Coronakrisen: Hur påverkas hyres- och fastighetsmarknaden?

Fastighetsbolag, i synnerhet med exponering mot handel, hotell och restaurang, drabbas hårt av coronakrisen. Vad händer om allt fler hyror uteblir och vakanserna ökar? Hur påverkas fastigheternas värde om krisen håller i sig? Och vad innebär oron på obligationsmarknaden för fastighetsbolagens finansieringsmodeller?

medverkande

Max Barclay, Nordenchef vid Newsec

Anneli Jansson, vd vid Humlegården

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid Kungliga tekniska högskolan

Johanna Skogestig, vd vid Vasakronan

Samtalet modereras av Ilinca Benson, vice vd, SNS.