Hur kan finansmarknaden bidra till ett mer hållbart samhälle?

Tis 8 november 2016
Tid och plats

Tisdag 8 november 2016, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur myndigheten och finansmarknaden kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta beskrivs i en rapport som lämnas till regeringen den 7 november. Välkommen till ett seminarium där Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier presenterar hur myndigheten ser på uppdraget att bidra till en hållbar finansmarknad.

Riksdagen har beslutat om hållbarhet som ett nytt mål för regleringen på finansmarknadsområdet. Vilken roll kan Finansinspektionen spela för utvecklingen mot hållbara finansmarknader? Hur kan hållbarhetsinformation bli mer tillgänglig för konsumenter av finansiella tjänster? Och vilka metoder kan användas för att följa, mäta och utvärdera insatser på hållbarhetsområdet?

Finansinspektionens rapport kommenteras av Bo Becker, professor i finansiell ekonomi och Åse Bergstedt, hållbarhetschef på Nordea.

Finansinspektionens förslag överlämnas till finansmarknadsminister Per Bolund den 7 november. Dagen efter diskuteras förslaget på SNS. Vi välkomnar finansmarknadens aktörer att bidra till diskussionen.

Mia Horn af Rantzien, vd för SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 595 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras.  Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 november debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!