Digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden

Tid och plats

Torsdag 26 mars 2015, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur påverkar den tekniska utvecklingen arbetsmarknaden? Vilka nya jobb skapas och vilka försvinner? Vilka samhällseffekter kan utvecklingen ha på sikt?

Nationalekonomerna ADRIAN ADERMON och MAGNUS GUSTAVSSON presenterar en studie om hur den ökade användningen av datorteknologi påverkat jobben och lönerna i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Studien sammanfattas i en ny skrift i serien SNS Analys, som lanseras vid seminariet.

CARL BENEDIKT FREY, ekonomhistoriker vid Oxfords universitet och Lunds universitet, kommenterar de svenska resultaten och presenterar sin forskning på området. Under 2013 publicerade han en internationellt uppmärksammad artikel om vilka jobb som troligen kommer att ersättas av datorer och robotar, “The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?”.

Forskningsresultatens betydelse för arbetsmarknaden diskuteras av ANNA BREMAN, senior makroanalytiker vid Swedbank och fil.dr i nationalekonomi, DANIEL FORSLUND, innovationslandstingsråd (FP) i Stockholms läns landsting och BJÖRN JOHNSSON, verksamhetschef vid DICE.

Detta är det första seminariet inom SNS nya forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning. Svensk arbetsmarknad i en globaliserad värld.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 395 kr för SNS medlemmar* och 695 kr för icke-medlemmar. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 24 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!