Bidrar rut till ökad sysselsättning bland kvinnor med flyktingbakgrund?

Seminarium 2019.06.26

Nationalekonomen Johanna Rickne har i en ny SNS-rapport undersökt om rutavdraget är effektivt för att skapa sysselsättning för grupper i ekonomiskt utanförskap, såsom flyktinginvandrare och lågutbildade.

Medverkande

Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef Kommunal

Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Monica Lindstedt, grundare av Hemfrid

Johanna Rickne, professor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Författare till SNS-rapporten Kvinnor med flyktingbakgrund i rutsubventionerade företag.

Annika Qarlsson (C), riksdagsledamot och förste vice ordförande i EU-nämnden

Ilinca Benson, vice vd på SNS, leder mötet.