Arbetsförmedlingens framtid

Seminarium 2019.05.07

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en av de mest genomgripande reformerna av en stor myndighet i svensk förvaltningshistoria. Hur ska det framtida uppdraget se ut? Välkommen till ett seminarium där de ledande politikerna bakom reformen samtalar om Arbetsförmedlingens framtid tillsammans med företrädare från förvaltning och forskning.

Medverkande

Cecilia Fahlberg, arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S)

Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, och författare till SNS Konjunkturrådsrapport 2017 ”Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad”

Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör

Martin Ådahl, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson (C)

Seminariet modereras av Mikael Witterblad, forskningschef på SNS.