SNS Samhällsprogram

Samhällsprogrammet är för dig som behöver förstå hur de politiska besluten fattas i Sverige och EU. Ansök nu till årets program.

4,8

110

>400

Om Samhällsprogrammet

  • Vidga perspektiven och utveckla din förmåga att samverka med viktiga samhällsaktörer.
  • Lär dig hur det politiska systemet fungerar och hur du kan påverka.
  • Bli säkrare i din omvärldsanalys och i dina mediekontakter.

Vi varvar föredrag och seminarier och studiebesök med informella samtal med ministrar, ämbetsmän, fackliga ledare, journalister, forskare och företagsledare. I Bryssel besöker vi Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. I utbildningen ingår också ett mediespel där du får prova på att vara journalist under en dag.

cecilia-malmstrom
ylva-johansson-

Ylva Johansson, etablerings- och arbetsmarknadsminister

SNS Samhällsprogram ger

  • inblickar i politiskt beslutsfattande
  • insyn i spelet bakom kulisserna
  • ett unikt kontaktnät
  • större säkerhet i omvärldsbedömningen
  • erfarenhet av mediernas arbetssätt

Vem vänder sig Samhällsprogrammet till?

SNS Samhällsprogram samlar varje år runt 20 deltagare som är ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets. De flesta som går utbildningen ingår i organisationens ledning. Vi gör ett urval bland de intresserade för att få en allsidigt sammansatt grupp.

Grupp med många perspektiv

Deltagarna har olika bakgrund, kommer från skilda branscher och får många tillfällen att dela erfarenheter. Som deltagare blir du del av ett alumninätverk som består av de mer än 400 personer som gått utbildningen sedan starten 1995. Många grupper fortsätter hålla kontakten och ordna egna aktiviteter efter programmets slut.

Kerstin_af_Jochnick-

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef

Tid och plats 2018

Programmet består av elva dagar uppdelade i tre etapper.

Etapp 1: 19–21 september 2018

Internat på kursgård nära Stockholm. Vi fördjupar oss i ekonomisk politik, Sveriges statsskick, beslutsfattande på lokal och regional nivå, opinionsbildning samt ansvarsfördelning mellan stat, kommun, landsting och region. Du får träffa statsvetare, ekonomer, företagsledare, statssekreterare samt kommun- och landstingspolitiker.

Etapp 2: 17–19 oktober och 7 november 2018

Studiebesök i Stockholm. Under den här etappen lär du dig mer om samspelet mellan arbetsmarknadens parter, riksdagen, regeringssamarbetet, Sveriges rättsväsende och mediernas roll. Du får bland annat träffa ministrar, ordförande för LO och Svenskt Näringsliv, riksdagsledamöter, Riksbanksdirektionen och medierepresentanter. Etappen avslutas med ett mediespel där du får prova på att vara journalist för en dag.

Etapp 3: 20–23 november 2018

Bryssel. Under den här etappen får du bland annat träffa representanter från EU-kommissionen, ministerrådet, Europaparlamentet och Sveriges EU-representation.

mediespel-

Intresseanmälan

SNS Samhällsprogram vänder sig till ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets.

Antalet platser är begränsat till 22 deltagare och ett urval görs bland de intresserade för att få en allsidigt sammansatt grupp. SNS Samhällsprogram blir snabbt fulltecknat.

Skicka din intresseanmälan till utbildning@sns.se.

Avgift

Avgiften för SNS Samhällsprogram 2018 är 162 000 kronor.
En kostnad på 25 000 kronor som avser kost och logi tillkommer, liksom moms.

Frågor

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Nina Bruce, nina.bruce@sns.se, 08-507 025 74
Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se, 08-507 025 84

Röster om Samhällsprogrammet

Det var länge sedan jag deltog i så stimulerande seminarier. SNS Samhällsprogram är en unik utbildning i sitt slag. Den leds av högt kvalificerade föredragshållare och kursledare.

Den intressanta blandningen av näringsliv och offentlig sektor i gruppen ger en extra krydda till diskussioner och debatt under kursen. Det är lätt att förstå varför Samhällsprogrammet är så populärt.

Inspirerande, jag fick en mycket värdefull förståelse för hur beslutsfattande fungerar i Sverige och EU. Samspelet mellan företag, samhällsinstitutioner och politik blir i högsta grad levande av alla duktiga föredragshållare.

Fördjupningen om media och dess roll ökar kunskapen och förståelsen för hur media fungerar. Hela programmet är väl avvägt och mycket professionellt hanterat. Rekommenderas varmt!

Ett otroligt välkomponerat program där varje moment naturligt övergick i nästa moment, tills dess att man fått en nästan total överflygning över det svenska samhället och demokratiska processer på svensk och europeisk nivå.

Mycket väl valda föredragshållare som på ett naturligt sätt delar med sig av sina erfarenheter och skapar 100 procent engagemang hos oss deltagare.