Fler vägar till jobb för unga

Tid och plats

Torsdag 27 mars 2014, 11:00–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Många ungdomar har idag svårt att etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som det inom flera verksamhetsområden är brist på arbetskraft. Vilka åtgärder behövs för att underlätta övergången mellan skola och arbete?

I Danmark och Tyskland har lärlingsutbildningar bidragit till lägre ungdomsarbetslöshet. I Sverige har regeringen, fack och arbetsgivare kommit överens om att införa yrkesintroduktionsanställningar inom flera branscher. Den 15 januari i år infördes en lönesubvention och ett handledarstöd för arbetsgivare som anställer unga enligt sådana avtal.

I en ny rapport i serien SNS Analys har professorerna JONAS OLOFSSON och ESKIL WADENSJÖ undersökt förutsättningarna att införa ett bredare lärlingssystem i Sverige. SNS bjuder in till ett seminarium där arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON kommenterar rapporten och presenterar regeringens satsningar för att få fler unga i jobb.

Medverkande

JONAS ANDÉ, förhandlingschef, Skanska
KENT CONRADSON, Executive Vice President, Head of Human Resources, Scania
JONAS OLOFSSON, professor i ekonomisk historia, Malmö Högskola
ELISABETH SVANTESSON, arbetsmarknadsminister
ESKIL WADENSJÖ, professor i nationalekonomi, Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

Mötet leds av CECILIA GARME, journalist och fil.dr statsvetenskap.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 595 kr för SNS medlem* och 795 kr för icke-medlem. Kaffe och lunchmacka ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 25 mars, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!