Corporate Governance Roundtable: Bolagsstyrning och entreprenörskap

Ons 30 september 2015
Tid och plats

Onsdag 30 september 2015, 08:30–11:30

Avslutande mötet med SNS Corporate Governance Roundtable

Ämnet för mötet är den roll ägande och bolagsstyrning spelar för entreprenörskap. Två internationella professorer, ALESSIO PACCES och JOSEPH MCCAHERY, kommer att presentera sin forskning. De har på olika sätt arbetat med att belysa de positiva värden som starka ägare spelar för att främja värdeskapande och innovationer.

ALESSIO PACCES föreläser utifrån sin bok Rethinking Corporate Governance – the law and economics of control powers. Här jämförs bolagsstyrningssystemen i USA, Storbritannien, Nederländerna, Italien och Sverige.

Efter forskarföreläsningarna inleder LEIF ÖSTLING en diskussion om ägandets roll för att bygga världsledande företag.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras är:

  • Hur kommer det sig att bolagsstyrningen i framgångsrika företag ofta
    avviker från allmänt vedertagna principer för god bolagsstyrning?
  • Vad blir effekterna av den pågående trenden att reglera bolagsstyrning enligt principen ”en storlek passar alla”?
  • Kontrollägande har länge betraktats med skepsis inom den internationella bolagsstyrningsforskningen. Håller det synsättet på att förändras?
  • Vilka spelregler krävs för att skapa en sund marknad för företagsaffärer?

PERNILLA KLEIN, vice vd SNS, leder mötet tillsammans med författaren och ekonomijournalisten TORUN NILSSON.

Frågor

Inbjudan är personlig. Mötet är öppet för medlemmar i programmet SNS Corporate Governance Roundtable och särskilt inbjudna. För frågor kontakta WIVECA BOHMAN, wiveca.bohman@sns.se.