SNS Samhällsprogram

SNS Samhällsprogram är en unik utbildning för dig som är chef inom privat och offentlig sektor och som vill ha en djupare förståelse för samhället och politiska beslutsprocesser. 2017 års omgång av Samhällsprogrammet är fullsatt, ansök inför 2018.

4,9

100

>350

Om samhällsprogrammet

  • Vidga dina perspektiv och utveckla din förmåga att samverka med samhället runt omkring dig.
  • Lär dig hur det politiska systemet fungerar och hur du kan påverka.
  • Samtala direkt med ministrar, tjänstemän, fackliga ledare, journalister, forskare och företagsledare i Sverige och Bryssel.

Programmet består av elva utbildningsdagar uppdelat på tre etapper. Möten med ledande nyckelpersoner ger inblickar i beslutsfattande från lokal nivå till EU-nivå. Föredrag och seminarier varvas med studiebesök och informella samtal. Under tre dagar i Bryssel besöker vi Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. I utbildningen ingår också ett mediespel där deltagarna under en dag får prova på att vara journalist. 

Sedan starten 1995 har över 100 företag, organisationer och myndigheter skickat deltagare till Samhällsprogrammet och över 350 personer har gått utbildningen. De senaste två åren har deltagarna gett utbildningen ett genomsnittsbetyg på 4,9 av 5,0 möjliga.

cecilia_malmstrom
gunnar_hokmark_sp

SNS Samhällsprogram ger

  • inblickar i politiskt beslutsfattande
  • insyn i spelet bakom kulisserna
  • ett unikt kontaktnät
  • större säkerhet i omvärldsbedömningen
  • erfarenhet av mediernas arbetssätt

Vem vänder sig Samhällsprogrammet till?

Varje år går ett tjugotal högt uppsatta chefer från både privat och offentlig sektor utbildningen. Programmet vänder sig till ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets. De flesta som går utbildningen ingår i organisationens ledning. Bland deltagarna finns till exempel vd, myndighetschef, vice vd, affärsområdeschef, regionchef, kommunikationschef och HR-chef. Antalet platser är begränsat till tjugotvå deltagare och ett urval görs bland de intresserade för att få en allsidigt sammansatt grupp. SNS Samhällsprogram blir snabbt fulltecknat.

cilla_benko_sp

Samhällsprogrammets tre etapper 2017

Etapp 1, 20-22 september 2017

Internat på Rosersbergs slott norr om Stockholm. Ekonomisk politik, Sveriges statsskick, beslutsfattande på lokal och regional nivå, opinionsbildning samt ansvarsfördelning mellan stat, kommun, landsting och region. Under denna etapp får deltagarna träffa statsvetare, ekonomer, företagsledare, statssekreterare samt kommun- och landstingspolitiker.

Etapp 2, 18-20 oktober och 8 november 2017

Studiebesök i Stockholm. Samspel mellan kommun och näringsliv, arbetsmarknadens parter, riksdagen, regeringssamarbetet, den dömande makten och massmediernas roll. Under etapp 2 får deltagarna bland annat träffa ministrar, ordförande för LO och Svenskt Näringsliv, riksdagsledamöter, Riksbanksdirektionen samt medierepresentanter. Etappen avslutas 8 november med ett mediespel där man under en dag får prova på att vara journalist.

Etapp 3, 20-23 november 2017

Besök på Europaparlamentet, EU:s ministerråd, Europeiska kommissionen och Sveriges EU-representation. Under denna etapp får deltagarna bland annat träffa representanter från ministerrådet, Europaparlamentariker och Sveriges EU-kommissionär.

mp_01_sp_2012

Intresseanmälan

2017 års omgång av Samhällsprogrammet är fullsatt, men redan nu kan du göra en intresseanmälan till nästa års program. Vi återkommer med tider och pris för 2018.

SNS Samhällsprogram vänder sig till ledande beslutsfattare i företag, organisationer och myndigheter i SNS medlemskrets.

Antalet platser är begränsat till 22 deltagare och ett urval görs bland de intresserade för att få en allsidigt sammansatt grupp. SNS Samhällsprogram blir snabbt fulltecknat.

Skicka din intresseanmälan till utbildning@sns.se.

Kursavgift

Avgiften för SNS Samhällsprogram 2017 (elva kursdagar) är 156 000 kronor. En kostnad på 25 000 kronor som avser kost och logi tillkommer, liksom moms.

Frågor

Kontakta gärna Nina Bruce, Sarah Schuster eller Ellinor Strömstedt, projektledare för SNS Samhällsprogram 2017.

Nina Bruce, nina.bruce@sns.se, 08-507 025 74

Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se, 08-507 025 84

Ellinor Strömstedt, ellinor.stromstedt@sns.se, 08-507 025 71

Röster om Samhällsprogrammet

Samhällsprogrammet ger en helt unik möjlighet att på kort tid uppdatera kunskaperna om hur det svenska samhället och EU fungerar i praktiken. I möten med olika beslutsfattare får man nya insikter och möjligheter att ställa frågor.
Deltagargruppen var väl sammansatt från privata, kommunala och statliga verksamheter vilket ytterligare gör diskussionerna konstruktiva och mycket trevliga. Fördjupningen om media och dess roll ökar kunskapen och förståelsen för hur media fungerar. Hela programmet är väl avvägt och mycket professionellt hanterat. Rekommenderas varmt!

Ett otroligt välkomponerat program där varje moment naturligt övergick i nästa moment till dess man hade fått en nästan total överflygning över det svenska samhället, och demokratiska processer på svensk och europeisk nivå. Mycket väl valda föredragshållare som på ett naturligt sätt delar med sig av sina erfarenheter och skapar 100% engagemang hos oss deltagare. Hösten 2013 lämnar mig med nya värdefulla perspektiv på det svenska samhället, politiska arenor och medias roll.

SNS samhällsprogram är en kurs med ett mycket bra upplägg, intressanta besök och kunniga föreläsare. Det var perfekt för mig som chef på strategisk nivå och satte min egen vardag i ett betydligt större sammanhang.

Vilket privilegium att få gå – känns exklusivt och att man är ”utvald”.

Fantastiskt utvecklande med en avsevärt förbättrad samhällsförståelse som resultat. Tre exklusiva och synnerligen väldisponerade kursveckor med bästa tänkbara föreläsare rakt igenom.

Det var länge sedan jag deltog i så stimulerande seminarier. SNS Samhällsprogram är en unik utbildning i sitt slag. Den leds av högt kvalificerade föredragshållare och kursledning. Jag har fått nya perspektiv och infallsvinklar som jag kommer att ha direkt nytta av i mitt dagliga arbete.