Europa & skulden. Från första till fjärde världskriget

Niklas Ekdal

Publikation 2008.11.25

Första världskriget tog död på 1800-talets framstegsoptimism och globalisering. Ur kriget föddes det förra seklets totalitära plågor, men också många av de säkerhetspolitiska utmaningar som världen står inför i dag, i Mellanöstern, i Kaukasus och på Balkan.

Den viktigaste länken mellan 1918 och 2001 är Osmanska riket, och sättet på vilket det monterades ned för nittio år sedan. Men kopplingen mellan världskrigets industriella våld och vår tids terrorism är inte bara geopolitisk, utan också kulturell, psykologisk, ideologisk, taktisk och teknisk.

Insiktsfullt och fängslande analyserar Niklas Ekdal den militanta islamismen och gör ett bokslut över ”kriget mot terrorismen”, med utgångspunkt från de dramatiska åren 1914–1918, då fyra imperiemakter sveptes bort och världen förändrades för alltid.

Recensioner

En bok som borde läsas av många människor, inte minst av dem som har lätt att ta till schablonförklaringar för det som skrämmer i dagens värld. Den är rik på fakta och överraskande kopplingar och paralleller.

Mats Sundgren, OmVärlden

Ekdals essä är som sagt ganska splittrad. Men den är tänkvärd. Och den bör läsas med de ökande hoten som bakgrund.

Per Dahl, Barometern

Om vi har kunskap om vår karta och vår historia förstår vi bättre dagens turbulenta värld. Niklas Ekdal tar med oss på en spännande resa i tid och rum genom världens konfliktområden. Dagens problem framstår paradoxalt nog både tydligare och mer komplexa efter Ekdals mångsidiga genomlysning.

Jan Eliasson, ambassadör och f.d. utrikesminister