Ansvarsfullt företagande och globala leverantörskedjor

Professor Richard M. Locke från Brown University i USA är en av världens ledande forskare och experter på hur företag kan säkra efterlevnad av krav på rättvisa arbetsvillkor och miljöhänsyn i globala leverantörskedjor. Han har samarbetat med bland annat Nike, Coca Cola och Apple. Här intervjuas han av SNS vd Mia Horn af Rantzien.