Flyktingars integration på svensk arbetsmarknad över tid

Seminarium 2018.09.28

Flyktinginvandringen till Sverige har under de senaste åren varit högre än någonsin. Hur väl vi lyckas med integrationen på arbetsmarknaden är av stor betydelse, både för de individer som har invandrat till Sverige och för den svenska samhällsekonomin. Vilka lärdomar kan vi dra från de senaste decenniernas erfarenheter av flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige?

Flyktingars integration på svensk arbetsmarknad över tid

Medverkande

02:25 Joakim Ruist, doktor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet och författare av rapporten Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering.

32:20 Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI).

47:01 Olof Åslund, generaldirektör och chef för IFAU, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

57:38 Panelsamtal

Åsa Julin, journalist, är den som leder samtalet.