SNS Samhällsprogram

Sveriges ledande utbildningsprogram i hur samhället fungerar. Ansök nu till 2020-års program eller nominera någon ur din ledningsgrupp.

Skicka en intresseanmälan

4,8

110

>400

43 %

Insikter för samverkan

SNS Samhällsprogram är en utbildning för dig som är chef eller specialist inom privat eller offentlig sektor och som behöver förstå hur Sverige och EU styrs och hur beslut fattas i politik och förvaltning.
Du kommer att

  • Vidga dina perspektiv och utveckla din förmåga att samverka med viktiga samhällsaktörer
  • Lära dig hur det politiska systemet fungerar
  • Bli säkrare i din omvärldsanalys och i dina mediekontakter.

Vi varvar föredrag och studiebesök med informella samtal med ministrar, ämbetsmän, fackliga ledare, journalister, forskare och företagsledare. I Bryssel besöker vi Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. I utbildningen ingår också ett mediespel där du får prova på att vara journalist under en dag.

europaparlamentet

EU-kommissionen

Många perspektiv

SNS Samhällsprogram samlar varje år runt 20 deltagare som är ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets. Deltagarna har olika bakgrund, kommer från skilda branscher och får många tillfällen att dela erfarenheter.

Som deltagare blir du del av ett alumninätverk som består av de mer än 400 personer som gått utbildningen sedan starten 1995. Många grupper fortsätter hålla kontakten och ordna egna aktiviteter efter programmets slut.

sns-samhällsprogram

Föreläsningar varvas med studiebesök.

Programledare

Pernilla-Petrelius-Karlberg

Pernilla Petrelius Karlberg, programledare för SNS Samhällsprogram 2020

Samhällsprogrammet leds av Pernilla Petrelius Karlberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Pernilla har lång erfarenhet som programledare för flera olika chefsutvecklingsprogram i Handelshögskolans regi. Hennes forskning fokuserar på ledning och styrning i det medialiserade samhället samt konsekvenser av beslutsfattande som sker i offentlighetens ljus. 2017-2018 var hon gästforskare vid Stanford University.

I den här intervjun berättar Pernilla om uppdraget som programledare och sina intryck av utbildningen.

Samhällsprogrammets etapper

Samhällsprogrammet ges en gång per år och utbildningen består av elva dagar uppdelade i tre etapper.

Etapp 1. Stockholm, 15-17 september

Samhällsprogrammets första etapp tillbringar vi på Högberga gård i Stockholm. Vi fördjupar oss i ekonomisk politik, Sveriges statsskick, beslutsfattande på lokal och regional nivå, opinionsbildning samt ansvarsfördelning mellan stat, kommun och region. Du får träffa statsvetare, ekonomer, företagsledare och kommunpolitiker.

Etapp 2. Stockholm, 6-8 samt 20 oktober

Under andra etappen gör vi studiebesök i Stockholm och du kommer lära dig mer om samspelet mellan arbetsmarknadens parter, riksdagen, regeringssamarbetet, Sveriges rättsväsende och mediernas roll. Du får bland annat träffa ministrar, ordförandena för LO och Svenskt Näringsliv, riksdagsledamöter, Riksbanksdirektionen och journalister. Etappen avslutas med ett mediespel där du får uppleva hur det är att vara journalist för en dag, vilket ger insikter i medielogiken.

Etapp 3. Bryssel, 16-19 november

Den tredje etappen genomförs i Bryssel och ger dig en översikt över och förståelse för hur besluten fattas i EU. Du får bland annat träffa representanter vid EU-kommissionen, ministerrådet, Europaparlamentet och Sveriges EU-representation.

kamera2

I programmet ingår ett lärorikt och verklighetstroget mediespel.

Frågor och intresseanmälan

SNS Samhällsprogram vänder sig till ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets.

Avgiften är 162 000 kronor. En kostnad på 25 000 kronor för kost och logi tillkommer, liksom moms.

Skicka frågor eller intresseanmälan för 2020-års program till Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se, 0708-64 13 32.

Röster om Samhällsprogrammet

Det var länge sedan jag deltog i så stimulerande seminarier. SNS Samhällsprogram är en unik utbildning i sitt slag. Den leds av högt kvalificerade föredragshållare och kursledare.

Den intressanta blandningen av näringsliv och offentlig sektor i gruppen ger en extra krydda till diskussioner och debatt under kursen. Det är lätt att förstå varför Samhällsprogrammet är så populärt.

Inspirerande, jag fick en mycket värdefull förståelse för hur beslutsfattande fungerar i Sverige och EU. Samspelet mellan företag, samhällsinstitutioner och politik blir i högsta grad levande av alla duktiga föredragshållare.

Fördjupningen om media och dess roll ökar kunskapen och förståelsen för hur media fungerar. Hela programmet är väl avvägt och mycket professionellt hanterat. Rekommenderas varmt!

Ett otroligt välkomponerat program där varje moment naturligt övergick i nästa moment, tills dess att man fått en nästan total överflygning över det svenska samhället och demokratiska processer på svensk och europeisk nivå.

Mycket väl valda föredragshållare som på ett naturligt sätt delar med sig av sina erfarenheter och skapar 100 procent engagemang hos oss deltagare.