Hur kan det statliga riskkapitalet främja innovation och tillväxt i Sverige?

Ons 23 september 2015
Tid och plats

Onsdag 23 september 2015, 13:00–14:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Regeringens utredare, Hans Rydstad, presenterar utredningen ”En fondstruktur för innovation och tillväxt” om utformningen av det statliga riskkapitalet till innovativa företag med hög tillväxtpotential och risk.

Innovationspolitiken har hög prioritet för regeringen. För att stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga har bland annat Innovationsrådet inrättats. En viktig fråga är kapitalförsörjningen för innovativa företag.

Tillgången till kapital i Sverige är god, men för riskfyllda innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser och bolag som står inför expansion tycks finansiering ibland vara ett hinder. Där kan det statliga riskkapitalet fylla en samhällsnyttig funktion och komplettera marknaden.

  • Hur ser dagens riskkapitalförsörjning ut och vilka är bristerna?
  • Vilket behov ska det statliga riskkapitalet fylla och var i riskkapitalkedjan finns behov av marknadskompletterande insatser?
  • Hur bör rollfördelningen mellan bankerna, det privata kapitalet och staten se ut?
  • Bör staten alltid gå in tillsammans med privata aktörer eller agera självständigt?
  • Hur ska avkastningskravet sättas?Hur skapas ett effektivt statligt riskkapitalsystem och institutionella förutsättningar som främjar entreprenörsklimatet i Sverige?

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 590 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 21 september debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!