Efraim Benmelech beskriver trender när det gäller kreditgivning på de globala finansiella marknaderna. Han presenterar ny forskning kring förändringar i användandet av säkerheter för företagslån. Rubriken på hans anförande är: Secured Debt – the Good, the Bad and the Ugly.