”Hållbarhetsrapportering är en fantastisk möjlighet att skapa värde”

Lyssna

Hur ser framtidens hållbarhetsrapportering ut?

Det säger professor Robert Eccles under sitt föredrag på SNS under torsdagen. Eccles är professor vid Harvard och en auktoritet inom hållbarhets- och integrerad rapportering.

År 2005 publicerade 436 företag hållbarhetsredovisningar. 2015 är motsvarande siffra 5,478 företag.
”80% av alla studier visar att aktiekurser korrelerar positivt med hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering”, säger Eccles.

Robert Eccles förespråkar att företags hållbarhetsrapportering ska styras av väsentlighetsprincipen och att styrelsen ska utfärda och kommunicera en ”Statement of Materiality and Significant Audiences”. Det första företag i världen som publicerat ett sådant är Atlas Copco.

Från 2017 ska nya EU-regler för företags hållbarhetsrapportering börja tillämpas och just nu bereds ny svensk lagstiftning på området. EU-reglerna avser rapportering av icke-finansiell information och mångfaldspolicy för stora bolag av allmänt intresse

Medverkade i seminariet gjorde:
Annika Berglund, informationsdirektör, Atlas Copco
Sasja Beslik, head of responsible investment, Nordea Asset Management
Cecilia Björkwall, advokat, Mannheimer Swartling