Fattar miljöengagerade personer gröna finansiella beslut?

Webbinarium Ons 15 december 2021
Tid och plats

Onsdag 15 december 2021, 13:00–14:00

Hur stor kännedom har sparare om gröna fonder? Vilka personer investerar i dessa? Och varför är sambandet inte starkare mellan miljöengagemang och gröna investeringar?

Det är några frågor som finansforskaren Anders Anderson har studerat. Vid seminariet presenterar han några av sina resultat.

En av slutsatserna från studien är att personer med starkt miljöengagemang generellt sett inte är så intresserade av privatekonomiska frågor och har svaga finansiella kunskaper. Jämfört med andra äger de i lägre grad aktier och gör färre aktiva val när det gäller sin pension. Tillsammans med sin medförfattare tar Anders Anderson även upp komplexiteten i märkningen av gröna fonder och att det kan behövas finansiella mellanhänder för att hjälp till att sålla i informationen.

I diskussionen deltar också SEB Investment Managements Elisabet Jamal Bergström och Pensionsmyndighetens Erik Fransson.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS/SHoF Finanspanel, ett mötesforum om finansfrågor som arrangeras av SNS och Swedish House of Finance (SHoF) vid Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges nationella forskningscenter i finansiell ekonomi.

Medverkande

Anders Anderson, forskare och senior rådgivare till Swedish House of Finance (SHoF) samt författare till artikeln Financial Literacy in the Age of Green Investment, som han har skrivit tillsammans med David T. Robinson.

Erik Fransson, chef fondtorgsavdelningen, Pensionsmyndigheten

Elisabet Jamal Bergström, vice vd och hållbarhetschef, SEB Investment Management

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, SHoF:s medlemmar**, särskilt inbjudna, forskare och press.

Seminariet genomförs digitalt, anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter. Du kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.
**SHoF medlemmar

Välkommen att delta!

Riktlinjer för SNS evenemang med anledning av covid-19

SNS följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som är: ”Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor”.

SNS kan inte garantera att avstånd kan hållas till andra personer i våra lokaler. Vi uppmanar därför dem som enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör hålla avstånd att delta i SNS evenemang digitalt.