Ekonomisk frihet och våld i nära relationer

I dag har kvinnor i Sverige en starkare ekonomisk ställning än tidigare. Hur påverkar det risken för kvinnan att bli utsatt för våld? Och hur påverkar det männen i termer av depression, missbruk och att själva bli utsatta för misshandel? I en ny SNS-rapport analyserar nationalekonomen Sanna Ericsson sambandet mellan kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer.

Medverkande

Ulf Calvert, psykolog på Manscentrum och operativt ansvarig för Välj att sluta-linjen, en telefonlinje för den som vill ändra ett våldsamt beteende

Anna Gavell Frenzel, utredare vid Enheten för statistiska undersökningar på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och författare till BRÅ:s nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014)

Sanna Ericsson, post-doc vid Lunds universitet och författare av SNS Analys nr. 66 Kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer

Sofia Jarl, regionråd i Dalarna (C) och förbundsordförande för Centerkvinnorna

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S) och ordförande för Justitieutskottet

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare på SNS.