SNS Samhällsprogram är en unik utbildning för dig som är chef eller specialist och vill fördjupa dina kunskaper om hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning.

Utbildningen varvar föredrag och studiebesök med informella samtal med politiker, ämbetsmän, fackliga ledare, journalister, forskare och företagsledare. I Bryssel besöker vi bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet.

Du kommer att:

  • Få inblick i hur det politiska systemet fungerar i praktiken
  • Utveckla din förmåga att samverka med viktiga samhällsaktörer
  • Bli säkrare i din omvärldsanalys
  • Bygga ett personligt nätverk med deltagare från andra företag och organisationer

Efter programmet blir du en del av ett nätverk bestående av de mer än 400 personer som gått utbildningen sedan starten 1995. Många grupper fortsätter också att hålla kontakten och ordna egna aktiviteter.

De senaste åren har deltagarna gett utbildningen snittbetyget 4,9 av 5.

Kontakt

Projektledare: Isabella Parling, isabella.parling@sns.se, +46 721 44 83 42

Koordinator: Felicia Thun, felicia.thun@sns.se, + 46 722 51 57 28

Sverige

Här berättar tidigare deltagare och SNS vd Ilinca Benson mer om de två första etapperna av programmet som fokuserar på hur Sverige styrs.

Nätverket

Här berättar tidigare deltagare om varför de har gått programmet och vad det har gett dem.

Här berättar deltagare som gick Samhällsprogrammet 2012 hur de har fortsatt hålla kontakten efter programmet.

EU

Här berättar tidigare deltagare och SNS vd Ilinca Benson mer om den tredje etappen av programmet som äger rum i Bryssel och fokuserar på EU.