Aktiemarknaderna behöver långsiktiga investerare, John Kay presenterar sin rapport

Seminarium 2012.09.18

Lyssna

Aktiemarknaderna behöver långsiktiga investerare, John Kay presenterar sin rapport

Vad krävs för att aktiemarknaderna ska bidra till tillväxt och god bolagsstyrning? John Kay menar att börsen behöver fler långsiktiga investerare som aktivt engagerar sig i ett mindre antal väl utvalda företag.