Hur beter sig den digitaliserade kunden?

Seminarium 2018.04.17

En klar majoritet av handeln äger fortfarande rum i de fysiska butikerna. Samtidigt har digitaliseringen och den växande e-handeln tvingat detaljhandelns företag att ompröva och förändra sina affärsmodeller. Men vad vet vi egentligen om hur kunderna reagerar på butikernas digitaliseringsstrategier? Och hur har framgångsrika aktörer gjort för att möta marknadens nya krav?

Medverkande

Mikael Lenneryd, Chef Digitalt & Kundlojalitet, Apoteket

Peter Muld, Chief Digital Officer, ICA-gruppen

Sara Rosengren, professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för högskolans Center for Retailing

Moderator för samtalet är Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef för SNS.