Demokratirådets rapport 1995. Demokrati som dialog

Bo Rothstein (red.) Peter Esaiasson Jörgen Hermansson Michele Micheletti Olof Petersson

SNS Demokratiråd bildades 1994 i syfte att studera den svenska demokratins arbetsformer. Författarna fokuserar på ett antal centrala värden: demokrati som medborgarstyrelse, demokratin skall vara förenlig med rättsstatens krav och den skall vara handlingskraftig.

Demokratirådets rapport 1995 Demokrati som dialog 2,5 MB PDF

För att se om den svenska demokratin uppfyller dessa krav undersöks tretton olika indikatorer, bland annat hur valrörelserna fungerar, vem som har kontrollen över den politiska dagordningen, massmedias roll, medborgarnas tolerans och det politiska deltagandets utveckling.

Boken avslutas med en bedömning av hur det svenska styrelseskicket lever upp till demokratins ideal, samt hur demokratin utvecklats under de senaste två decennierna.