Hållbarhetsmyten. Varför ekonomisk tillväxt inte är problemet

Martin Andersson Christer Gunnarsson

Publikation 2011.04.26

Hållbar utveckling har blivit ett nyckelbegrepp i internationell fattigdomsbekämpning. Bevarandet av ursprungliga natur- och kulturmiljöer anses av många debattörer vara en riktigare väg framåt för utvecklingsländerna än modernisering, tillväxt och samhällsomvandling.

provlas_hallbarhetsmyten.pdf 161,7 KB PDF

Författarna vill visa att detta resonemang inte håller för närmare granskning. Fattigdomen i världen kan endast bekämpas genom modernisering och utveckling. Alla objektiva mått som barnadödlighet, livslängd och hälsa talar emot tesen att vi ska föra en politik som går ut på att försöka ”bevara” ett förmodernt levnadssätt.  Inte heller miljön eller den upplevda lyckan gynnas av en sådan politik. För att dagens utvecklingsländer ska kunna sätta igång en hållbar utvecklingsprocess där fattigdomen kontinuerligt minskar och miljön förbättras behövs istället en omvandling av jordbruket. Dagens vurm för ekologiskt jordbruk är ett hinder för en sådan omvandling.

Hållbarhetsmyten är en inträngande genomgång av den ideologiska, idéhistoriska och faktamässiga bakgrunden till det utvecklingsmotstånd som idag dominerar hållbarhetsdebatten. Boken berör grundläggande frågor om vilket samhälle vi vill leva i.

Recensioner

Andersson och Gunnarsson tar upp många av de mest angelägna globala frågorna idag, medvetna om att inte ha alla svaren.

Ragnhild Artimo, Forum för ekonomi och böcker

… en bok som många skulle behöva läsa, just eftersom den rubbar ett antal vedertagna sanningar…

Tomas Brandberg, Svensk Tidskrift