Behöver grundlagen ändras?

Seminarium Tis 14 februari 2023
Tid och plats

Tisdag 14 februari 2023, 14:00–15:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Välkommen till ett seminarium om huruvida Sveriges grundlag håller för morgondagens påfrestningar. Medverkande är konstitutionsutskottets ordförande och vice ordförande samt framstående experter inom konstitutionell rätt.

Flera utredningar pågår på grundlagsområdet, bland annat om formerna för grundlagsändringar och beslutsfattande vid fredstida kriser. Fler utredningar aviseras också i Tidöavtalet.

Den nya upplagan av boken ”Svensk författningspolitik” belyser viktiga frågor om det svenska styrelseskickets framtid. Tre av författarna presenterar sina bidrag vid SNS seminarium.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning, heter det i regeringsformens portalparagraf. Hans-Gunnar Axberger beskriver i sitt kapitel hur detta förverkligas i grundlagarna och ifrågasätter om lagstiftaren hängt med i medieutvecklingen.

Thomas Bull skriver om de grundläggande fri- och rättigheterna och sätter in Sverige i ett europeiskt perspektiv. Finns det anledning att utöka svensk grundlag till att omfatta fler rättigheter och kan ett för starkt rättighetsskydd vara problematiskt?

I ett nyskrivet kapitel beskriver Anna Jonsson Cornell och hennes medförfattare hur Sverige styrs i krig och kris. Hur påverkas möjligheterna att begränsa enskildas fri– och rättigheter och hur skiljer sig författningsberedskapen för olika scenarier?

”Svensk författningspolitik” utgavs första gången 2003 av SNS Förlag och anslöt då till SNS stora författningsprojekt. Numera ges boken ut av Studentlitteratur. Bokens redaktörer är riksdagsdirektör Ingvar Mattson och den tidigare statsvetarprofessorn Olof Petersson.

Medverkande

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt och tidigare Allmänhetens pressombudsman och Justitieombudsman

Thomas Bull, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare professor i konstitutionell rätt

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och generalsekreterare för IACL

Ida Karkiainen (S), ordförande i konstitutionsutskottet och ledamot i Krigsdelegationen

Erik Ottoson (M), vice ordförande i konstitutionsutskottet och ledamot i Krigsdelegationen

Samtalet leds av Cecilia Garme, statsvetare och politisk journalist.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 13 februari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

Välkommen!