Brinner du för samhällsfrågor? Sök praktik på SNS!

Vill du jobba med samhällsfrågor, policynära forskning och kommunikation? Vi söker dig som är i slutet av dina universitetsstudier inom exempelvis ekonomi eller statsvetenskap. På SNS får du värdefull erfarenhet av att praktisera i en miljö där beslutsfattare samlas för att diskutera framtidens utmaningar. Under år 2021 fokuserar vi bland annat på frågor kopplade till hållbarhet, välfärd, integration och ekonomisk politik.

Om SNS

SNS är Sveriges ledande mötesplats för saklig samhällsdebatt och en viktig kunskapskälla för beslutsfattare. Vi är en oberoende, ideell förening som producerar policyrelevant forskning genom ett stort nätverk av framstående forskare. Vid seminarier och rundabordssamtal samlar vi beslutsfattare och experter från näringsliv, offentlig förvaltning och politik.

Vårt uppdrag är att med hjälp av fakta, forskning och kunskapsutbyte bidra med underlag för att lösa centrala samhällsproblem. Forskarna svarar helt och hållet för analys, slutsatser och förslag i rapporterna. SNS som organisation tar inte ställning till dessa och tar inte heller ställning i policyfrågor generellt.

260 företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, forskningsanslag samt seminarie- och konferensavgifter.

Vi erbjuder

På SNS får du jobba i en intellektuellt stimulerande miljö med trevliga kollegor, i nära kontakt med forskare och beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Vi som jobbar på SNS delar ett intresse för samhälle, forskning och näringsliv.
Du kommer att delta i arbetet med våra forskningsprojekt, seminarieverksamhet och kommunikation.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att
• omvärldsbevaka och göra research kring aktuella samhällsfrågor
• ta fram underlag till våra forskningsprojekt och seminarieserier
• bistå med projektledning av seminarier, allt från att föreslå teman och upplägg till att kontakta talare, sätta ihop scheman och skriva manus till moderatorer
• bistå i arbetet med forskningsansökningar
• bistå med analys och uppföljning av genomslag i media
• arbeta med genomförandet av seminarier.

Kontoret ligger på Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm. Under coronapandemin följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar främst hemifrån. Våra seminarier sker digitalt i form av webbinarier.

Vi söker dig som

• är i slutet i slutet av dina universitetsstudier inom exempelvis ekonomi eller statsvetenskap
• har ett stort samhällsintresse och lätt för att sätta dig in i nya ämnen
• är strukturerad, självgående, idérik och omdömesgill
• är kommunikativ och en god skribent på svenska och engelska.

Praktiken som del av utbildning eller fristående

För de flesta som praktiserar på SNS är praktiken en del av en universitetsutbildning. Det går också att praktisera på SNS efter avslutade studier.

Omfattning och handledning

Praktiken omfattar en termin (20 veckor) under våren 2021 och genomförs på heltid.
Du får som praktikant på SNS arbeta med uppgifter som är relevanta för din utbildning och ditt framtida yrkesliv. Praktiken inleds med introduktion och du får en handledare som följer dig under din praktikperiod. Din handledare kan sedan ge referenser till framtida arbetsgivare.

Ansökan

Skicka din ansökan senast söndagen den 18 oktober 2020 till angelica.dahl@sns.se. Märk mejlet med rubriken ”Praktik VT 2021” och bifoga CV, motivationsbrev och betygsintyg från Ladok. Ett urval av kandidater kallas till intervju.

Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta Angelica Dahl, angelica.dahl@sns.se tel: +46 72-251 79 53. Har du frågor om praktiken? Kontakta Ilinca Benson, ilinca.benson@sns.se, tel: +46 70-966 95 96.

Vi ser fram emot din ansökan!