 oktober

Under andra etappen gör vi studiebesök i Stockholm och lär oss mer om samspelet mellan arbetsmarknadens parter, riksdagen, regeringssamarbetet, Sveriges rättsväsende och mediernas roll. Vi träffar bland annat träffa ministrar, ordförandena för LO och Svenskt Näringsliv, riksdagsledamöter, Riksbanksdirektionen och journalister.

Etapp 3. Bryssel, 15–18 november

Den tredje etappen genomförs i Bryssel och ger dig en översikt över och förståelse för hur besluten fattas i EU. Vi träffar bland annat representanter vid EU-kommissionen, ministerrådet, Europaparlamentet och Sveriges EU-representation.


Frågor och intresseanmälan

SNS Samhällsprogram vänder sig till ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets.

Avgiften är 148 000 kronor. En kostnad på 21 000 kronor för kost och logi tillkommer, liksom moms.

Skicka frågor eller intresseanmälan för 2021-års program till Ilinca Benson, ilinca.benson@sns.se, 0709-66 95 96.


Röster om Samhällsprogrammet

»Det var länge sedan jag deltog i så stimulerande seminarier. SNS Samhällsprogram är en unik utbildning i sitt slag. Den leds av högt kvalificerade föredragshållare och kursledare.«

»Den intressanta blandningen av näringsliv och offentlig sektor i gruppen ger en extra krydda till diskussioner och debatt under kursen. Det är lätt att förstå varför Samhällsprogrammet är så populärt.«

»Inspirerande, jag fick en mycket värdefull förståelse för hur beslutsfattande fungerar i Sverige och EU. Samspelet mellan företag, samhällsinstitutioner och politik blir i högsta grad levande av alla duktiga föredragshållare.«