Coronakrisen: Beredskap att hantera fler konkurser?

Skuldsättningen i svenska företag har ökat under de senaste åren. Sedan pandemiutbrottet har aktiviteten i ekonomin minskat och siffror från SCB visar att den årliga tillväxttakten i företagslånen har ökat under de tre senaste månaderna. Hur ser risken ut för en våg av företagskonkurser? Hur ser beredskapen ut i domstolar och bland konkursförvaltare? Vilka möjligheter finns för företagsrekonstruktioner? Och hur påverkas borgenärer och privatpersoner av konkurs?

Medverkande

Bo Becker, Cevian Capital Professor of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm och Swedish House of Finance

Karl Björlin, delägare i Cirio Advokatbyrå och styrelseledamot i TMA Sweden

Daniel Harlid, VP-Senior Analyst, Moody’s Investors Service

Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt, jur. dr. vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet och gästprofessor vid Örebro universitet

Bengt Stillström, grundare och styrelseordförande, Traction

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.